Výsledky hospodaření města za rok 2013

Úterý, 17. prosinec 2013, 08:22
Závěrečný účet města Štětí za rok 2012 Závěrečný účet města Štětí za rok 2013, 259.7 kB, PDF
Rozpočet 2012 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozpočet 2013 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, 157.8 Kb, PDF
Rozpočet 2012 - Příjmy - podrobně Rozpočet 2013 - Příjmy - podrobně, 2.0 MB, PDF
Rozpočet 2012 - Výdaje - podrobně Rozpočet 2013 - Výdaje - podrobně, 7.6 MB, PDF
Rozpočet 2012 - Rozvaha ÚSC 2012 Rozpočet 2013 - Rozvaha ÚSC 2013, 45.1. Kb, PDF
Rozpočet 2012 - Výkaz zisků a ztrát 2012 Rozpočet 2013 - Výkaz zisků a ztrát 2013, 45.7 Kb, PDF
Rozpočet 2012 - Příloha účetní uzávěrky Rozpočet 2013 - Příloha účetní uzávěrky, 47.1 Kb, PDF
Rozpočet 2012 - Přehled o peněžních tocích Rozpočet 2013 - Přehled o peněžních tocích, 41.0 Kb, PDF
Rozpočet 2012 - Přehled o změnách vlastního kapitálu Rozpočet 2013 - Přehled o změnách vlastního kapitálu, 39.9. Kb, PDF
Rozpočet 2012 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štětí za rok 2012 Rozpočet 2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štětí za rok 2013, 6.1 MB, PDF