Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí

Středa, 07. září 2011, 17:20
Město Štětí Vás zve na zasedání Zastupitelstva města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 15.9.2011 od 17:00 hodin ve velkém sále KS Podklady pro jednání zastupitelstva

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Hospodaření Města Štětí k 31. 7. 2011
 6. Žádosti o dotace z Grantového systému „Zdravé město Štětí“
 7. Žádost o příspěvek na dotaci a žádost o sponzorství
 8. Návrh III. rozpočtového opatření k 15. 9. 2011
 9. Prodej bytové jednotky nájemníkům
 10. Prodej volných bytových jednotek formou veřejné dražby
 11. Prodej pozemků v katastrálních územích Štětí I, Radouň u Štětí a Chcebuz
 12. Bezúplatný převod pozemků do majetku města od Pozemkového fondu ČR v katastrálním území Stračí
 13. Darování částí pozemku do majetku Ústeckého kraje
 14. Prodej stavebních pozemků v rámci lokality 23 RD ve Štětí
 15. Návrh na pověření strážníka, který bude plnit některé úkoly při řízení Městské policie Štětí
 16. Místní akční skupina Podřipsko – představení, projednání členství, volba zástupce
 17. Iniciativa „Průhledná radnice“ – představení a projednání
 18. Místní část Radouň
 19. Účast města ve společnosti Labská paroplavební, o. p. s.
 20. Informace a zprávy starosty, místostarosty a předsedů výborů ZM
 21. Diskuse a různé
 22. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 1.9.2011
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta