Povinné čipování

Středa, 02. říjen 2019, 12:01
Poslední novela veterinárního zákona přinesla také poměrně zásadní změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označení tetováním před 3. červencem 2011.

Povinnost povinného čipování je provázaná s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes nebude k 1. 1. 2020 načipován, je z pohledu zákona pokládán za nenavakcinovaného se všemi důsledky z toho plynoucími.

Povinnost čipování je povinností chovatele.
Veterinární ordinace MVDr. Lizoně zabezpečí čipování v okolních vesnicích v říjnu letošního roku.

Termíny:

12.10.2019

Brocno:     9:00 – 10:00
Chcebuz:  10:00 – 11:00
Veselí:     11:00 – 11:45
Újezd:      12:00 – 12:45
Stračí:      15:00 – 16:00

13.10.2019
Počeplice: 9:00 – 10:30
Radouň:   10:45 – 12:00
Čakovice: 12:10 – 12:45
Račice:     15:00 – 16:30
Hněvice:   16:45 – 17:15

Časy jsou orientační. V případě zpoždění vyčkejte na MVDr. Lizoně.