www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 19.2°C
Dnes je Středa, 29. červen 2022, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
mobilní rozhlas [nové okno]
Štětí.cz arrow Radnice a samospráva arrow Výběrová řízení a pronájmy arrow Konkursní řízení: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Štětí, Ostrovní 300

Konkursní řízení: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Štětí, Ostrovní 300

Tisk
Středa, 25. květen 2022, 15:18
M Ě S T O   Š T Ě T Í
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady města Štětí ze dne 4. 5. 2022 č. usnesení 2022/9/316

v y h l a š u j e   k o n k u r s n í   ř í z e n í


na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, IČO 46773304.

Předpoklady:
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákonač. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),
 • plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících, splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících s délkou praxe 4 roky.
Požadavky:
 • orientace ve školských, pracovněprávních nebo finančních předpisech.

Písemná přihláška musí obsahovat:
 • strukturovaný životopis,
 • ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace,
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • koncepci rozvoje školy v rozsahu 2 normostran,
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici.
Všechny doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Místo výkonu práce: město Štětí

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2022

Přihlášku zasílejte nejpozději do 24. 6. 2022 na adresu: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „KONKURS ZŠ ŠTĚTÍ, OSTROVNÍ 300 - NEOTVÍRAT“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 24. 6. 2022 do 11:00 hodin.

Přihláška a další požadované dokumenty ke konkursnímu řízení budou zpracovávány a vedeny pouze pro účely uvedeného konkursního řízení. Uchazeč nese náklady, které mu účastí
v konkursním řízení vznikly.

Štětí 25. 5. 2022

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoSháním pronajem
Práce a služby (22.06.2022)
Inzerát obsahuje fotoProdej byt 1+1+lodžie, Alšova, Štětí
Byty (16.06.2022)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem bytu 2+kk
Byty (14.06.2022)
Inzerát obsahuje fotoGarsoniera k pronájmu Počeplice
Byty (13.06.2022)
Inzerát obsahuje fotoDvoupatrová postel 90x200
Práce a služby (11.06.2022)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Práce a služby (31.05.2022)
Inzerát neobsahuje fotoPC servis
Práce a služby (27.05.2022)
Inzerát neobsahuje fotoHledám pronájem malometrážního bytu (1+1) Garsoniéra
Byty (24.05.2022)
Inzerát obsahuje fotoČerpadlo GRUNDFOS
Práce a služby (12.05.2022)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem garáže
Práce a služby (20.04.2022)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek