Vydaná informace 3/2020

Středa, 29. duben 2020, 16:37
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 4638/2020-3
Datum: 29.4.2020
Vyřizuje: Libertínová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.libertinova@steti.cz

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 20. 4. 2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
Zaslání následujících dat z let 2010 až 2019 týkajících se provozu MHD ve městě Štětí:
  • dopravní výkon (voz/km)
  • přepravní výkon (oskm)
  • počet přepravených cestujících
  • výše nákladů a kompenzace za provoz MHD
  • celková výše nákladů spojených s organizací MHD (tj. včetně investic do mobiliáře, propagace apod.).

Odpověď:
S pozdravem

Ing. Gabriela Libertínová
vedoucí Odboru správy