www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 15.5°C
Dnes je Čtvrtek, 04. červen 2020, svátek má Dalibor, zítra Dobroslav
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
II.ročník soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO ŠTĚTÍ [nové okno]
Štětí.cz arrow Radnice a samospráva arrow Povinně zveřejňované informace

Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací

Tisk
Pátek, 12. září 2014, 11:17
dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Štětí stanoví na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

Článek 1
Náklady na pořízení kopií, tisku, skenování

1. Sazba za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A4
 • a) jednostranné 2,- Kč
 • b) oboustranné 3,- Kč
2. Sazba za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A3
 • a) jednostranné 4,- Kč
 • b) oboustranné 6,- Kč
3. Sazba za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A4
 • a) jednostranné 12,- Kč
 • b) oboustranné 24,- Kč
4. Sazba za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A3
 • a) jednostranné 24,- Kč
 • b) oboustranné 48,- Kč
5. Sazba za pořízení kopie skenováním:
 • a) jednostranná 2,-Kč
 • b) oboustranná 4,-Kč
Výše uvedené sazby jsou včetně DPH.

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.


Článek 2
Náklady na opatření technických nosičů dat
 • CD 6,-Kč/ks
 • DVD 8,-Kč/ks
Jiný technický nosič dle pořizovací ceny.
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.


Článek 3
Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle aktuálního Ceníku České pošty, s.p. platného v době podání žádosti. Náklady na balné účtovány nebudou.
 
V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.


Článek 4
Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem 133,-Kč.
 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.Článek 5
Závěrečná ustanovení

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhne částku 50,-Kč, poskytuje se informace bezplatně.
 
Úhradu nákladů provede žadatel v hotovosti v pokladně Městského úřadu ve Štětí v úředních hodinách nebo bezhotovostně na bankovní účet města č. 19-100022784/0600 vedený u GE Money Bank a.s. Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol. Pokud není uveden, nelze platbu identifikovat. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.
 
Součástí tohoto sazebníku úhrad nejsou správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento sazebník se vydává na dobu účetního období 2017.

Tento sazebník byl schválen Radou města Štětí dne 4. 1. 2017 usnesením číslo  2017/1/15.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotokopačky TOP stav (několik velikostí) NIKE
Vybavení ke sportu (02.06.2020)
Inzerát obsahuje fotoprodám kolo
Kola (01.06.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKrabice oblečení na holčičku cca 0,5-1rok
Práce a služby (24.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoGaraž
Pozemky a ostatní (23.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt
Byty (22.05.2020)
Inzerát obsahuje foto2x BMX
Kola (14.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdám novou garáž
Pozemky a ostatní (11.05.2020)
Inzerát obsahuje fotoDětské kolo
Kola (10.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím menší byt v osobním vlastnictví
Byty (30.04.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem garáže
Pozemky a ostatní (28.04.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek