Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí

Pátek, 11. březen 2011, 07:50
Město Štětí Vás zve na  zasedání Zastupitelstva města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 24.3.2011  od 17:00 hodin ve velkém sále KS

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o ověření zápisu
  3. Připomínky k minulému zápisu
  4. Kontrola usnesení
  5. Schválení znění "Smlouvy o účasti na programu 129 120" v rámci Protipovodňových opatření na řece Labi - lokalita Štětí
  6. Informace, zprávy starosty, místostarosty a předsedů výborů ZM
  7. Diskuse a různé
  8. Závěr
Účast všech členů ZM je nutná.

Ve Štětí 3.3.2011
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta