Každý kousek se počítá

Úterý, 28. květen 2019, 16:13
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Z naší krajiny zmizelo 7 650 kg drobného i objemného odpadu v rámci dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Uklizeno je na vesnicích, podél silnice, Labské nábřeží ale        i naučná stezka Loupežníka Štětky a Brocenský lom. Do úklidu se zapojilo více jak 180 dobrovolníků, z toho 60 dětí. Ruku k dílu přiložili děti ze Základní školy Ostrovní 300, návštěvníci Otevřeného klubu mládeže, členové základní kynologické organizace Štětí, turistického oddílu Tuláci, Skautského střediska Štětí, Mladí hasiči, Radouňské baby, spolek Brocno, Počeplice sobě, osadní výbory v Čakovicích a Stračí, Štětské komunální služby, zastupitelé, zaměstnanci městského úřadu a mnoho místních rodin. Milou součástí úklidové akce bylo i následné posezení při opékání buřtů. Po celou dobu akce vládla uvolněná           a přátelská atmosféra. Úklidy probíhaly ve spolupráci se Zdravým městem a MA21, které zajistilo pro dobrovolníky rukavice a pytle na úklid, Štětskými komunálními službami, jenž nasbíraný odpad odvážely do sběrného dvora. Všem dobrovolníkům patří velké poděkování za úžasnou práci.
Více informací z jednotlivých úklidů naleznete na webu města Štětí v sekci Zdravé město.