Vydaná informace 2/2020

Pondělí, 17. únor 2020, 06:58
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 1714/2020/OS
Datum: 14.2.2020
Vyřizuje: Libertínová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.libertinova@steti.cz

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 6. 2. 2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2020, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U projektů uveďte název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, výherce. Případně zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje potřebné informace k daným akcím.

Odpověď:
 • Volnočasový areál mládeže „Horovka“ – skatepark, parkour, workout – výběrové řízení na zpracování PD pro územní řízení a stavební povolení
  - předpokládaná cena 500 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 03-04/2020
 • Úprava plochy v areálu ZŠ Ostrovní – výběrové řízení na zpracování PD pro územní řízení a stavební povolení
  - předpokládaná cena 500 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 02-03/2020
 • Budova Radnice – výběrové řízení na vypracování studie
  - předpokládaná cena 300 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 02-03/2020
 • Komunitní dům pro seniory - výběrové řízení na vypracování studie
  - předpokládaná cena 500 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 03-04/2020
 • Fotovoltaiky ZŠ Ostrovní, Centrální školní jídelny a Speciální ZŠ - výběrové řízení na vypracování studie
  - předpokládaná cena 500 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 03-04/2020
Realizace:
 • Polopodzemní kontejnery
  - předpokládaná cena 14 000 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 04-06/2020 v závislosti na získání dotace
  - realizace následně 07-10/2020
 • Parkoviště Ostrovní
  - předpokládaná cena 3 870 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 03-05/2020
  - realizace následně 06-09/2020
 • Parkoviště Alšova - za ROTO barákem
  - předpokládaná cena 8 375 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 03-05/2020
  - realizace 06-10/2020
 • Odkanalizování ulice U Cementárny
  - předpokládaná cena 14 000 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 04-06/2020
  - realizace 07-10/2020
 • MŠ Duha – výtah pro jídelnu
  - předpokládaná cena 600 tis. Kč
  - termín výběrového řízení 04-05/2020
  - realizace 07-08/2020
Schválený rozpočet na rok 2020 je přístupný na webových stránkách města Štětí. Pro informaci uvádíme, že v rámci rozpočtových opatření v průběhu roku 2020 se mohou investiční akce měnit.
S pozdravem

Ing. Gabriela Libertínová
vedoucí Odboru správy