Město Štětí podpořilo projekt Kola pro Afriku

Neděle, 18. listopad 2012, 08:50
Město Štětí podpořilo projekt Kola pro AfrikuVěděli jste, že děti v Africe musí zdolat velkou vzdálenost, aby se dostaly do školy, nebo je pro ně škola dokonce nedosažitelná?
Ve středu 14. listopadu zástupci města předali na sběrném místě v Terezíně 23 jízdních kol. Jedná se o nálezy, které zabírají místo a nikdo se o ně nehlásí. Město tak postupuje dle § 135 občanského zákoníku. Po šesti měsících připadly tyto nálezy do vlastnictví města, které s nimi může nakládat dle vlastního uvážení. Vedení města se proto rozhodlo poslat takto získaná jízdní kola do Gambie, kde ještě dobře poslouží africkým dětem. Více informací na www.kolaproafriku.cz.