Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí

Úterý, 14. červen 2011, 13:00
Město Štětí Vás zve na zasedání Zastupitelstva města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 23.6.2011 od 17:00 hodin ve velkém sále KS Podklady pro jednání zastupitelstva

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o ověření zápisu
 3. Připomínky k minulému zápisu
 4. Kontrola usnesení
 5. Návrh zadání Změny č. 6 ÚP Města Štětí – lokalita č. 6/4
 6. Hospodaření Města Štětí k 31. 5. 2011
 7. Návrh II. rozpočtového opatření k 23. 6. 2011
 8. Prodej pozemků v katastrálních územích Štětí II, Stračí, Brocno, Počeplice, Radouň u Štětí
 9. Výkup pozemků v katastrálním území Štětí II
 10. Prodej bytové jednotky nájemci – Obchodní ulice ve Štětí
 11. Projednání finanční spoluúčasti Města Štětí na realizaci projektu „Modernizace městského koupaliště Štětí – I. část“
 12. Koncepce bydlení a hospodaření s byty Města Štětí
 13. Koncepce zajištění úklidu Města Štětí   
 14. Informace a zprávy starosty, místostarosty a předsedů výborů ZM
 15. Diskuse a různé
 16. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 9.6.2011
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta