Vydaná informace 3/2018

Pondělí, 04. červen 2018, 15:15
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č. jednací: 6198/2018/OS
Datum: 4.6.2018
Vyřizuje: Libertínová
Telefon: 416 859 302

Sdělení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším předpisů, Vám sdělujeme následující:

Požadovaná informace:
 1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů? Externím poskytovatelem služeb pověřence? Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?
  Poskytnutá informace: Byl vybrán externí poskytovatel služeb.
 2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
  Poskytnutá informace: Odměna byla sjednána ve výši 15.000,- Kč bez DPH měsíčně.
 3. Kolik korun Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1. 1. 2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?
  Poskytnutá informace: Dosud úřad vynaložil částku 1.590,- Kč.
 4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3):
  a) náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných) -
  Poskytnutá informace: Náklady na školení v částce 1.590,- Kč.

  b) náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR -
  Poskytnutá informace: Náklady dosud nebyly vyčísleny.

  c) náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo) -
  Poskytnutá informace: Žádné náklady zatím nevznikly.
S pozdravem
Bc. Gabriela Libertínová
vedoucí odboru správy