Výroční zpráva MěÚ Štětí o počtu došlých stížností a petic v roce 2019

Středa, 08. leden 2020, 15:14
č. jednací: 200/2020/OS
vyřizuje/tel.: Libertínová
telefon: 416 859 302
ve Štětí dne: 7. 1. 2020

1. Počet podání celkem: 13

2. Počet podaných petic celkem: 1

3. Počet podaných stížností celekm: 12

4. Počet podaných stížností dle zák. č. 500/2004 Sb, správní řád: 1

5. Počet ostatních stížností: 11

6. Vyhodnocení stížností:
 • a) důvodné: 5
 • b) částečně důvodné: 0
 • c) nedůvodné: 6
 • d) zpětvzetí stížnosti  0

7. Nevyřízeno - 1 (neuplynul termín vyřízení)

8. Nevyřízeno - odloženo: 0

9. Prodloužen termín pro vyřízení: 0

10. Počet podaných opravných prostředků: 0

Seznam stížností: :
 • stížnost na postup přidělení bytu ve Štětí, ve Školní ulici
 • stížnost na znečištění odpadním materiálem v Zahrádkářské kolonii ve Štětí
 • stížnost na chování městských strážníků
 • stížnost na polorozpadlou zeď v obci Radouň
 • stížnost na černou skládku v obci Radouň
 • stížnost na rozpor zápisu listu vlastnictví Katastrálního úřadu
 • stížnost na majitele pozemku v Zahrádkářské kolonii ve Štětí
 • stížnost na postup správního orgánu
 • stížnost na šíření nepravdy
 • stížnost na překročení pravomoci Městské policie Štětí
 • stížnost na nevhodné chování nájemce bytu ve Štětí, ve Školní ulici
 • stížnost na nevhodné chování nájemce bytu ve Štětí, v Zahradní ulici.
Seznam peticí:
 • petice k setrvání ředitelky Domu dětí a mládeže ve Štětí ve funkci.

Ve Štětí dne 7.1.2020

Ing. Gabriela Libertínová
vedoucí Odboru správy