Slovo starosty města Štětí Tomáše Ryšánka

Pondělí, 30. březen 2020, 17:05
Zpravodaj města - Duben 2020 Zpravodaj města Štětí - dubnové vydání, naleznete ke stažení na tomto odkazu, 12.64 Mb, PDF

Vážení spoluobčané,

až budete číst tyto úvodní řádky našeho dubnového zpravodaje, možná už bude zase plno věcí úplně jinak. V době redakční uzávěrky máme za sebou téměř dva týdny postupně zaváděných omezujících opatření, které významně zasáhly do života našeho města i spádových vesnic, a reálně také do života každého z nás. A zatím to vypadá tak, že budou prodloužena i na další týdny.

Ve Štětí jsme už čelili různým hrozbám a s krizovým řízením máme cenné zkušenosti zvláště z opakovaných ničivých povodní. Právě během nich jsme si vyzkoušeli, jak se dokážeme jako komunita semknout, táhnout za jeden provaz a nezištně pomáhat jeden druhému.

Na rozdíl od povodně je boj proti šíření virové nákazy úplně jiného charakteru. Tento neviditelný a záludný nepřítel nejen že významně omezuje naše svobody, ale může postupem času čím dál více nahlodávat naši psychiku, probouzet v nás různé emoce a celkově nás dostávat pod trvalý psychický tlak.

Proto Vám chci všem, občanům města Štětí a jeho devíti místních částí, poděkovat za Váš dosavadní přístup k přijímání a dodržování vládou nařízených opatření. Až na drobné incidenty jste se s tím vším zatím vypořádali poměrně dobře. Skvěle zatím funguje sousedská výpomoc, aktivně se s nabídkou pomoci zapojila řada místních organizací i občanů co - by dobrovolníků. Nejviditelnější byla zcela spontánní iniciativa při šití ochranných roušek ve chvíli, kdy stát nařídil jejich povinné nošení, ale nezajistil tyto pomůcky téměř pro nikoho, natož pro ty v „první linii“. A jsem si velmi dobře vědom toho, že takto ohroženi nejsou jen doktoři a sestřičky, ale týká se to i jiných profesí – pečovatelek v sociálních službách, prodavaček, pošťaček, policistů, strážníků, hasičů, úředníků, pracovníků komunálních služeb, popelářů, řidičů veřejné dopravy a řady dalších, kteří jsou v dennodenním styku se spoustou lidí. Ti všichni v posledních dnech riskovali, abyste měli zajištěny základní služby a život v naší společnosti ani v našem městě zcela neustrnul. O to více tito všichni oceňují, že vznikla tato občanská iniciativa a dokázali jste pro ně sehnat materiál a následně také ušít a rozdistribuovat stovky látkových roušek, které sice nezastaví vir stoprocentně, ale významně toto riziko sníží. S povděkem je od našich dobrovolníků přijímali i naši senioři, kteří jsou v tuto chvíli nejohroženější skupinou naší komunity.

Všechny Vás v té souvislosti vyzývám, abyste v následujících dnech byli velmi pozorní ke všemu, co se ve vašem okolí děje. Je možné, že někdo z vašich sousedů nebo známých, kdo dosud nic nepotřeboval a všechno v pohodě zvládal, bude potřebovat náhle něčí pomoc. Nebo jste už někoho delší dobu neviděli a nevíte, zda je s ním vše v pořádku. Také můžete natrefit na někoho, kdo bude působit zmateně a dezorientovaně. Prosím, nebuďte k takovým případům a situacím lhostejní – nebojte se poradit nebo pomoci. Nezapomeňte, že je také kdykoliv možno zavolat městskou policii nebo předat podnět Odboru sociálních věcí – ostatně i zde byla zřízena krizová linka, na nIž ve všední dny dokáží odborně poradit, pomoci se zajištěním oběda, nákupu nebo léků. Zatím zvládáme většinu těchto služeb pro naše občany zajistit prostřednictvím kmenových zaměstnanců, ale výhledově nám mohou tyto síly dojít a velmi rádi využijeme služeb registrovaných.

V neposlední řadě bych rád zdůraznil, že nakazit koronavirem se dnes může prakticky kdokoliv a dokonce se tato pravděpodobnost časem nadále zvyšuje i přes všechna ta přijímaná opatření. A vůbec to nemusí být chyba toho dotyčného. Dokonce se ani nemusí zjistit, kde k takové nákaze přišel. Žádám Vás proto, abyste nikoho, komu byla udělena karanténa, ať již z důvodu podezření z nákazy nebo dokonce při jejím prokázání, neodsuzovali a nijak ho veřejně nešikanovali. Zkuste si vždy představit, že tím nakaženým můžete jednoho dne být i Vy sami.
Vážení spoluobčané, přestože čelíme něčemu zcela novému a dílem i nepředvídatelnému, tak pevně věřím, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!