www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 9.9°C
Dnes je Neděle, 24. říjen 2021, svátek má Nina, zítra Beáta
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
16. ročník štětského varhanního podzimu [nové okno]
Štětí.cz arrow Městská policie a Hasiči arrow Městská policie arrow Činnost a oznámení arrow Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2018

Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2018

Tisk
Středa, 10. leden 2018, 06:08
NÁBOR NOVÝCH STRÁŽNÍKŮ
na obsazení pracovního místa: strážník městské policie
Více najdete v článku zde.

Úhyn ryb

Úhyn ryb Dne 27.9.2018 byla službukonající hlídka požádána o spolupráci Obvodním oddělení Policie ČR Štětí, kdy bylo v řece Labi u výpusti z firmy Mondi, a.s., zjištěno větší množství uhynulých ryb. Událost je v šetření policejního orgánu a České inspekce životního prostředí.

Přijel za prací

Dne 26.9.2018 bylo v dopoledních hodinách oznámeno ostrahou objektu firmy Mondi, a.s., že řidič motorového vozidla, kterému byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem, se pokusil projet nákladní vrátnicí do areálu této firmy. Přivolaná hlídka městské policie následně řidiči provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, při které bylo řidiči italské národnosti zjištěno 1,06 promile alkoholu v dechu. Pro podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, byla celá událost předána Obvodnímu oddělení Policie ČR Štětí k dalšímu opatření.

Hledaná osoba

Dne 19.9.2018 se strážníkům podařilo zajistit osobu hledanou Policií ČR. Osoba byla předána policejnímu orgánu.

Nesvítíš-zaplatíš

Dne 18.9.2018 se noční hlídka zaměřila při kontrole města na přestupky cyklistů. Při této kontrole byly odhaleny celkem tři přestupky. Ve všech případech se jednalo o jízdu na neosvětleném kole, kdy byly příkazem na místě uděleny pokuty v celkové výši 600,- Kč. Tato kontrola určitě nebyla poslední.
Jen pro připomenutí.
Cyklistům tato povinnost vyplývá z ustanovení §58 odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde se říká, že:
Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Hóóóří

Dne 18.9.2018 asistovali strážníci Hasičskému záchrannému sboru v místní části Stračí, kdy od špatně uhašeného ohniště chytila na několika místech suchá tráva. Oheň se podařilo včas uhasit, než se stačil rozšířit po lese. Událost je v šetření policejního orgánu.

Měření rychlosti

Dne 16.9.2018 proběhla v obci Chcebuz bezpečnostně dopravní akce, spočívající v kontrole dodržování rychlosti v obci stanovené na 50 km-h. Během této hodinové akce byly za překročení stanovené rychlosti příkazem na místě uděleny pokuty v celkové výši 3.000,- Kč. Ve všech případech, bylo uložení pokuty za přestupek spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, oznámeno vždy příslušném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který přestupcům do karty řidiče připíše příslušný počet bodů.

Žádost o pomoc

Dne 11.9.2018 požádala hlídku městské policie o pomoc starší žena, které její nemohoucí manžel spadl z postele a ona neměla sílu ho sama zvednout. Strážníci nemohoucího muže zvedli a opět uložili na lůžko. Muž naštěstí neutrpěl žádná zranění.

Nenapravitelný zlodějíček

Dne 4.9.2018 v odpoledních hodinách došlo v živnostenské provozovně Tesco, ke krádeži zboží v hodnotě 350,- Kč. Prostřednictvím Městského kamerového dohlížecího systému bylo zaznamenáno, že pachatel krádeže z místa odjel motorovým vozidlem s neobvyklými markanty. Právě díky těmto markantům se vozidlo podařilo strážníkům při kontrole města nalézt a následnou lustrací v Centrálním registru vozidel zjistit firmu, které vozidlo patří. Přes jednatele této firmy, byla následně kontaktována čtyřčlenná osádka tohoto vozidla. Netrvalo dlouho a pachatel krádeže se k činu sám doznal. Z Evidence přestupků bylo zjištěno, že tento mladík ve věku 20 let, není v nákupu za pět prstů žádným nováčkem, ale byl již při krádeži nejednou přistižen a to hned v několika městech. Za přestupek proti majetku, odešel nenapravitelný zloděj s pokutou ve výši 5.000,- Kč.

Dopravní přestupek

Dne 4.9.2018 v dopoledních hodinách prováděla hlídka běžnou kontrolu města, při které byl v ulici Školní zjištěn dopravní přestupek. Lustrací v příslušné evidenci však bylo zjištěno, že řidiči vozidla byl vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Po tomto zjištění, byla na místo přivolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Štětí, která si celou událost převzala k dořešení.

Uvězněná

Uvězněná snrna Dne 1.9.2018 se u zahrádkářské kolonie podařilo službukonající hlídce vyprostit srnu, která uvízla mezi mřížemi vrat. Následně byla bez viditelných známek poranění vypuštěna do volné přírody.

Pád cyklisty

Dne 1.9.2018 v ulici Obchodní poskytla hlídka Městské policie Štětí první pomoc muži ve věku 68 let, kterému se v důsledku nemoci udělalo nevolno a spadl z jízdního kola. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu nemocného muže, byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla do nemocničního zařízení k odbornému lékařskému vyšetření.

Život ukončil skokem pod vlak

26.6.2018 krátce po 12 hodině požádalo Obvodní oddělení Policie ČR Štětí o součinnost při tragické události na železniční trati za obcí Počeplice, kde muž ukončil svůj život skokem pod projíždějící vlak.

Ach, ta láska

Dne 23.6.2018 poskytla hlídka městské policie součinnost Obvodnímu oddělení policie ČR Štětí u dopravní nehody v ulici ČSA, kdy agresivní řidič následně po kolizi utekl do vnitřních prostor kina, kde rozbil skleněnou výplň vstupních dveří a automat na popcorn, a způsobil tak škodu ve výši cca 60.000 Kč. Agresivnímu řidiči, byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem 2,40 promile alkoholu v krvi. Agresor odůvodnil své chování tím, že se s ním rozešla jeho přítelkyně. Událost si ponechala k dořešení Policie ČR.

Nechtěl zaplatit

Dne 22.6.2018 v nočních hodinách došlo k fyzickému napadení obsluhy restauračního zařízení Říp a to jedním z hostů, který odmítl zaplatit svou útratu ve výši 518 Kč. Událost je nadále v šetření.

Záchrana života

Dne 20.6.2018 v odpoledních hodinách požádalo operační středisko zdravotnické záchranné služby o výjezd hlídky městské policie k pacientovi s použitím automatického externího defibrilátoru (AED), který má Městská policie Štětí ve své výbavě. Zdravotní stav pacientky naštěstí nebyl natolik vážný a a AED tentokrát nebyl využit. Hlídka ženě poskytla první pomoc a monitorovala její životní funkce do příjezdu záchranářů, kteří ji převezli do nemocničního zařízení. Prostřednictvím mailu, který byl zaslán vedoucímu strážníkovi Městské policie Štětí, byli zasahující strážníci pochváleni za svou profesionalitu a to dcerou pacientky, která byla po celou dobu přítomna.

Nepozorná řidička

Dne 14.6.2018 byl strážníky prováděn dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na křižovatce ŠtětíxRadouňxChcebuz, kde nepozorná řidička při couvání sjela svým motorovým vozidlem do příkopu. Vozidlo bylo následně vyproštěno až zasahující jednotkou Hasičského záchranného sboru. Událost se obešla bez zranění a škody na majetku.

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda Dne 8.6.2018 v odpoledních hodinách požádala hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Štětí z důvodu své vytíženosti, o zajištění místa dopravní nehody dvou motorových vozidel, která se stala v ulici Radouňská. I když dopravní nehoda vyhlížela hrozivě, byl její viník převezen do nemocničního zařízení pouze s lehkým poraněním. Na místě byl přítomen i hasičský záchranný sbor, který zamezil únik provozních kapalin z havarovaných vozidel. Událost si převzala Policie ČR z Oddělení dopravních nehod Litoměřice.

Měření rychlosti na mostě

Dne 8.6.2018 v dopoledních hodinách proběhl dopravní akce, spočívající v kontrole dodržování nejvyšší dovolené rychlosti na štětském mostě, která je stanovena na 50 km/h. Při této akci bylo měřením odhaleno 16 přestupků, týkajících se právě překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Ve všech případech se jednalo o přestupek spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení. Neukázněným řidičů byly příkazem na místě, uděleny pokuty v celkové výši 17.000 Kč.

Uvěznil matku v kolárně

Dne 3.6.2018 ve večerních hodinách zasahovala hlídka Městské policie Štětí v ulici Ostrovní, kde syn svou matku uzamkl v kolárně, když si šla pro své jízdní kolo. Žena byla strážníky ze zamčené kolárny vysvobozena vypůjčeným klíčem od jednoho z nájemníků domu. Šetřením bylo zjištěno, že syn, který již se svou matkou nesdílí společné bydlení, vzal její svazek klíčů, kde byl mimo jiné i klíč od bytu, do kterého se bez přivolení její osoby dostal a následně vyskočil balkónem a utekl neznámo kam. Celá událost byla předána s podezřením na spáchání trestného činu policejnímu orgánu.

Epileptický záchvat

Dne 2.6.2018 byli strážníci přivoláni do ulice Bezručovy sady, kde muž v důsledku epileptického záchvatu spadl z elektrické tříkolky. Muži ve věku 52 let, byla poskytnuta první pomoc a na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služba, která muže převezla k odbornému lékařskému vyšetření.

Vyvrácený smrk

Vyvrácený smrk Dne 1.6.2018 v odpoledních hodinách v důsledku silného poryvu větru došlo k vyvrácení vzrostlého smrku, který spadl do prostor dětského hřiště v ulici Alšova. V této době se naštěstí na místě nenacházely žádné osoby. Vyvrácený smrk byl odstraněn hasičským záchranným sborem.

Měření rychlosti

Na Velký pátek dne 30.4.2018 proběhla v obci Chcebuz bezpečnostně dopravní akce zaměřená na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti stanovené na 50 km/hodině. Při této dvouhodinové akci bylo měřením odhaleno celkem 7 přestupků, týkajících se právě překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Ve všech případech se jednalo o přestupek spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení. Jedním z řidičů byla stanovená rychlost překročena dokonce o 23 km/h, čímž se připravil nejen o nemalou částku v blokovém řízení, ale také o 3 body, které mu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností připíše do karty řidiče.

Vyřazené vozidlo

Dne 29.3.2018 v ulici Školní bylo v odpoledních hodinách hlídkou městské policie zastaveno motorové vozidlo, jehož řidič ve věku 26 let, byl podezřelý ze spáchání přestupku. Lustrací v příslušných evidencích bylo zjištěno, že řidič je sice držitelem příslušného řidičského oprávnění, ale vozidlo je již vyřazeno z provozu. Událost byla předána přivolanému policejnímu orgánu.

Neznámý pachatel krádeže

Dne 28.3.2018 Městská policie Štětí velkou měrou přispěla ke zjištění osoby pachatele trestného činu krádeže. Pachatel dne 23.3.2018 v pozdních nočních hodinách navštívil sportbar Fair Play v ulici Litoměřická, kde byl bezpečnostní kamerou zachycen při krádeži, kdy ze svrchního oblečení odcizil jednomu z hostů mobilní telefon a peněženku s finanční hotovostí, když usnul u baru. Ze zpětné kontroly záznamových zařízení ze služebního vozidla městské policie a městského kamerového dohlížecího systému, bylo zjištěno, že osoba podezřelá z trestného činu krádeže je řidičem nákladního vozidla a dále byla zjištěna i společnost, která je jeho vlastníkem. Veškeré zjištěné informace byly následně předány policejnímu orgánu, který se celým případem zabývá.

Volání o pomoc

Dne 24.3.2018 na základě žádosti službukonající hlídky Obvodního oddělení Policie ČR, byla z důvodu její vytíženosti provedena kontrola ulice Ostrovní v blízkosti bývalého krytu CO, kde je dle oznamovatele slyšet volání o pomoc. Strážníky bylo na místě zjištěno, že v bývalém krytu CO, probíhá v klubovně turistického oddílu Tuláci, nácvik první pomoci. Figuranti se, tak vžili do svých rolí raněných, že nářek byl slyšet až do venkovních prostor.

Agresivní nájemník

Dne 22.3.2018 byla hlídka městské policie přivolána do ulice Zahradní č.p. 749, kde jeden z nájemníků domu, kopal svému sousedovi do dveří a vyhrožoval mu zabitím. Celou událost si převzalo Obvodní oddělení Policie ČR.

Utekla z domova

Dne 21.3.2018 od 03:00 hodin pátrala hlídka Městské policie Štětí v součinnosti s Obvodním oddělením Policie ČR po pohřešované dívce, která utekla z domova po hádce se svou matkou. Pohřešovaná dívka se v brzkých ranních hodinách sama v pořádku vrátila domů.

Hledaná osoba

Dne 21.3.2018 v ulici Dlouhá zaznamenala hlídka Asistentů prevence kriminality osobu odpovídající popisu hledané osoby Policií ČR. Přivolaní strážníci využili své zákonné oprávnění a tato osoba byla předvedena ke zjištění totožnosti na služebnu Obvodního oddělení Policie ČR Štětí. Hledanou osobu si převzal policejní orgán k dalším opatřením.

Pálil nebezpečný odpad

Pálil nebezpečný odpad Dne 16.3.2018 byl strážníky v blízkosti železničního přejezdu na obec Radouň zjištěn hustý a štiplavý kouř. Jednalo se o kouř pocházející z otevřeného ohně, kde muž ve věku 51 let, pálil na svém pozemku nebezpečný odpad v podobě pneumatik, plastů, kabelů a dalšího směsného odpadu. Muž byl strážníky vyzván, aby oheň uhasil. Této výzvy však neuposlechl a z pozemku odešel. Pro důvodnou obavu, že by se oheň mohl dál nekontrolovatelně šířit, byl na místo přivolán hasičský záchranný sbor požární stanice Štětí, který oheň uhasil. Událost byla předána Odboru životního prostředí Litoměřice.
Jen pro připomenutí: Dle § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší, lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
V případě porušení tohoto ustanovení, může příslušný správní orgán udělit pachateli tohoto přestupku pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Výhrůžné maily

Dne 12.3.2018 bylo operační službou přijato oznámení zaměstnankyně kontaktního pracoviště Úřadu práce v ulici Dlouhá, které jeden z klientů zasílá prostřednictvím elektronické pošty maily, ve kterých ji jako úřední osobu uráží a v jednom případě ji dokonce vyhrožuje i smrtí. Vzhledem k obsahu elektronické korespondence byla událost předána policejnímu orgánu k dalším opatřením.

Spáč

Spáč Dne 8.3.2018 byla hlídka městské policie přivolána do ulice Školní, kde pod jedním ze zaparkovaných vozidel ležel muž. Po probuzení strážníky, muž ve věku 52 let přiznal, že zkonzumoval větší množství alkoholických nápojů a v důsledku tohoto na místě usnul. Orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu, bylo spáči naměřeno 2,7 promile alkoholu v krvi. Muž neměl žádná viditelná zranění, přesto mu byla ze strany zasahující hlídky nabídnuta lékařská pomoc, kterou však odmítl a z místa odešel již po svých.

