Ošetřovné pro OSVĆ

Pátek, 27. březen 2020, 16:10
"Ošetřovné" pro OSVČ je možné žádat prostřednictvím živnostenského úřadu v Litoměřicích od 1. dubna. Požádat o něj může osoba samostatně výdělečně činná pečující o dítě mladší 13 let, která v souvislosti s karanténou musí zůstat doma s dítětem či osobou zdravotně postiženou a nemůže tedy podnikat.
Formulář na žádost o ošetřovné včetně čestných prohlášení bude od 1. 4. 2020 umístěn na stránkách www.mpo.cz. V případě, že budete chtít zaslat příslušný formulář k vyplnění e-mailem společně s pokyny jak dále postupovat, kontaktujte živnostenský úřad v Litoměřicích na některé z adres: