Bioodpad

Neděle, 10. červen 2018, 05:57
Zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v § 33a se rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. V případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí, materiál se odpadem nestává. Domácím a komunitním kompostováním tak předcházíme vzniku bioodpadů. Ukládání bioodpadů na skládky je zakázáno vyhláškou č. 294/2005 Sb. Pokud bioodpad zůstane součástí zbytkového odpadu, rozkládá se na skládkách bez přístupu vzduchu (kyslíku), a tím vznikají nebezpečné výluhy a především skleníkové plyny (metan a další), které způsobují globální oteplování. Musíme si uvědomit, že více než 40 % komunálních odpadů tvoří bioodpad. Tyto bioodpady by měly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který obohatí zemědělskou půdu o tolik potřebný humus. Kam tedy s organickým odpadem? K ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácnosti je nejlepší vymezený koutek na zahrádce. Kompostování je proces, při kterém dochází k aerobnímu rozkladu pomocí bakterií, plísní a kvasinek. Je to ten nejlepší způsob navrácení humusu do půdy, péče o půdu, předcházení erozím, vylepšování půdy kompostem. Kompostovat a třídit bioodpad však může i ten, kdo zahrádku nemá. V mnoha městech existují projekty sběru biologicky rozložitelného odpadu (např. na sběrném dvoře či svozem ze speciálních nádob/kontejnerů přímo z domácností).

Co do kompostu patří a co ne?

ANO
 • Odpad z kuchyní rostlinné povahy
 • Posekaná tráva, menší větvičky
 • Štěpka, sláma
 • Skořápky z vajíček a ořechů
 • Zbytky pečiva a obilovin
 • Kávová sedlina (i s filtrem), čajové sáčky
 • Trus a podestýlka býložravých domácích zvířat

NE
 • Anorganické materiály (plast, sklo)
 • Zbytky masa, kostí, uhynulá zvířata
 • Velké množství slupek z exotického ovoce
 • Jedlé oleje (ty se odevzdávají ve sběrném dvoře)

Mýty:


V kompostu se rozloží úplně vše.
 • Ne, bakterie a kvasinky nejsou všemocné. Rozklad plastů, stavební sutě a jiných inertních nebo málo rozložitelných materiálů kompostování neurychlí.
Větve jsou rostlinný materiál, mohou tedy do kompostu.
 • Ano, pouze malé větvičky, velké větve nebo dokonce celé kmeny stromů do kompostu patří až po podrcení.
Popelnice na bioodpad zapáchají více než nádoby na běžný odpad.
 • Ne, mají speciální konstrukci, aby docházelo k provzdušňování, redukci tekutého obsahu a tím i eliminaci zápachu.

Jak se dále bioodpad zpracovává a k čemu se používá?

Z 1 tuny bioodpadu
je možné vyrobit až 100 m3 bioplynu, ze kterého se v kogeneračních jednotkách může vyrobit 198 kWh el. energie a 348 kWh tepla. Zbytky rostlinných materiálů se v uzavřených reaktorech bioplynových stanic bez přístupu vzduchu rozkládají. Anaerobní bakterie, které rozklad realizují, produkují energeticky hodnotné plyny - především metan. Bioodpad se následně kompostuje a vzniklé organické hnojivo - kompost - se může dále aplikovat do půdy. Tím se využití bioodpadů maximalizuje. Průměrná roční produkce bioodpadu z domácností činí na jednoho obyvatele cca 50 kg (bez zahradního odpadu), což představuje cca 10 kWh elektrické energie. Např. na televizi s, můžete za svoji roční produkci bioodpadu cca 1/2 roku dívat na zprávy (30 min. denně).

Svoz bioodpadu v roce 2018 ve městě Štětí
 • Pravidelný svoz bioodpadu v roce 2018 od rodinných domů na území města a místních částí (Hněvice, Počeplice, Stračí, Brocno, Chcebuz, Veselí, Radouň) probíhá pravidelně vždy 1x za 14 dní, v sudý týden ve středu. První svoz v letošním roce se uskuteční dne 4. 4. 2018 a poslední dne 28. 11. 2018.
 • Je nutné, aby sběrná nádoba byla přistavena v den vývozu nejpozději do 6 hodin ráno.
 • Pokud má někdo zájem o nádobu na bioodpady je možno si ji po předchozí domluvě vyzvednout v areálu ŠKS v ul. Papírenská č. p. 806.
 • Bioodpad je možno také odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře.