Papír

Neděle, 10. červen 2018, 06:23
Téměř každý den se nám v domácnosti vyskytne alespoň trochu papírového odpadu - ať už jsou to staré noviny, reklamní letáky, prázdná krabice apod. Tento papír bychom měli shromažďovat odděleně a vhazovat ho do modrých kontejnerů. Papír sice není recyklovatelný do nekonečna, jako třeba sklo, ale i tak bychom měli s papírem správně nakládat a chránit tak životní prostředí.

Použitím jedné tuny starého papíru lze ušetřit až 17 stromů v lese, cca 50 % energie na výrobu nového papíru a 40 % vody, která se pak nemusí složitě čistit. Modré kontejnery se starým papírem se ve Štětí vyváží každé úterý.

Starý papír odkládáme do modrých kontejnerů. Co do nich patří a nepatří?

Patří
Časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice, papírové obaly

Nepatří
Mastný nebo jinak znečištěný papír , celé knihy , termopapír (účtenky), voskovaný papír (kelímky od piva), dětské pleny


Mýty o třídění a recyklaci papíru:

„Do modrého kontejneru nepatří papíry s kovovými sponami."
  • Kovové části se při zpracování papíru snadno odstraní magnetickou separací.
Plastové okénko u obálek se musí odstranit před vhozením obálky do modrého kontejneru."
  • Plastová okénka u obálek nevadí, zpracovatelé si s nimi poradí.
Účtenky jsou z papíru, takže patří do modrého kontejneru."
  • Účtenky z termopapíru, který obsahuje plnidla, brání rozvlákňovaní. Z toho důvodu je nelze recyklovat. Účtenky dávejte do směsného odpadu.

Zpracování starého papíru


Papír se recykluje již od 50. let minulého století. Starý papír se nasype do velké nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsahující papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot a nežádoucích příměsí. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru, následuje její lisování, sušení atd.

Výrobky z recyklovaného papíru

Většina papíru, který dnes používáme, je vyrobena z recyklátu, např. 98 % novinového papíru, toaletní papír, kancelářský papír a různé krabice z lepenky, některé školní sešity a další výrobky z papíru. Méně známé jsou papírové brikety nebo papírové stavební izolace. Nejméně kvalitním papírem je tzv. nasávaná kartonáž, což jsou například obaly od vajíček. Papír se nedá recyklovat donekonečna, pouze 5 - 7 krát, každou recyklací se papírové vlákno zkracuje.

Význam třídění papíru


Tříděním papíru šetříme naše lesy, stromy - a ty jak víme, nutně potřebujeme k životu. Stromy nám vyrábějí kyslík k dýchání, 1 vzrostlý strom uvolní za den za plného osvětlení až 1 000 l kyslíku, který pokryje denní spotřebu 7 lidí. Stromy zachycují prach a škodliviny emitované zejména silniční dopravou, zlepšují mikroklima - v horkých dnech je ve stínu teplota až o 3 stupně Celsia nižší než na slunci, zachycují srážkovou vodu, zmírňují vítr, fungují jako protihluková bariéra, slouží jako útočiště mnoha rostlin a živočichů. Stromy nám pomáhají i v oblasti psychického zdraví. Pobyt v přírodě či jen pouhý pohled do zeleně snižuje stres a zlepšuje náladu.

Jak pomoci životnímu prostředí i sami sobě

Recyklaci papíru podporujeme jak vlastním pečlivým tříděním, tak nákupem výrobků z recyklovaného papíru (grafický papír, sešity, obálky a jiné kancelářské potřeby). Důležité je také snížit spotřebu papíru. Průměrná roční spotřeba papíru a lepenky je u nás okolo 130 kg na osobu. Velké množství papíru se spotřebuje na tisk reklamních materiálů, které jsou distribuovány do schránek (asi 15 kg papíru ročně do každé schránky). Pokud označíte schránku nápisem typu "Nevhazujte reklamu!", distributor je povinen to respektovat.