Krádež kabelů

Krádež kabelů V dopoledních hodinách dne 2.3.2018 byla hlídka Městské policie Štětí přivolána do areálu oploceného staveniště objektu Labe Arény v ulici Nábřežní, kde došlo ke krádeži cca 25 m měděných kabelů, které sloužily k propojení skladovacích buněk. Pro podezření ze spáchání trestného činu Krádež, byla celá událost předána Obvodnímu oddělení PČR k dalším opatřením.

Pád se obešel bez zranění

Dne 19.2.2018 před 18:00 hodinou přijala operační služba městské policie oznámení jedné ze seniorek z Domu s pečovatelskou službou v ulici Školní, která v domě slyší volání o pomoc. Strážníky bylo po chvíli zjištěno, odkud volání o pomoc přichází. Jednalo se o ženu ve věku 83 let, která spadla z postele a nemohla sama vstát. Tento pád se naštěstí obešel bez zranění. Přivolání lékařské pomoci seniorka odmítla. O této události byli vyrozuměni její rodinní příslušníci.

Použití AED nebylo třeba

Dne 16.2.2018 byla hlídka požádána operátorem zdravotnické záchranné služby o použití automatického externího defibrilátoru (AED) u pacientky ve věku 68 let v místní části Stračí. Pacientka však byla plně při vědomí a výjezd se tak obešel bez použití AED. Strážníci dohlíželi na ženin zdravotní stav a setrvali na místě do příjezdu záchranářů, kteří si ženu převzali do své péče.

Zraněný cyklista

Zraněný cyklista Dne 15.2.2018 krátce před 17 hodinou, byla hlídka městské policie přivolána do serpentin na trekovou dráhu, kde se nacházel muž ve věku 44 let, který si pádem z jízdního kola způsobil zlomeninu nohy. Muž si ještě před příjezdem strážníků sám přivolal zdravotnickou záchrannou službu a hlídka tak jen se zraněným mužem na místě vyčkala do jejího příjezdu, kdy byl následně sanitou převezen do nemocničního zařízení.

Recidivistka

Dne 11.2.2018 v odpoledních hodinách odcizila žena ve věku 30 let v živnostenské provozovně Tesco v ulici Obchodní cukrovinky v hodnotě 28,90 Kč. Tato žena nebyla pro strážníky žádnou neznámou. Jednalo se o recidivistku, která byla za takový majetkový trestný čin již v posledních 3 letech pravomocně odsouzena, což bylo lustrací v příslušné evidenci policejním orgánem ověřeno. Událost si převzalo Obvodní oddělení Policie ČR k dalším opatřením.

Zachytil je kamerový systém

Zachytil je kamerový systém Dne 2.2.2018 v nočních hodinách byla operační službou prostřednictvím místního kamerového dohlížecího systému zaznamenána skupina osob pohybujících se na Novém náměstí, kdy se po chvíli několik osob začalo fyzicky napadat. Na místo byla ihned vyslána službukonající hlídka Městské policie Štětí, která na místě zjistila ležící ženu ve věku 38 let, která měla zakrvácený obličej a krvácejí poranění levé dlaně. Dále muže ve věku 39 let, který byl taktéž fyzicky napaden, ale žádná viditelná poranění neměl a lékařské ošetření odmítl. Zraněné ženě, byla ze strany přítomné hlídky, poskytnuta první pomoc a následně byla převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocničního zařízení k odbornému lékařskému vyšetření. Celou událost prošetřuje policejní orgán pro podezření ze spáchání trestného činu Výtržnictví.

Čtyřnohý miláček

Dne 30.1.2018 v odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni na parkoviště k živnostenské provozovně Penny market na Husovo náměstí. Jedna ze zákaznic ve věku 63 let z Horních Počapel ponechala ve vozidle svého čtyřnohého miláčka, kterému se podařilo své paničce vozidlo uzamknout i s klíči a mobilním telefonem. Ta pak musela požádat kolemjdoucího, aby tuto nemilou příhodu oznámil na linku 156. Protože se psímu miláčkovi vozidlo odemknout nepodařilo, byla požádána Městská policie Horní Počaply o spolupráci. Tamní strážník kontaktoval jejího syna, který jí přivezl náhradní klíče od vozidla a příhoda tak měla šťastný konec.

Krádež v Tetě

Dne 30.1.2018 v odpoledních hodinách došlo ke krádeži zboží v drogerii Teta v ulici Krátká. Pachatelkou krádeže byla žena ve věku 22 let z místní části Chcebuz, která v této prodejně odcizila zboží v hodnotě 500 Kč. Žena za přestupek proti majetku odešla s pokutou příkazem na místě ve výši 2.000 Kč.

Kudy z nudy?

Povalená popelnice Dne 28.1.2018 byla krátce po 23:00 hodině přivolána službukonající hlídka do ulice Alšova, kde se má pohybovat muž na skateboardu v doprovodu dvou psů a poráží sběrné nádoby na tříděný odpad. V ulici Palackého byl strážníky zjištěn muž ve věku 29 let, který se ke svému protiprávnímu jednání sám doznal. Za přestupek proti veřejnému pořádku byla muži udělena tučná pokuta příkazem na místě ve výši 10.000 Kč.

Rvačka na maturitním plese

Dne 27.1.2018 krátce po 2 hodině, byla noční hlídka městské policie přivolána ke rvačce cca 30 osob na sále Kulturního střediska města Štětí na Mírové náměstí, kde se koná maturitní ples jedné mělnické střední školy. Na místo byla přivolána i hlídka OOP ČR Štětí. Důvodem rvačky byla nespokojenost přítomných návštěvníků plesu s dobou jeho ukončení. Účastníky plesu byly na místo přivolány dva sanitní vozy zdravotnické záchranné služby, které odvezly k odbornému lékařskému vyšetření čtyři osoby. Celou událost si na místě převzal policejní orgán k dalšímu šetření.

Nedovolená těžba dřeva

Nedovolená těžba dřeva Dne 21.1.2018 v odpoledních hodinách zjistila službukonající hlídka při své kontrolní činnosti v serpentinách dva muže, při nedovolené těžbě dřeva. Celá událost je nadále v šetření. Přestupci, kteří se chtěli zdarma ohřát, se ze svého jednání budou zodpovídat Odboru správy města Štětí pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Pád ze schodů

Pád ze schodů V nočních hodinách dne 21.1.2018 byla službukonající hlídka požádána zdravotnickou záchrannou službou o součinnost na autobusovém nádraží v ulici Litoměřická, kde se má nacházet pacient s rozbitou hlavou. Po příjezdu strážníků byl na místě zjištěn muž ve věku 38 let, který měl krvácející poranění hlavy. Toto poranění si způsobil pádem ze schodů vedoucích z mostu a to v důsledku požití některé z návykových. Muži byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, při které mu bylo naměřeno 1,13 promile alkoholu v krvi. Po prvotním ošetření, byl zraněný muž zdravotníky odvezen na chirurgické oddělení do Podřipské nemocnice s poliklinikou.

Ach ti klienti

V nočních hodinách dne 19.1.2018 zasahovala hlídka na Ubytovně pro potřeby města Štětí, když se na operační středisko městské policie dostavil jeden z klientů této ubytovny, který sdělil, že jiný klient krvácí z úst. Muži ve věku 56 let, který sdělil, že má žaludeční vředy, byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Ten však převoz k odbornému lékařskému vyšetření do nemocničního zařízení odmítl a podepsal nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – tzv. revers. O chvíli později poskytovali strážníci první pomoc jinému klientovi této ubytovny, který v důsledku požití alkoholu upadl na zem, krvácel z nosu a stěžoval si na bolest zad. Tento muž ve věku 64 let, dobrovolně nastoupil do sanity a byl odvezen k odbornému lékařskému vyšetření. Zdravotníci, tak neodjeli s prázdnou.

