www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 12.3°C
Dnes je Sobota, 16. říjen 2021, svátek má Havel, zítra Hedvika
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
16. ročník štětského varhanního podzimu [nové okno]

Výběrové řízení: Vedoucí Odboru ekonomického

Tisk
Pátek, 17. září 2021, 14:49
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na pozici
vedoucí(ho) Odboru ekonomického Městského úřadu Štětí Stručná náplň pozice:
 • Řízení činností a procesů odboru ekonomického, zabezpečení finančního hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava rozpočtu města.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;
 • splňuje předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (skutečnosti podle § 2 dokládá způsobem podle § 4 – nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se zaměřením zejména na ekonomiku, finance, účetnictví, veřejnou správu;
 • znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územně samosprávných celků;
 • manažerské, komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“;
 • výhodou praxe na vedoucí pozici;
 • výhodou praxe ve veřejné správě;
 • výhodou zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění.
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození, státní příslušnost;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu;
 • datum a podpis;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce připojte tyto doklady:
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odborné znalosti a dovednosti;
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) tohoto zákona (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971);
 • stručný motivační dopis.
Předpokládaný termín nástupu: 1.1.2022, případně dohodou.

Místo výkonu práce: město Štětí

Pracovní poměr
: na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů – platová třída 11.


Lhůta pro doručení přihlášek: do 15.10.2021 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ OE – NEOTVÍRAT“.

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 15.10.2021 do 11.00 hodin.


Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Ladislav Balatý (ladislav.balaty@steti.cz, tel: 416 859 313)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.


Štětí 17.9.2021

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (08.10.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdám Zcela nový Pioneer DDJ-1000 DJ ovladač pro Rekordbox
Hudební nástroje (22.08.2021)
Inzerát neobsahuje fotoSháním pronájem
Práce a služby (01.08.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPOLAR FT4 + hrudni pas
Vybavení ke sportu (14.07.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek