Vydaná informace 10/2019

Středa, 28. srpen 2019, 05:59
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 9995/2019/OS
Datum: 26. 8. 2019
Vyřizuje: Libertínová
Telefon: 416 859 302
E-mail: gabriela.libertinova@steti.cz

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 3. 6. 2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
  1. Žádám o poskytnutí informace, zda subjekty Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177 v minulosti podaly vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď:
  1. Uvedené subjekty Domistav CZ a.s., IČO 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., IČO 26007177 nepodaly nabídky ve smyslu veřejných zakázek.

S pozdravem
Bc. Gabriela Libertínová
vedoucí odboru správy