www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 5.0°C
Dnes je Čtvrtek, 28. říjen 2021, svátek má St. svátek vznik samostat. ČSR, zítra Silvie
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Divadlo: Vzhůru dolů – J. Zindulka [nové okno]
Štětí.cz arrow Radnice a samospráva arrow Povinně zveřejňované informace arrow Vydané informace arrow Vydaná informace 3/2017

Vydaná informace 3/2017

Tisk
Pondělí, 13. březen 2017, 07:44
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
MěÚ Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy

Č.j.: 214-2366/2017/OSŽPD/Zw
Datum: 23.02.2017

Vyřizuje: Dřevíkovský
E-mail: miroslav.drevikovsky@steti.cz
Telefon: 416 859 330


S d ě l e n í

Městský úřad Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 30.01.2017 žádost od advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Nové Město, IČO 2645807, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to:

1. Veškerých stavebních povolení, kolaudačních souhlasů, anebo jiných obdobných rozhodnutí či povolení vydaných (i) v řízeních navazujících na územní rozhodnutí č.j.: 1647/2015-3081/2016/OSŽPD/Ri ze dne 23.03.2016 vydané Městským úřadem ve Štětí, odborem stavebního, životního prostředí a dopravy („územní rozhodnutí“) nebo (ii) v souvislosti se stavbou označovanou jako „SC Račice – rozvoj areálu 2015“ umístěnou na pozemcích parc. č. 470/1, 470/10, 470/11, 470/16, 470/17, 470/2, 470/23, 470/24, 470/25, 470/29, 470/3, 470/38, 470/4, 470/5, 470/6, 470/8, 470/9, 641/1, 641/4, 641/7, 641/9, st. 140, st. 150 a st. 194 v obci Račice, kat. území Račice u Štětí („Projekt“) či jakoukoliv její části.

2. Stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, žádostí, návrhů účastníků, podkladových materiálů, výkresů či jiných obdobných dokumentů týkajících se (i) řízení o vydání územního rozhodnutí a jiných rozhodnutí, souhlasů či povolení specifikovaných výše v bodě 1 nebo (ii) Projektu či jakékoliv jeho části.

Městský úřad Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy, Vám sděluje, že Stavebním úřadem byla v návaznosti na územní rozhodnutí č.j.: 1647/2015-3081/2016/OSŽPD/Ri ze dne 23.03.2016, vedena následující řízení:
 1. Stavební povolení na stavbu nazvanou „Most km 0,0145“, č.j.: 601-5197/2016 ze dne     16.05.2016, které nabylo právní moci dne 12.06.2016.
 2. Stavební povolení na stavbu nazvanou „Most přes spojovací kanál na 0,6 km“, č.j.: 693-    6170/2016 ze dne 07.06.2016, které nabylo právní moci dne 08.06.2016 .
 3. Stavební povolení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce diváckých tribun a úprava ploch pro     diváky“, č.j.: 605/5667/2016 ze dne 25.05.2016, které nabylo právní moci dne 13.06.2016.
 4. kolaudační souhlas na stavbu nazvanou „Rekonstrukce diváckých tribun a úprava ploch     pro diváky“ č.j.: 1702/2016-1399/2017 ze dne 30.01.2017.
V příloze Vám stavební úřad zasílá požadované informace, vyjma informací, které byly rozhodnutím ze dne 10.02.2017, č.j.: 214-1855/2017/OSŽPD/Dr odmítnuty poskytnout.

Bc. František Z w e t t l e r
vedoucí Odboru stavebního,
životního prostředí a dopravy

Rozdělovník:
 • advokátní kancelář - Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha

Příloha:

Add 1)
Pořízení kopií:
 • žádost o stavební povolení ze dne 18.04.2016
 • oznámení zahájení stavebního řízení č.j.: 601-4517/2016/OSŽPD/Dr ze dne 28.04.2016
 • Stavební povolení č.j.: 601-5197/2016/OSŽPD/Dr ze dne 16.05.2016
 • vyjádření MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí č.j.: 0026126/16/ŽP ze dne 29.04.2016

Add 2)      
Pořízení kopií:
 • žádost o stavební povolení ze dne 25.04.2016
 • oznámení zahájení stavebního řízení č.j.: 693-5391/2016/OSŽPD/Dr ze dne 18.05.2016
 • Stavební povolení č.j.: 693-6170/2016/OSŽPD/Dr ze dne 07.06.2016
 • Rozhodnutí (stavební povolení) MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí    č.j.: 0032709/16/ŽP/JBa ze dne 16.05.2016

Add 3)
Pořízení kopií:
 • žádost o stavební povolení ze dne 07.04.2016
 • oznámení zahájení stavebního řízení č.j.: 605-4562/2016/OSŽPD/Dr ze dne 29.04.2016
 • Stavební povolení č.j.: 605-5667/2016/OSŽPD/Dr ze dne 25.05.2016
 • závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů
  (MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí, vyjádření č.j.: 0009682/16/ŽP ze dne   25.02.2016)
  (Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, závazné stanovisko č.j.: KHSUL 8781/2016   ze dne 03.03.2016)
  (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, souhlasné závazné stanovisko č.j.: HSUL-18-  45/LT-2016 ze dne 09.03.2016)
 • vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury
  ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.04.2016 pod zn. 0100555702
  ČEZ ICE Services, a.s. ze dne 12.04.2016 pod zn. 0200435120
  SčVK a.s. ze dne 28.04.2016 pod zn. O16610069173/OTPCUL/Po
  CETIN a.s. ze dne 12.04.2016, č.j.: 582480/16

Add 4)
 • žádost o kolaudační souhlas ze dne 29.11.2016
 • výzva k účasti na ZKP č.j.: 1702-14350/2016/OSŽPD/Dr ze dne 14.12.2016
 • protokol ze ZKP č.j.: 1702/2016-xxx/2017/OSŽPD/Dr ze dne 17.01.2017
 • závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů
  (MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí, kolaudační souhlas č.j.:  MULTM/0004043/17/Ž   P/JBa ze dne 18.01.2017)
  (Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, závazné stanovisko č.j.: KHSUL 346/2017 ze   dne 25.01.2017)
  (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, souhlasné závazné stanovisko č.j.: HSUL-484-  2/LT-2017 ze dne 26.01.2017 a souhlasné závazné stanovisko č.j.: HSUL-676-2/LT-2017   ze dne 24.01.2017)
 • kolaudační souhlas č.j.: 1702/2016-1399/2017/OSŽPD/Dr ze dne 30.01.2017
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (08.10.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdám Zcela nový Pioneer DDJ-1000 DJ ovladač pro Rekordbox
Hudební nástroje (22.08.2021)
Inzerát neobsahuje fotoSháním pronájem
Práce a služby (01.08.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPOLAR FT4 + hrudni pas
Vybavení ke sportu (14.07.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek