Výroční zpráva MěÚ Štětí o počtu vydaných informací v roce 2015

Pondělí, 15. únor 2016, 08:04
Výroční zpráva o poskytování informací Městským úřadem Štětí za rok 2015 je předkládána v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o poskytování informací").

1. Počet podaných žádostí o informace : 6
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 0
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí : 0
(výhradní licence je informace, která je předmětem práva autorského)
5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona - stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace : 0
6. Výroční zpráva se týká pouze žádostí o poskytnutí informace podaných podle zákona o poskytování informací. Nesčetné množství informací bylo poskytnuto žadatelům při ústní komunikaci nebo telefonicky. Tyto informace nejsou do přehledu započítávány.

Podané žádosti o informace se týkaly poskytnutí investičních plánů města a seznamu stavebních projektů na rok 2015, rozhodnutí o přípustnosti starších staveb, rekonstrukce, osvětlení, bezpečnosti pohybu a omezení hmotnosti vozidel na mostě přes řeku Labe ve Štětí, celkové výše nákladů na konání místního referenda ve věci loterií a jiných podobných her, dalších informací jinému žadateli ve věci konání místního referenda, a dotazu na používání právního informačního systému.

Ve Štětí dne 11. 1. 2016

Martin Janeček
referent OSI