Stanovení minimálního počtu členů okrskových voleních komisí

Úterý, 12. březen 2019, 05:29
Stanovení minimálního počtu členů okrskových voleních komisí