Novinky - Odpadové hospodářství

Středa, 08. leden 2020, 14:44
 Novinky - Odpadové hospodářství Leden přinesl do Štětí novinky v odpadovém hospodářství. Došlo k rozšíření otevíracích hodin Sběrného dvora, přibyly kontejnery na kovy, jedlé tuky a oleje. 20 nádob na jedlé tuky a oleje a 17 nádob na kovy. Vývoz kontejnerů bude probíhat jednou měsíčně. První kontejner na kovy byl dodán před sběrný dvůr, ostatní budou dodávány postupně tak, jak je svozové firmě poskytne dodavatel (z důvodu jejich nedostatku na trhu). Děkujeme za pochopení.

Nádoby na jedlé tuky a oleje

Nádoby o objemu 240 litrů (stejné rozměry mají nádoby na bioodpad) mají v přední části zhotoven vhozový otvor, který je určen pro vhazování uzavřených PET lahví o objemu 1,5l s obsahem jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.

Seznam stanovišť kontejnerů na jedlé tuky a oleje:
 • město Štětí
  Ostrovní (u č. p. 478), Družstevní (u č. p. 640 a 643), Jiráskova (u č. p. 522), Mánesova (u č. p. 631), U Stadionu (u č. p. 486), Obchodní centr. (u č. p. 701), Školní (za č. p. 496), Litoměřická (za č. p. 501), Stračenská (u č. p. 1075), Sběrný dvůr
 • místní části
  Brocno (u č. p. 21), Počeplice (u Kálku), Radouň (u obchodu), Chcebuz (u obchodu), Hněvice (u č. p. 55), Stračí (u zastávky), Čakovice (za zastávkou), Újezd (u točny autobusu), Veselí (u cesty).

 Novinky - Odpadové hospodářství Nádoby na kov

Tyto kontejnery o objemu 1100l mají stejnou velikost jako nádoby určené ke sběru většiny ostatních surovin například plastů a papíru a od ostatních kontejnerů jsou rozlišeny šedou barvou. Patří sem drobnější kovový odpad, například plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky a další drobné kovové odpady. Do kontejnerů na ulici nepatří kovové elektrospotřebiče, větší kovové odpady například trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty, které můžete odevzdávat ve sběrném dvoře. Dále do kontejnerů na ulici nepatří kovové nádoby a obaly znečištěné látkami, které mohou být klasifikovány jako nebezpečné, např. plechovky od barev, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek apod. Nebezpečné odpady lze odevzdat samostatně na sběrném dvoře nebo na předem určených místech v konkrétní dny stanovené ke svozu drobných nebezpečných odpadů.

Seznam stanovišť kontejnerů na kov:
 • město Štětí
  Alšova (u č. p. 619), Dohnalova (u č. p. 550), Družstevní (u č. p. 640 a 643), Jiráskova (u č. p. 522), Ostrovní (u č. p. 478), U Stadionu (u č. p. 486), Obchodní centrum (u č. p. 701), Školní (za č. p. 496), Školní (u č. p. 498), ČSA (u č. p. 514), Sběrný dvůr
 • místní části
  Brocno (u č. p. 21), Počeplice (u Kálku), Radouň (u obchodu), Chcebuz (u obchodu), Hněvice (u č. p. 55).