www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 8.1°C
Dnes je Úterý, 20. duben 2021, svátek má Marcela, zítra Alexandra
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
mobilní rozhlas [nové okno]

Místní poplatek za odpady a psy v roce 2021

Tisk
Úterý, 09. únor 2021, 13:09

Místní poplatek za odpady v roce 2021


Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává stejná jako v roce 2020, ve výši 500,- Kč za
poplatníka a rok.


Od poplatku jsou osvobozeny:
 • děti do 4 let věku (poplatek se počítá za poměrnou část roku za kalendářní měsíce po měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 let věku),
 • občané od doby dosažení věku 70 let (osvobození se poskytuje i za měsíc, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhl),
 • občané, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a jsou zároveň poplatníky ve městě.

Od poplatku je dále na základě zákona o místních poplatcích osvobozena fyzická osoba, která je:
 • umístěna do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo  
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit     
poplatek společně a nerozdílně.

Místní poplatek za psy v roce 2021


Sazby místního poplatku ze psů zůstávají stejné jako v roce 2020:Sazba poplatku činí za kalendářní rok:


za jednoho psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a)

ze psa drženého v katastrálním území Štětí I v domě s 1 až 3 byty, nebo na pozemku, který s takovým domem funkčně souvisí

200 Kč

200 Kč

b)

ze psa drženého v katastrálním území Štětí I, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

200 Kč

c)

z jiného psa drženého v katastrálním území Štětí I, než uvedeného v písm. a) nebo b)

1000 Kč

1000 Kč

d)

ze psa drženého mimo katastrální území Štětí I v domě s 1 až 3 byty, nebo na pozemku, který s takovým domem funkčně souvisí

100 Kč

100 Kč

e)

ze psa drženého mimo katastrální území Štětí I, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

200 Kč

f)

z jiného psa než uvedeného v písm. a) až e)

800 Kč

800 Kč

Od poplatku ze psů je osvobozen:

 • držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Osvobozen od poplatku je dále držitel psa, kterým je:

 • město Štětí a příspěvkové organizace, u kterých město Štětí plní funkci zřizovatele;
 • osoba, jež převzala psa z útulku, a to na dobu jednoho roku od převzetí psa z takového útulku,
 • osoba, jež aktivně provozuje canisterapii, a pes má složenu zkoušku canisterapeutického psa.


Úhrada místních poplatků v roce 2021


Poplatky je možno uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účty města:


159244883/0600 – poplatky za odpady
19-100022784/0600 – poplatky za psy

nebo též v hlavní pokladně na radnici (přízemí, č. dveří 6)

Úřední hodiny pokladny:
pondělí   7.30 - 16.30 hod.
úterý       7.30 - 14.30 hod.
středa     7.30 - 16.30 hod.
čtvrtek    7.30 - 14.30 hod.
pátek      7.30 - 12.00 hod.

Každý poplatník má přidělen svůj variabilní symbol, který je třeba v příkazu uvést. Variabilní symbol můžete ověřit a případné další informace získat u správce poplatku.
Kontakt na správce poplatku – Odbor ekonomický, MěÚ Štětí: Bc. Radka Bělíčková, tel. 416 859 337, e-mail: radka.belickova@steti.cz.

Splatnost poplatku:
 • k 31. březnu 2021 poplatek za psy (složenky se budou rozesílat během února)
 • k 30. červnu 2021 poplatek za odpady (složenky se budou rozesílat během dubna)

Všichni poplatníci mají ohlašovací povinnost, tzn. že každý poplatník je povinen do 15 dnů nahlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti, jakož i každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti či na vznik a zánik osvobození od poplatku.

 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoProdej garáže
Pozemky a ostatní (20.04.2021)
Inzerát obsahuje fotoPánské jízdní kolo
Kola (14.04.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdej bytu 2 + 1 U Stadionu
Práce a služby (14.04.2021)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím garáž ve Štětí
Pozemky a ostatní (11.04.2021)
Inzerát obsahuje fotoVýměna družstevního bytu
Byty (22.03.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (19.03.2021)
Inzerát obsahuje fotoNěkoho kdo pomůže se založením stavby RD
Práce a služby (08.03.2021)
Inzerát obsahuje fotoNabídka vedení účenictví
Práce a služby (03.03.2021)
Inzerát neobsahuje fotopronájem 2 +kk
Byty (27.02.2021)
Inzerát obsahuje fotoDětské chirurgické roušky
Dětské oblečení a obuv (25.02.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek