Vydaná informace 13/2019

Úterý, 10. prosinec 2019, 14:39
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 14434/2019/OS
Datum: 10. 12. 2019
Vyřizuje: Valentová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.libertinova@steti.cz

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 3. 12. 2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
  1. Zda Vaše město bylo ke dni 13. 10. 2006 akcionářem společnosti innogy Energie, s.r.o. (dříve Severočeská Plynárenská, a.s., IČO 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha).
  2. Případně sdělení počtu akcií Severočeské Plynárenské, a.s. k 13. 10. 2006
Odpověď:
Město Štětí nebylo ke dni 13. 10. 2006 akcionářem společnosti innogy Energie, s.r.o., dříve Severočeská Plynárenská, a.s., IČO 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha.
S pozdravem

Ing. Gabriela Libertínová
vedoucí Odboru správy