Souhrn rekonstrukce mostu

Pondělí, 09. prosinec 2019, 15:40
Souhrnné informace k rekonstrukci mostu ve Štětí od června 2019 společně s fotogalerií v měsíční posloupnosti.

11/2019
Během listopadu probíhala na mostu pokládka asfaltového povrchu na hněvickém předpolí. Na konci listopadu a začátkem prosince mělo následovat i doasfaltování vozovek na celém mostu. „Pracovníci pokračují v montování zábradlí, probíhá i budování a montáž schodů na most z parkoviště. Do konce listopadu by měly být dokončeny i lampy,“ uvedl dále šéf stavby Radek Lhotka.

Zároveň firma demontovala veškeré lešení na celé stavbě, výrazně se tak uvolnil prostor pod mostem na příjezdové panelové cestě od „rybárny“. Do konce listopadu by tak v těchto prostorách měly proběhnout úklidové práce.

Dále firma STRABAG přislíbila ještě během tohoto roku opravu povrchu vozovky č. 261 v části pod mostem, kde došlo při bourání štětského předpolí k jejímu narušení. „Dojde o odfrézování poničené části a opětovnému zaasfaltování,“ přislíbil Radek Lhotka.

Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!10/2019
Nejdůležitější aktualitou je spuštění vlečky přes most do areálu Mondi. Vlaky opět o zrekonstruované trati začaly jezdit 1. listopadu. „Během října došlo k dokončení kolejového svršku a kolejových zídek. Takže nákladní vlaky mohou opět přes most,“ uvedl Karel Frankota z firmy Strabag, která rekonstrukci mostu provádí.

Se spuštěním vlečky zároveň došlo k odstranění betonových zábran na silnici vedoucí k zahrádkám za areálem papírny.

Během října došlo také k dokončení předpolí na hněvické straně. Zároveň se dokončovaly římsy na obou stranách mostu a probíhala betonáž chodníků také na obou stranách. Na konci října firma Strabag začala montovat zábradlí a sloupy veřejného osvětlení.

Do konce roku by měl být dle Karla Frankoty na mostě položen asfalt na vozovky a vytvořeno štěrkové podloží u nových sjezdových ramp. „Kruhovou křižovatku v křížení ulic Cihelná a Litoměřická začneme budovat příští rok,“ přidal Karel Frankota.

Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!9/2019
Na rekonstrukci mostu ve Štětí se pracovalo i v září. Během dvou kontrolních dnů představili zástupci firmy STRABAG aktuality z dění na stavbě.

Informace o rekonstrukci přednesl na zářijovém zastupitelstvu starosta Štětí Tomáš Ryšánek. „Chtěl bych dementovat informace ohledně ukončení staveb do konce roku. Harmonogram hovoří o konci rekonstrukce v červnu 2020, s tímto termínem musíme počítat. Pokud bude most otevřen dříve, budeme pochopitelně rádi,“ uvedl během zasedání Tomáš Ryšánek.

Relativně největší a nejdůležitější zářijovou akcí na mostě byla demolice hněvického předpolí. Okamžitě po ní se začalo pracovat na výstavbě nových opěrných zdí v tomto úseku. Do konce září firma měla opravit a dosadit poslední rekonstruovaná mostní ložiska na pilířích.

Došlo k betonáži říms na štětském předpolí, betonáži sjezdové rampy a začala i zpětný zásyp podél sjezdových betonových ramp.

Do konce září chtěla firma dokončit stavbu kolejového lože. Zídky na mostě jsou osazené. V týdnu od 23. 9. do 30. 9. 2019 mělo dojít k izolaci kolejového lože. Následně může firma pokládat štěrk a kolejová pole. Ve druhé polovině října by mělo dojít ke zkušebnímu provozu vlečky do areálu firmy Mondi.

Důležitou informací je pak pozdržení začátku budování kruhové křižovatky v ulici Cihelná. Dle zástupců firmy STRABAG mají momentálně přednost další technologické postupy. O dalším vývoji bude firma i město Štětí obyvatele včas informovat.

Novinkou budou přístřešky u obou zastávek přívozu. „Budování přístřešků financuje firma Mondi. Stát by měly na štětské i hněvické straně na začátku října,“ uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!6/2019
Rekonstrukce mostu ve Štětí má za sebou úvodní dva měsíce. Podle zástupců firmy Strabag, která opravu mostu provádí, zatím práce probíhají dle připraveného a schváleného harmonogramu. Během května měly finišovat demoliční práce, další měsíce budou již především „výstavbové“.

Jednou z nejdůležitějších částí rekonstrukce mostu, je revize mostních ložisek. Tato unikátní „operace“ začala u ložisek mostního pilíře u silnice č. 262 (směr Hoštka – Mělník). Na konci května došlo ke zpětnému osazení těchto ložisek.

Firma se začala připravovat na vyjmutí ložisek z pilířů, které jsou usazeny ve vodě. „V této souvislosti je zapotřebí poměrně náročná koordinace. Nicméně plavební cesta je připravena, mohou začít práce z řeky,“ uvedl při posledním květnovém kontrolním dnu stavbyvedoucí Radek Lhotka.

Konkrétně se také začíná rýsovat i sjezdová silnice z mostu na štětské straně u autobusového nádraží. Z mostu se bude v těchto místech sjíždět na kruhový objezd v ulici Litoměřická (zhruba v místech bývalého výjezdu autobusů z autobusového nádraží). Z konstrukce mostu byla vybouraná „rampa“ a proběhly přípravy na budování betonové konstrukce.

Silnice povede ke kruhovému objezdu okolo stávající budovy sport-baru. Další využití prostoru z druhé strany silnice, zůstane na majiteli pozemku, tedy firmě Lidl. Bývalý jediný sjezd na štětskou stranu do ulice 9. května by měl zůstat zachovaný pouze pro osobní dopravu, pěší a cyklisty.

Povrch mostu je momentálně pouze holá betonová plocha. Firma odstranila i zábradlí mostu. Jak bude vypadat finální podoba? Kromě zesílení nosné konstrukce (tak, aby i nadále mohly přes most projíždět souběžně nákladní vlaky po vlečce do firmy Mondi a nákladní automobily), dojde i k rozšíření konstrukce pro větší komfort pro řidiče, cyklisty i chodce. Most by se měl na obou stranách rozšířit ze stávajícího rozměru 1,25 metru na 2 metry.

Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!5/2019

Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!