Hlášení městského rozhlasu – 30.3.2020

Pondělí, 30. březen 2020, 17:01
Informace k otevírací době obchodů a pošty: Česká pošta má otevřeno denně od 8 do 16 hodin. Víkendový provoz je až do odvolání zrušen. Čas od 8 do 9 hodin je určen k obsluze osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu. Osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu. Nebo zaměstnanců poskytujících pečovatelskou službu.

V čase od 8 do 10 hodin mohou v obchodech nakupovat pouze: osoby starší 65 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu; držitelé průkazu ZTP/P starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu; zaměstnanci pečovatelské služby. V prodejnách s prodejní plochou do 500 m2 mají být při prodeji upřednostněny osoby starší 65 let a držitelů průkazu ZTP/P starší 50 let.

Žádáme obyvatele starší 70 let, aby požádali o zajištění nezbytných nákupů a pochůzek příbuzné, známé, sousedy nebo pečovatelky, případně se obrátili na krizovou linku města Štětí  na telefonu 601 084 871 a nevycházeli z domovů s výjimkou návštěvy zdravotnických zařízení nebo neodkladné zdravotní péči.

Informace k odpadům. Svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu probíhá dle nastaveného harmonogramu. První svoz bioodpadu v roce 2020 od rodinných domů na území města a místních částí proběhne také dle harmonogramu, tedy ve středu 1. 4.

"Ošetřovné" pro OSVČ je možné žádat prostřednictvím živnostenského úřadu v Litoměřicích od středy 1. dubna. Požádat o něj může osoba samostatně výdělečně činná pečující o dítě mladší 13 let, která v souvislosti s karanténou musí zůstat doma s dítětem či osobou zdravotně postiženou. Formulář na žádost o ošetřovné včetně čestných prohlášení bude od 1. 4. umístěn na stránkách www.mpo.cz. Informace podá i živnostenský úřad v Litoměřicích.