Nápojové kartony – tetrapacky

Neděle, 10. červen 2018, 06:41
Nápojové kartony se skládají z více vrstev různých materiálů. Dají se rozdělit na aseptické, určené pro trvanlivé výrobky, které mají 6 vrstev (1 papír, 4 polyetylen, 1 hliník) a neaseptické, určené pro pasterizované výrobky, které mají 4 vrstvy (1 papír a 3 polyetylen). Papír dodává obalu pevnost. Polyetylen nepropouští vodu ani mikroorganismy. Hliník pak chrání obsah obalu před světlem. Tetrapack je praktický vynález, jehož hlavní výhodou je téměř dokonalá ochrana toho, co je uvnitř. Jeho recyklace je však náročná. V ČR se ročně uvede na trh přes 17 000 tun nápojových kartonů, vytřídí se pouze okolo 3 000 tun kartonů (18%). Podle statistik se na světě vytřídí průměrně 23 % všech vyrobených nápojových kartonů. Nejvíce třídí nápojové kartony v Lucembursku, Belgii a v Německu.

Třídění nápojových kartonů


Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je označení sbírané komodity - v tomto případě oranžovou samolepkou.

Označení Tetrapacku

Papír a lepenka/plast/hliník C/* 84
Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2

Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky, ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená /.

Do kontejnerů na nápojové kartony patří:
  • Krabice od džusů, vína, mléka, mléčných výrobků, kečupu a podobně.
  • Kartony je potřeba vypláchnout a zmáčknout
Nepatří sem:
  • ,,měkké" sáčky, např. od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin!

Mýty o třídění nápojových kartónů

Kontejnery na nápojový kartón jsou vadně vyrobeny. Kartón není možné do něj odhodit.

Na každém kontejneru je nápis, že je třeba nápojový kartón před vhozením stlačit. Otvor v kontejneru je speciálně konstruován pouze pro stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící nádoby sesbírat větší množství kartónů a zároveň je tak snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto kontejneru nepatří. Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr. Ne, pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do oranžového kontejneru.

Recyklace tetrapacků


Nápojové kartony se dovezou na dotřiďovací linku, kde jsou vytříděny na jednotlivé druhy a pak slisovány do balíků a převezeny na další zpracování. Existují dva způsoby, jak nápojové kartony zpracovávat. Prvním způsobem je zpracování v papírnách díky obsahu vysoce kvalitního papírového vlákna. Tzv. mokrou metodou - vířivým rozvlákněním se získá z nápojových kartonů 70-90 % těchto celulózových vláken určených k opětovné výrobě papíru. Základem úspěšného rozvláknění je materiálová čistota. Zbylý hliník a polyetylen se spaluje v kotlích pro ohřev vody nebo výrobu páry.

Druhým způsobem je zpracování na specializované lince, kdy se z nápojových kartonů vyrábí stavební materiál. Slisované vrstvené obaly se drtí na malé fragmenty na drtícím zařízení, následuje jejich rovnoměrné rozsypání do formy a lisování pomocí teploty a tlaku. Při působení vyššího tlaku a teploty dochází k prolisování materiálu a díky roztavenému PE ke spojení vláken s folií. Desky jsou svým vzhledem podobné sádrokartonu. Pokud chceme z desek vytvořit izolační panel, přidává se mezi ně i příslušná vrstva pěnového polystyrenu - vzniká tak sendvičový panel. Desky lze ale i využít jako záklop roštových konstrukcí příček.

Proč je důležité kartonové obaly třídit

Kartony jsou ideální pro uchovávání tekutin, dají se také recyklovat, přesto se nejedná o „ekologický" výrobek. Jsou to totiž jednorázové obaly, které není možné znovu vrátit do oběhu. Prostým vyhozením kartonu do směsného komunálního odpadu nejen zvyšujeme množství skládkovaného odpadu, ale také přicházíme o možnost znovuzískání papíru, hliníku a polyethylenu. V České republice se zatím vytřídí poměrně málo nápojových kartonů. Příčinou je zejména špatné povědomí obyvatelstva a poměrně malé množství oranžových kontejnerů.