Nezajištěné vozidlo

Dne 19.1.2018 v dopoledních hodinách, upozornila hlídka Asistentů prevence kriminality na zaparkované vozidlo v ulici Obchodní, které má otevřené boční okénko. Lustrací v centrálním registru vozidel, byl zjištěn jeho provozovatel, který se dostavil na místo a svého čtyřkolového miláčka si zkontroloval a zabezpečil. K žádnému protiprávnímu jednání nedošlo. Řidič pouze zapomněl okénko uzavřít. Při odchodu od zaparkovaného vozidla raději zkontrolujte, zda je skutečně zajištěné a případným zlodějům tak zbytečně neusnadňujte jejich práci. Někteří z občanů svá vozidla používají i jako výkladní skříň, ve které leckdy vystavují na odiv své cenné věci jako je navigace, mobilní telefon nebo peněženka a tím jen přilákají nějakého nenechavce. Pamatujte, že vaše vozidlo není trezor.

Vyvrácený strom

Vyvrácený strom Dne 18.1.2018 před 21:00 h, byl hlídkou městské policie zjištěn padlý vzrostlý strom u staré nákladní vrátnice firmy Mondi a.s. Strom se vyvrátil a zablokoval tak příjezdovou cestu, která vede ke kynologickému cvičišti a navíc poškodil část jeho oplocení. Správce kynologického cvičiště si zajistil psy pobíhající v areálu proti úniku a na místo byl povolán hasičský záchranný sbor města Štětí, který strom rozřezal a odklidil. (foto)

Smutný začátek nového roku

Dne 11.1.2018 krátce po 20:00 hodině, požádal dispečer Zdravotnické záchranné služby o součinnost službukonající hlídky městské policie v ulici Mánesova, kde pacientka zkonzumovala větší množství předepsaných léků a zřejmě bude odmítat lékařské vyšetření a převoz do nemocničního zařízení. Po příjezdu hlídky na místo, se pacientka přítomným strážníkům doznala, že se v důsledku tíživé životní situace pokusila spáchat sebevraždu. Žena byla předána do péče zdravotníků a následně byla převezena do Podřipské nemocnice s poliklinikou k dalšímu odbornému lékařskému vyšetření. Případem se zabývá policejní orgán.

Dne 10.1.2018 byla noční hlídka městské policie vyslána na základě telefonické žádosti zdravotnické záchranné služby, k pacientce do ulice Stračenská, která zřejmě bude muset být napojena na Automatický externí defibrilátor (AED). Strážníky byla na místě zjištěna žena, která po hádce se svým partnerem zkonzumovala větší množství léků a vyskočila z okna. Naštěstí si tímto pádem nevzala život, ale způsobila si „pouze“ zranění dolních končetin. Životní funkce pacientky byly stabilní a napojení na AED nebylo potřeba. Žena byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocničního zařízení v Roudnici nad Labem. Událost prošetřuje Obvodní oddělení Policie ČR.

9.1.2018 v brzkých ranních hodinách, bylo hlídkou Městské policie Štětí v ulici Obchodní za domem čp. 679, nalezeno mužské tělo bez známek života. Případ prošetřuje policejní orgán.

Necítíte se dobře a potřebujete si rychle s někým promluvit? Nevíte kudy kam? Stalo se vám něco nečekaného a nevíte co s tím? Honí se vám hlavou myšlenky všechno skončit?

Se svými problémy se můžete obrátit na krizovou linku.

Linky obecně nabízí pomoc v následujících oblastech:
 • partnerské, osobní a rodinné problémy
 • domácí násilí
 • znásilnění či pohlavní zneužití
 • závislosti
 • sexuální a gynekologická problematika
 • bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost
 • sebevražedné myšlenky či pokusy
 • úzkost a depresivní stavy
 • úmrtí blízké osoby
 • osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky
 • výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby

Spolek Spirála Ústí nad Labem
Linka pomoci: 475 603 390 nonstop
+ Intervenční centrum: 475 511 811
Odkaz na webové stránky: www.spirala-ul.cz
Telefonní hovor na Linku pomoci je v ceně běžného hovoru na pevné lince.

Linka důvěry Psychiatrické léčebny Bohnice
Tel: 284 016 666
Odkaz na webové stránky: www.bohnice.cz/krizova-pomoc/
Nonstop provoz. Telefonní poplatky za hovor dle standardních tarifů. Pro děti, dospívající i dospělé.

Linka bezpečí
Tel: 116 111
Odkaz na webové stránky: www.linkabezpeci.cz
Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů.

Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Nonstop linka (bezplatná) 116 006
Odkaz na webové stránky: www.bkb.cz
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.


Spor ve sport baru

Dne 6.1.2018 byla noční hlídka městské policie přivolána do Sport Baru Synot v ulici Družstevní, kde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma návštěvníky. Na místo byla přivolána i hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Štětí, která byla požádána o spolupráci. Mužům ve věku 27 a 43 let, mezi kterými došlo ke vzájemnému střetu, byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem 1,35 a 1,74 promile alkoholu v krvi. Jeden z mužů byl ošetřen lékařem ze zdravotnické záchranné služby, která byla na místo přivolána. Událost je nadále v šetření.

Odcizil láhev piva

Dne 4.1.2017 v dopoledních hodinách řešila hlídka městské policie krádež zboží v živnostenské provozovně Penny market na Husově náměstí. Muž ve věku 60 let, zde odcizil plastovou láhev piva zn. Kozel v hodnotě 44,90 Kč. Lustrací v příslušné evidenci na Obvodním oddělení Policie ČR, kam byl pachatel krádeže předveden ke zjištění totožnosti, bylo zjištěno, že tento muž byl v posledních 3 letech již pravomocně uznán vinným z TČ Krádež a proto si celou událost převzal policejní orgán k dořešení.

Zraněný racek

Zraněný racek V dopoledních hodinách dne 2.1.2018, byl strážníky z oplocené části staveniště Labe arény odchycen zraněný racek, kterého zde našli přítomní pracovníci. Racek s poraněným křídlem byl strážníky odchycen a následně byl předán do péče Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Falco v Dolním Týnci.

Oslava nového roku

Dne 1.1.2018 v odpoledních hodinách požádala hlídka OOP ČR Štětí z důvodu její pracovní vytíženosti o prověření oznámení, kdy neznámý muž měl v důsledku opilosti spadnout z mostu na autobusové nádraží. Na schodech u autobusového nádraží byl pak hlídkou městské policie nalezen muž ve věku 31 let, kterého na toto místo pouze přenesli dva muži, kteří s ním oslavovali příchod nového roku. Mladík sice nespadl přímo z mostu, ale z pod jednoho z nosníků, kde bujará oslava probíhala. Mladíka odvezla k odbornému lékařskému vyšetření přivolaná zdravotnická záchranná služba.

Silvestr

Příchod Nového roku oslavil mladík ve věku 16 let požitím alkoholických nápojů v takové míře, že skončil s akutní intoxikací alkoholem v nemocničním zařízení v Roudnici nad Labem. Celým případem se již zabývá Obvodní oddělení Policie ČR Štětí a Orgán sociálně-právní ochrany dětí.
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (08.10.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdám Zcela nový Pioneer DDJ-1000 DJ ovladač pro Rekordbox
Hudební nástroje (22.08.2021)
Inzerát neobsahuje fotoSháním pronájem
Práce a služby (01.08.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPOLAR FT4 + hrudni pas
Vybavení ke sportu (14.07.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek