Vývoj cen nájemného v obecních bytech

Úterý, 12. červenec 2011, 09:30
Rada města na svém zasedání 23. 6. 2011 schválila koncepci bydlení, jejíž součástí je i vývoj cen nájemného v příštích čtyřech letech. Vzhledem k jistým dezinformacím, které se objevily v posledních dnech v některých sdělovacích prostředcích je zde přehledně uvádíme.

Celou koncepci pak lze nalézt v sekci Radnice a samospráva / Zastupitelstvo města / Termíny jednání a podklady.

Druh bytu

Nájem v Kč/m2

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

1.1.2015

obecní byty v domech společenství vlastníků

35,-

40,-

45,-

50,-

obecní byty na Novém nám.

40,22,-

40,22,-

45,-

50,-

obecní byty bez zvl. určení v objektech města

35,-

40,-

45,-

50,-

malometrážní byty (Pivovarská 601)

50,-

50,-

50,-

50,-

nově obsazované obecní byty

50,-

50,-

50,-

50,-

byty zvláštního určení (bezbariérové)

a byty v DPS a DSCHB

30,-

30,-

30,-

30,-

startovací byty

30,-

30,-

30,-

30,-

sociální byty - 1. Máje 598

30,-

30,-

30,-

30,-

sociální byty - 1. Máje 597

20,-

20,-

20,-

20,-