www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 15.5°C
Dnes je Čtvrtek, 16. červenec 2020, svátek má Luboš, zítra Martina
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
II.ročník soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO ŠTĚTÍ [nové okno]
Štětí.cz arrow Radnice a samospráva arrow Povinně zveřejňované informace

Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací

Tisk
Pátek, 12. září 2014, 11:17
dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Štětí stanoví na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“).

Článek 1
Náklady na pořízení kopií, tisku, skenování

1. Sazba za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A4
 • a) jednostranné 2,- Kč
 • b) oboustranné 3,- Kč
2. Sazba za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A3
 • a) jednostranné 4,- Kč
 • b) oboustranné 6,- Kč
3. Sazba za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A4
 • a) jednostranné 12,- Kč
 • b) oboustranné 24,- Kč
4. Sazba za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku na tiskárně ve formátu A3
 • a) jednostranné 24,- Kč
 • b) oboustranné 48,- Kč
5. Sazba za pořízení kopie skenováním:
 • a) jednostranná 2,-Kč
 • b) oboustranná 4,-Kč
Výše uvedené sazby jsou včetně DPH.

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.


Článek 2
Náklady na opatření technických nosičů dat
 • CD 6,-Kč/ks
 • DVD 8,-Kč/ks
Jiný technický nosič dle pořizovací ceny.
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.


Článek 3
Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle aktuálního Ceníku České pošty, s.p. platného v době podání žádosti. Náklady na balné účtovány nebudou.
 
V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.


Článek 4
Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem 133,-Kč.
 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.Článek 5
Závěrečná ustanovení

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhne částku 50,-Kč, poskytuje se informace bezplatně.
 
Úhradu nákladů provede žadatel v hotovosti v pokladně Městského úřadu ve Štětí v úředních hodinách nebo bezhotovostně na bankovní účet města č. 19-100022784/0600 vedený u GE Money Bank a.s. Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol. Pokud není uveden, nelze platbu identifikovat. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.
 
Součástí tohoto sazebníku úhrad nejsou správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento sazebník se vydává na dobu účetního období 2017.

Tento sazebník byl schválen Radou města Štětí dne 4. 1. 2017 usnesením číslo  2017/1/15.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
 
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
červenec
Kino ŠtětíZrodila se hvězda
16.07.2020 (19:00)
Kino ŠtětíSamotáři: Obnovená ...
17.07.2020 (19:00)
Kino ŠtětíKino nehraje
18.07.2020 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
19.07.2020 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
20.07.2020 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
21.07.2020 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
22.07.2020 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
23.07.2020 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
24.07.2020 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
25.07.2020 (Celý den)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoSekretar
Za odvoz (15.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoDame za odvoz perinaky
Za odvoz (15.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoDáme za odvoz gauč
Za odvoz (15.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoSkříně a skrinky
Za odvoz (15.07.2020)
Inzerát neobsahuje fotoByt na prodej
Byty (08.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoKočárek Maseratti, trojkombinace
Práce a služby (06.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoPřebalovací pult s vaničkou
Dětský nábytek (02.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoprodej domu
Domy (02.07.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdej bytu
Byty (29.06.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím byt ve Štětí
Byty (10.06.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek