www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 24.5°C
Dnes je Neděle, 09. srpen 2020, svátek má Roman, zítra Vavřinec
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
II.ročník soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO ŠTĚTÍ [nové okno]
Štětí.cz arrow Městská policie a Hasiči arrow Městská policie arrow Činnost a oznámení arrow Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2013

Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2013

Tisk
Pátek, 27. prosinec 2013, 16:22

Příprava na Štědrý večer?

Dne 24. 12. 2013 v 03:09 hod. přijalo Město Štětí signál na pult centrální ochrany o narušení objektu čerpací stanice Paramo v Hoštce. Na místo ihned vyjela hlídka městské policie, která je na území obce Hoštka oprávněna působit na základě veřejnoprávní smlouvy právě pro činnost související s pultem centralizované ochrany. Strážníci zde zjistili poškození skleněné výplně vstupních dveří prodejny bez toho, aniž by se pachateli nebo pachatelům podařilo do prodejny vniknout nebo z ní něco odcizit. Vzhledem k tomu, že se v dané věci jednalo o podezření z trestného činu, byla věc na místě včetně poznatku k možnému pachateli předána Policii ČR, Obvodnímu oddělení Štětí.

Rozbité dveře čerpací stanice


Opilý zloděj gentleman

Dne 20. 12. 2013 v 21:15 hod. bylo telefonicky na služebnu Městské policie Štětí oznámeno, že v ulici Stračenská č. p. 615, Štětí, leží na schodech muž pravděpodobně v podnapilém stavu. Na místo se dostavili strážníci, kteří při vstupu na nouzové schodiště prosklenými dveřmi zjistili částečně demontovaný hydraulický zavírač dveří, za kterými na schodišti seděl muž, který je jim dobře znám ze služební činnosti. Tento strážníkům uvedl, že chtěl demontovat zavírač dveří a odevzdat ho do sběrny, ale při této „záslužné" činnosti se necítil nejlépe, tak si sedl na schodiště, kde usnul. Jako důkaz pravdivosti svého tvrzení vydal strážníkům i šroubovák, kterým již část dveřního zavírače demontoval. Vzhledem k předešlé trestní minulosti pachatele, bylo dáno důvodné podezření, že se svým jednáním dopustil trestného činu krádež, tentokrát ve stádiu pokusu. Z toho důvodu byla věc předána Policii ČR k dalšímu opatření.

částečně demontovaný hydraulický zavírač dveří

Špatný lhář

Dne 19.12.2013 ve 22:16 hod. bylo městskou policií přijato telefonické oznámení, že před ubytovnou ZRUP v ul. 1. máje 672 stojí muž s jízdním kolem, který poškodil skleněnou výplň vchodových dveří. Po příjezdu hlídky byl na místě zjištěn podnapilý muž, který hlídce tvrdil, že se ničeho nedopustil a že skleněná výplň dveří již byla poškozena v době, kdy se na místo dostavil. Strážníci si všimli čerstvých krvácejících řezných a tržných ran na levé i pravé ruce muže, jejichž vznik nedokázal hodnověrně vysvětlit. Jejich zjištění bylo navíc podloženo svědectvím oznamovatele o pěstním souboji podnapilého muže se skleněnou výplní dveří. Tento postup oznamovatele nezapadá do běžné praxe strážníků, za což mu náleží poděkování.

Ze svého jednání se bude zodpovídat správnímu orgánu, kterému bylo jeho jednání oznámeno pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Agresivní klient

Dne 18. 12. 2013 v 15:45 hod. bylo na služebnu MěP Štětí telefonicky oznámeno, že na kontaktním místě Úřadu práce v Dlouhé ulici č. p. 689, Štětí, je agresivní muž, který slovně napadá pracovnici Úřadu práce. Na místo se dostavila hlídka městské policie, kterou byl muž vyzván, aby svého jednání zanechal a prokázal svoji totožnost. Na to muž reagoval pokusem udeřit jednoho ze strážníků rukou do obličeje. Jeho útok byl odražen a byly proti němu použity donucovací prostředky. Při jejich použití došlo k poškození vybavení kanceláře. Jednání muže bylo kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Své agresivní chování může obhajovat před správním orgánem, kterému bylo jeho jednání oznámeno.

poškozené vybavení kanceláře

Kam s nimi?

I takové případy opilosti, kdy člověk není schopen se sám o sebe postarat, musí strážníci řešit poměrně často. Problém je v neexistenci dostupného odborného pracoviště (záchytné stanice), které by problematiku „opilců“ řešilo. V činnosti městské policie je tudíž zavedena praxe, že takový člověk, pokud nevykazuje známky poranění, je zpravidla doprovázen do svého bydliště, což není zrovna adekvátní řešení, ale za současného stavu je to jediné východisko.

Spící opílí občané ve městě

Problém zvaný Stračenská 347

Snad již konečné řešení bylo nalezeno v problému zvaného „rodinný dům v ul. Stračenská 347“. V posledních dnech na základě získaného souhlasu většinového vlastníka nemovitosti a za asistence strážníků proběhlo vyklizení domu od „nežádoucích“ nájemníků a pozůstatků jejich sqoterského životního stylu. Veškeré vstupy do domu byly zajištěny proti neoprávněnému vniknutí, a i nadále zde bude prováděn zvýšený dohled strážníků, aby se nikomu z nepovolaných nezachtělo prostory domu opětovně užívat.

Nelegální nájemníci a prostor před objektem Nepořádek v objektu

Spolupráce – základ úspěchu

V nočních hodinách ze dne 20. 11. 2013 na den 21. 11. 2013 došlo ve Štětí v ulicích Stračenská, 1. máje, Nové náměstí a na dalších místech k “posprejování“ různých objektů. Věc začala šetřit Policie ČR, která má k dispozici záznamy z bezpečnostních kamer, na nichž je zachycena dílčí část protiprávního jednání skupiny mládeže. Ve spolupráci se strážníky, kteří pohyb skupiny zaznamenali při hlídkové činnosti v nočních hodinách v ul. Stračenská, se podařilo vítečníky ustanovit a jejich protiprávní jednání, které ve většině případů končí jako jednání neznámého pachatele prokázat.


Řídit po vlivem alkoholu se nevyplácí

Dne 12. 11. 2013 v 00:28 hod. při hlídkové činnosti spatřili strážníci v ul. Družstevní protijedoucí vozidlo, jehož řidič „bez výčitek svědomí“ z přítomnosti strážníků vjel s vozidlem na chodník. Svým jednáním naplnil znaky přestupku v dopravě, proto strážníci vozidlo zastavili. Řidičem byl cizí státní příslušník, který jevil známky požití alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla v jeho dechu naměřena hodnota 1,34‰. Vzhledem k naměřené hodnotě si na místě věc převzala Policie ČR, pro podezření z trestného činu, a jeho pachatel strávil noc v policejní cele.

Automobil zastaveného řidiče

Násilí – fenomén doby ?

Dne 21.10.2013 v 12:35 hod. vyjížděli strážníci na základě oznámení o odcizení zboží do Penny marketu v ul. Husovo náměstí. Na místě byla zjištěna žena, která zde odcizila balení čokolády Nutella, a když byla ostrahou vyzvána k vrácení zboží nebo jeho zaplacení, pokusila se o útěk, při kterém byla zadržena. Zadržení se bránila a členu ostrahy způsobila lehké zranění. Při řešení věci strážníci zjistili, že žena má ve své tašce další odcizené zboží v celkové hodnotě 261,-Kč. Jednání ženy, která se bezprostředně po krádeži pokusila uchovat odcizené zboží násilím, bylo strážníky oprávněně vyhodnoceno jako podezření ze spáchání trestného činu a věc tudíž předali Policii ČR k dalšímu opatření.

krádež sladkostí , Dne 21.10.2013

Obdobného jednání se rovněž v Penny marketu dne 09. 11. 2013 v 11:20 hod. dopustil strážníkům velmi dobře známý muž, který se pokusil odcizit litrovou láhev Rumu. Krádež byla zaregistrována ostrahou provozovny, a při odchodu byl muž vyzván k vydání odcizeného zboží. Na to se pachatel rozeběhl proti pracovnici ostrahy, tuto uchopil za paži a strhnul na zem ve snaze z provozovny utéci. Jednání zaregistrovalo několik zákazníků, kteří muže zadrželi. Stejně jako v předcházejícím případu jde o jednání, které naplňuje znaky trestného činu a pachatel byl tudíž předán Policii k dalšímu opatření.

Dne 4.11.2013 v 17:10 hod. se na služebnu městské policie v ul. Palackého dostavil klient ubytovny s žádostí o pomoc. Ten měl být v prostorách ubytovny napaden jiným mužem s nožem v ruce. Tomuto jednání nasvědčovala krvácející řezná rána na krku a další mnohočetná řezná zranění na ruce. Strážníci muži poskytli první pomoc a přivolali odbornou lékařskou pomoc. Věc byla následně oznámena Policii ČR, pro podezření ze spáchání trestného činu. Při prováděném šetření na ubytovně, byla na jednom z pokojů nalezena žena, která silně krvácela z řezných ran na ruce s tím, že jí zranění bylo způsobeno stejným pachatelem, který napadl muže zraněného na krku. Pachatel byl na místě zadržen za použití donucovacích prostředků. Od kriminalistů si později vyslechl obvinění z trestného činu vražda ve stádiu pokusu a od soudce rozhodnutí o svém vzetí do vazby.

Pořezaní občané

Asi neví, k čemu slouží klika

Dne 17. 10. 2013 v 19:30 hod. zakročovali strážníci na ubytovně v ul. Palackého 599. Zde ubytovaný muž k otevření dveří použil místo kliky kopy, čímž poškodil vstupní dveře svého pokoje. I přesto, že jeho počínání vidělo několik svědků, tvrdil, že nic takového neudělal, protože spal a nemá tušení, kdo poškození dveří způsobil.
Ze svého jednání se bude zodpovídat správnímu orgánu, kterému byla věc postoupena pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Rozbité dveře

Nenapravitelný recidivista

Dne 08. 10. 2013 v 19:17 hod. vyjížděli strážníci na telefonické oznámení do Penny marketu, s.r.o., Husovo náměstí 711, kde měl být ostrahou zadržen mladík podezřelý z krádeže zboží. Na místě strážníci zjistili, že mladík zde odcizil 11 ks čokolád v celkové hodnotě 285,-Kč, které schoval pod bundu. Vzhledem k tomu, že nehodlal prokázat svoji totožnost, byl strážníky předveden na Policii ČR. Po zjištění jeho totožnosti vyšlo najevo, že mladík byl v posledních třech letech již pravomocně pro trestný čin krádež odsouzen. Jelikož se stejného jednání dopustil opakovaně, lze jeho jednání kvalifikovat jako trestný čin, i bez ohledu na výši na způsobené škody. Proto si policisté mladíka od strážníků převzali za účelem trestního stíhání.

Odchycený kozel v kolejišti

Zcela netradičně proběhl odchyt kozla dne 02.10.2013 v 07:00 hod. v kolejišti na mostě mezi obcemi Hněvice a Štětí.

Odchycený kozel v kolejišti

Komu se nelení … ten krade tůje

Tuto skutečnost řešili na základě oznámení strážníci dne 18. 09. 2013 v prostoru nově vybudovaného dětského dopravního hřiště v ul. Ostrovní. Zde si neznámý milovník okrasné zeleně „vypůjčil“ pět tůjí, které si zde byly vysazeny asi před třemi roky. Jedna z nich asi nezalahodila oku samozvaného zahradníka, takže jí vytrženou ponechal na místě svému osudu. I přesto, že přestupce – zahradník nebyl zjištěn, bude věc oznámena správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Komu se nelení … ten krade tůje , Dne 18.9.2013

Není nad místní a osobní znalost

Dne 16. 09. 2013 v 13:35 hod., při běžné hlídkové činnosti, byl strážníky spatřen jim dobře známý mladík. Tento byl hledán Policií ČR, takže předvedení na tuto součást ho neminulo.

Vyplatí se to ještě ?

Dne 03. 09. 2013 v 17:30 hod., jako téměř každý den, vyjížděli strážníci do živnostenské provozovny TESCO v ul. Obchodní 663 ve Štětí, kde byli zadrženi zloději. Tentokrát byla v hledáčku jejich zájmu kosmetika v hodnotě 162,90,-Kč. Jeden z dvojice „nakupujících“ nedokázal nebo spíše nehodlal strážníkům prokázat svoji totožnost, takže byl nucen se blíže seznámit s prostředím policejní stanice Policie ČR. Po zjištění totožnosti vyřešili strážníci věc jako přestupek proti majetku uložením blokové pokuty, s čímž „překvapivě“ přestupci nesouhlasili. Z toho důvodu budou mít možnost své jednání obhajovat před správním orgánem, kterému byla věc oznámena pro podezření z přestupku proti majetku.

Vyplatí se to ještě , Dne 3.9.2013

Náš dar přírodě

I přes existenci sběrného dvora a dalších možností, jak naložit s domovním odpadem, někteří jedinci „krášlí“ přírodu po svém. Tuto černou skládku nalezli při své činnosti strážníci dne 31. 08. 2013 nedaleko obce Veselí. I přesto, že pachatel nebyl zjištěn, byla věc týkající se založení černé skládky oznámena správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému. Vzhledem k tomu, že to není výjimečný případ takového jednání, budou strážníci této problematice věnovat zvýšenou pozornost za využití technických prostředků.

Náš dar přírodě, Dne 31.8.2013

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ….

Dne 23. 08. 2013 v 15:40 hod. na základě telefonického oznámení vyjeli strážníci na Husovo náměstí, kde měl neznámý mladík po překonání oplocení, které současně i poškodil, vlézt na zahradu rodinného domu, a zde odcizit a na místě zkonzumovat dýni, ponechal svoji „vizitku“ po konzumaci a odešel. Při oznámení byl strážníkům poskytnut i popis pachatele, kdy mladíka odpovídající popisu zastihli v blízkosti místa události. Jednalo o známou firmu a k činu se nehodlal vyjadřovat. Pro podezření z trestného činu porušování domovní svobody a krádeže, pro který již byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen, si věc včetně pachatele převzala Policie ČR k dalšímu opatření.

Zkonzumovaná zelenina a nůž pachatele, Dne 23.8.2013

Tentýž pachatel se následně dne 23. 08. 2013 v 19:40 hod. po vykopnutí skleněné výplně okna v suterénu budovy pokusil vniknout v ul. Školní do domu s pečovatelskou službou. Událost byla telefonicky oznámena svědkem na služebnu městské policie. Do příjezdu strážníků však pachatel místo činu opustil. Po získání jeho popisu provedli strážníci pátrání v okolí místa činu a u 2. ZŠ zastihli mladíka, který odpovídal popisu pachatele. Ten trestnou činnost popíral, ale když byl převezen na místo činu a oznamovatelem označen jako pachatel, tak se činu doznal. Vítečník byl omezen na osobní svobodě, čemuž se začal aktivně bránit a ze strany strážníků si vysloužil oprávněné použití donucovacích prostředků. Poté byl předán Policii ČR pro podezření z trestného činu ve stádiu pokusu.

Vykopnutí skleněné výplně okna v suterénu budovy, Dne 23.8.2013

Tento vítečník poté dne 07. 09. 2013 v 08:00 hod. na čerpací stanici OK Oil v ul. Litoměřická odcizil z mrazícího pultu zboží v hodnotě 74,-Kč, a z místa odjel na jízdním kole. Na základě oznámení byl strážníky následně zadržen u autobusového nádraží v ul. Litoměřická. Tentokrát krádež ani nezapíral. Jako v předchozích případech se pachatele ujala Policie ČR pro jeho dřívější odsouzení pro trestný čin krádež.

Ani z této zkušenosti s policií se mladík neponaučil a dne 24. 09. 2013 v 15:23 hod. v ul. Pivovarská sklepním oknem vnikl do sklepních prostor rodinného domu, kde vykopl vstupní dveře a měl volný pohyb po celém objektu, který začal prohledávat a připravovat si odcizené věci k odnesení. Zde byl přistižen majitelem domu, který přivolal hlídku městské policie. Včasným zásahem strážníků byl pachatel zadržen na místě činu. Jak už bývá jeho zvykem, zadržení se bránil, takže strážníci proti němu v souladu se zákonem opět použili donucovací prostředky. Poté byla věc včetně zadrženého pachatele, pro podezření z trestného činu krádež a porušování domovní svobody předána Policii ČR. Aby policie nenapravitelnému mladíkovi zabránila v dalším páchání trestné činnosti, byl z její strany podán podnět na jeho vzetí do vazby.

Zloděj sklepním oknem vnikl do sklepních prostor rodinného domu, Dne 24.9.2013

Pod svícnem největší tma ?

Dne 03. 08. 2013 v 01:53 hod. přímo v centru města v ul. Obchodní, v ul. Obchodní, na základě signálu zabezpečovacího zařízení prodejny, přistihli strážníci čtyři mladíky, kteří se vloupali do prodejny JIVEL a vynášeli z ní větší množství zboží. Ti při spatření hlídky nezaváhali a ihned se rozprchli. Přesto jeden z pronásledovaných pachatelů hlídce neunikl a byl zadržen nedaleko místa činu, když se snažil před strážníky ukrýt. Při zadržení kladl odpor, takže si „vysloužil“ zákonné použití donucovacích prostředků. Celou věc včetně pachatele si na místě převzala Policie ČR pro podezření z trestného činu krádež.

Pod svícnem největší tma ?, Dne 3.8.2013

Opilci nemají zábrany

Dne 01. 08. 2013 v 17:30 hod. prováděl strážník Městské policie Štětí kontrolu vnějších prostor ubytovny v ul. Palackého. Při kontrole si u křižovatky s ul. 1. Máje všiml podnapilého muže, který v opilecké euforii kopl do vnějšího zpětného zrcátka zde zaparkovaného vozidla. Muži bylo zabráněno v dalším jednání, a protože odmítl prokázat svoji totožnost byl předveden na Policii ČR. Zde bylo zjištěno, že se jedná o státního příslušníka Polské republiky. Jednáním pachatele vznikla na vozidle škoda převyšující částku 5.000,-Kč, takže věc byla postoupena Policii ČR pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.

Opilci nemají zábrany , Dne 1.8.2013

Důvěřuj, ale prověřuj !

Dne 24. 07. 2013 v 09:50 hod. řešili strážníci podvodné jednání v prodejně Motýl v ul. Obchodní. Zde prodavačka uvěřila podvodníkovi, který se odkazoval na známost s vedoucí prodejny a žádal o zapůjčení částky 500,-Kč na opravu poškozené pneumatiky u svého vozidla. Navíc jako zástavu nabídl dva mobilní telefony. Svým vystupováním prodavačku přesvědčil a ta mu požadovanou částku předala. Teprve po odchodu podvodníka zjistila, že jako zástavu jí zde nechal nefunkční prodejní atrapy mobilních telefonů. I přes učiněná opatření se však pachatele přestupku proti majetku dosud nepodařilo zjistit.

Důvěřuj, ale prověřuj !, Dne 24.7. 2013

Rychlé vyřešení krádeže

Dne 18. 07. 2013 v 09:30 hod. bylo na služebně městské policie přijato oznámení o krádeži odložené tašky v prodejně JIVEL v ul. Obchodní. Poškozená zákaznice podala strážníkům cenné informace k totožnosti pachatelky. Na základě dobré místní a osobní znalosti strážníků byla pachatelka krátce na to zjištěna ve svém bydlišti. Ta se ke krádeži tašky doznala a odcizená věc byla poškozené vrácena. Za přestupek proti majetku byla pachatelce v blokovém řízení uložena pokuta ve výši 1.000,-Kč.

Rychlé vyřešení krádeže , Dne 18. 07. 2013

Ani střežené parkoviště nemusí být překážkou

Dne 10.7.2013 ve 04:40 hodin prováděli strážníci městské policie kontrolu v ulici Stračenská, kde je problémová lokalita, a v jejím přilehlém okolí. U hlídaného parkoviště Quatro zahlédla dva, jim ze služební činnosti dobře známé muže, kteří koulejí plechové disky kol z nákladních vozidel. Ti se po spatření hlídky pokusili disky uschovat v křoví - marně. Pro jistotu provedli strážníci prohlídkou širšího okolí a v Stračenská našli další, tentokrát kompletní kolo z autobusu. Na základě toho se jeden z podezřelých na místě doznal s tím, že disky a kolo odcizili z prostoru oploceného parkoviště u restaurace Quatro. Vzhledem k tomu, že se u pachatelů jednalo o podezření z tzv. recidivy, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si na místě věc i s pachateli převzala.

Ani střežené parkoviště nemusí být překážkou , ze dne 10.7.2013

Zadržení hledané osoby

Dne 07. 07. 2013 ve 20:40 hod. hlídka městské policie při pravidelné kontrole centra města zahlédla v ul. Krátká muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Provedenou kontrolou se skutečně potvrdilo, že se jedná o muže, na kterého byl soudem vydán příkaz k zatčení. Hledaný byl předán Policii ČR k dalšímu opatření.


Z banálního přestupku trestný čin

Dne 06. 07. 2013 v 09:50 hod. při výkonu služby strážníci městské policie zastavili v ul. Cihelná motorové vozidlo, které nemělo rozsvíceno předepsané osvětlení. Při projednávání přestupku se řidička strážníkům doznala, že má uložen zákaz řízení motorových vozidel. To podstatně změnilo celou situaci a místo postihu za přestupek, byla řidička předána Policii ČR pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.


Klidně i za bílého dne …

Dne 03. 07. 2013 v 15:10 hod. na základě oznámení občanů vyjela hlídka městské policie do ulice Komenského, kde dva muži měli přelézt oplocení rodinného domu a ze zahrady odcizit železnou traverzu. Na základě oznámení provedli strážníci opatření v místních sběrnách druhotných surovin, a v jedné z nich nalezli jednak odcizenou traverzu a současně zjistili i osobní údaje k možných pachatelům, kteří ji zde odevzdali. Oba vítečníci jsou strážníkům velmi dobře známi ze služební činnosti. Vzhledem k tomu, že jednání podezřelých mělo znaky trestného činu, byla věc, včetně poznatků k možným pachatelům předána Policii ČR k dalšímu opatření.

Klidně i za bílého dne … , ze dne 3.7.2013

„Sběrači kovů“ opět v akci

Dne 03. 07. 2013 v 11:55 hod. na základě telefonického oznámení vyjela hlídka městské policie na Husovo náměstí, kde u prodejny Penny Market měl neznámý pachatel v průběhu noci odcizit cca 6 m kovového zábradlí z nerezové oceli. Způsobená škoda převyšuje částku 10.000,-Kč. Na základě osobní a místní znalosti provedli strážníci opatření v místních sběrnách druhotných surovin. V jedné z nich odcizené zábradlí nalezli rozřezané. Současně byla zjištěna totožnost osoby, která zde materiál odevzdala. Celá věc byla pro podezření z trestného činu krádež předána Policii ČR k dalšímu opatření.

„Sběrači kovů“ opět v akci , ze dne 3.7.2013

…a zase železo

Dne 06. 06. 2013 přijala MP anonymní oznámení o krádeži pletiva oplocení v ul. Družstevní. Strážník společně s APK provedli šetření v jedné ze sběren druhotných surovin, kde bylo pletivo nalezeno a současně získány informace k pachateli. Ten byl zanedlouho zajištěn v ul. Radouňská. K svému jednání se doznal a ještě označil společníka. Pro podezření z trestného činu krádež si věc převzala Policie ČR.

Vandalství

Dne 05. 06 2013 v 00:01 hod. vyjížděli strážníci na telefonické oznámení do ul. Obchodní, kde si skupina mladíků měla zvyšovat své sebevědomí kopáním do skleněné výplně dveří prodejny Jivel a výlohy OD Tesco. Jejich jednání nezůstalo bez následku. Došlo k poškození skleněné výplně dveří a k rozbití výlohy OD Tesco. Před příjezdem strážníků pachatelé utekli směrem do ul. Dlouhá. Od svědků události byl získán jejich popis, ale dosud se je nepodařilo ustanovit. Proto Městská policie Štětí žádá všechny případné svědky, kteří by mohli podat informaci k této události nebo k pachatelům, aby se telefonicky spojili s operačním střediskem městské policie, nebo se mohou osobně dostavit na služebnu. Přivítáme každou informaci.

Vandalství v ulici Obchodní , ze dne 5.6.2013

Neobvyklý nález

Dne 19. 05. 2013 na základě oznámení vyjížděli strážníci do zahrádkáře kolonie u kalových polí, kde na jedné ze zahrad měl být asi 70 cm dlouhý had. Na místě byl výskyt hada potvrzen s tím, že se jedná o zmiji obecnou. Had byl předán do péče jednoho z chovatelů.

Had nalezený v zahr. koloniích , ze dne 19.5.2013

Kamery opět pomohly

Dne 18. 05. 2013 v 21:45 hod., v živnostenské provozovně Tesco v ul. Obchodní využil neznámý mladík nepozornosti pokladní a odcizil jídelní kupony v hodnotě 2.500,-Kč. Po oznámení krádeže strážníci požádali o zajištění záznamu z kamerového systému, který je v prodejně nainstalován. Po jeho vyhodnocení se podařilo zjistit i ustanovit pachatele krádeže. Ten se bude ze svého jednání zodpovídat správnímu orgánu v komisi pro projednávání přestupků.

Neuposlechnutí výzvy se může prodražit

Dne 17. 05. 2013 ve večerních hodinách zaznamenali strážníci při své činnosti v okolí Nového náměstí jízdu dvou mladíků na neosvětlených kolech. Strážníci je na přestupek upozornili a vyzvali je k prokázání totožnosti. Oba mladíci začali před hlídkou na jízdních kolech ujíždět a i přes výzvu opakovanou výzvu k zastavení z místa ujeli. Jejich totožnost však byla zjištěna a věc byla vyřízena jako přestupek. Jízda na jízdním kolem za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení a za neuposlechnutí výzvy k zastavení je přišla na 500,-Kč v blokovém řízení.

Milovník kávy

Dne 9. 5. 2013 v 18.20 hod. navštívil prodejnu potravin Pramen v ul. Jiráskova mladík, který si zde vybral z vystaveného zboží několik balení různých druhů kávy v hodnotě 2.185,-Kč a bez zaplacení z prodejny utekl. Přivolaným strážníkům jedna z prodavaček poskytla cenné informace k totožnosti pachatele. Ten byl následně zajištěn na ubytovně v ul. Palackého. K svému jednání se odmítl vyjádřit, tak má ještě šanci u správního orgánu, kam bylo jeho jednání oznámeno.

Krádež kávy v prodejně v ulici Palackého, ze dne 9.5.2013

Místní a osobní znalost se vyplácí

Dne 09. 05. 2013 strážníci zahlédli jim ze služební činnosti dobře známého mladíka, jak utíká od prodejny v ul. Palackého. Tohoto pronásledovali do ul. 1. máje. Když pronásledovaný strážníky zahlédl, sám k nim přišel a přiznal se krádeži zboží v prodejně. Následně i ukázal, kam odcizené zboží ukryl a uvedl i svého společníka, který využil nepozornosti majitelky živnostenské provozovny, odcizil zboží a předal ho venku čekajícímu spolupachateli. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny. Vzhledem k předchozím „aktivitám“ obou pachatelů si věc převzala Policie ČR.

Staronová finta je stále v kurzu

Dne 08. 05. 2013 v odpoledních hodinách byla strážníkům městské policie oznámena krádež zboží v živnostenské provozovně v ulici Krátká. Podle zaměstnankyň přišli do prodejny dva mladíci, z nichž jeden zabavil prodavačku výběrem zboží, pro které musela do zadní části prodejny. Toho využil druhý mladík, který zde odcizil zboží vystavené před prodejním pultem a z prodejny utekl. Druhý mladík zůstal v prodejně a prohlašoval, že s tím druhým nemá nic společného. Strážníky byl na místě vyhodnocen záznam z kamerového systému prodejny, ze kterého byl získám popis obou mladíků a i skutečnost, že do prodejny přišli společně. Strážníci na základě získaného popisu začali po pachatelích pátrat a oba vítečníky zadrželi na Husově náměstí. Vzhledem k tomu, že oba odmítli prokázat totožnost, byli předvedeni na Policii ČR ve Štětí. Zde byla jejich totožnost zjištěna a oba si policisté převzali k dalšímu opatření. Zboží se zajistit nepodařilo, údajně ho pachatelé zkonzumovali před svým zadržením.

Prodejna u MÚ Štětí, ze dne 8.5.2013

Alkohol za volantem se nevyplácí

V nočních hodinách z 03. 05. 2013 na 04. 05. 2013 si strážníci při hlídkové činnosti všimli na pozemní komunikace č. 261 jedoucího osobního vozidla, které na dostatečně osvětlené komunikaci mělo zapnuta dálková světla. Vozidlo bylo zastaveno pod "hošteckým" kopcem a m. j. byla u mladíka, který vozidlo řídil provedena dechová zkouška na požití alkoholu před jízdou, která byla pozitivní. Řidiče se poté ujali policisté Obvodního oddělení Štětí, kteří mu nejen zakázali další jízdu, ale převzali si ho k provedení dalších úkonů.

I z drobné krádeže může být trestný čin

Dne 03. 05. 2013 v odpoledních hodinách vyjížděli strážníci městské policie na základě telefonického oznámení do prodejny Penny market na Husově náměstí, kde měl být zadržen zloděj. Na místě bylo zjištěno, že zadržený muž si vybrané zboží ukryl po oděv a bez zaplacení chtěl prodejnu opustit. To se však nelíbilo dvěma prodavačkám, které jeho počínání viděly. Muž se s nimi neváhal pustit do křížku, když se mu v odchodu z prodejny snažily zabránit – marně. Jako už bývá zvykem, nebyl schopen hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost. Z toho důvodu byl předveden na Policii ČR, kde byla jeho totožnost zjištěna. Tím, že neváhal užít násilí proti prodavačkám, si však kvůli 275,-Kč, což byla hodnota odcizeného zboží, přivodil podezření ze spáchání trestného činu krádež. Proto hned po zjištění totožnosti zůstal v „péči“ policistů Obvodního oddělení Štětí, pro podezření z trestného činu.

Poházené ukradené produkty před prodejnou, ze dne 3.5.2013

A opět sběrači kovů

Dne 03. 05. 2013 v dopoledních hodinách vyjížděli strážníci městské policie na základě oznámení o pohybu neoprávněných osob do objektu společnosti Mondi v ul. Litoměřická. Zde byla přistižena dvojice mužů, která zde ruční pilkou rozřezávala kovový materiál, který chtěli odevzdat ve sběrně. Nepomohla ani výmluva, že materiál našli. Jeden ze sběračů byl již v minulosti pro majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen, proto si je převzali policisté Obvodního oddělení Štětí pro podezření z trestného činu krádež.

Chycení sběrači kovů, ze dne 3.5.2013

Stále to samé …

Dne 01. 05. 2013 v odpoledních hodinách vyjížděli strážníci městské policie na oznámení o zadržení zloděje do prodejny Tesco v ulici Obchodní. Zadržený muž nedokázal prokázat svoji totožnost, což bylo důvodem k jeho předvedení na Policii ČR. Po zjištění totožnosti byla krádež s mužem vyřešena uložením blokové pokuty ve výši 1.000,-Kč.

Zadržení pachatelů trestného činu

Dne 28.04.2013 ve večerních hodinách v prodejně Tesco v ul. Obchodní ve Štětí odcizila skupina mladíků přepravku piva a z místa i s odcizeným zbožím začala utíkat. Pachatelé byli pronásledováni ostrahou, přičemž byl jeden z členů ochranky napaden a utrpěl zranění horních končetin, se kterým byl převezen do nemocnice. Na místo se dostavila hlídka městské polici, která po zjištění všech skutkových okolností začala po pachatelích pátrat. Na základě místní a osobní znalosti strážníků, byli pachatelé krádeže i s odcizenou přepravkou zadrženi na ubytovně v ul. 1. máje a na místě předáni Policii ČR k dalšímu opatření.

Pohřešovaná osoba

Dne 26.04.2013 v podvečerních hodinách prováděla hlídka Městské policie Štětí jednu se svých kontrol ubytoven v ul. 1. Máje, při které provedla kontrolu mladé dívky. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o dívku pohřešovanou Policií ČR.

Zadržení pachatelů krádeže

Dne 17.04.2013 bylo Městské policii Štětí oznámeno podezření na vloupání do živnostenské provozovny v ul. Litoměřická. Na místo byla vyslána hlídka, která po zjištění skutkového stavu a přibližného popisu pachatelů začala po těchto pátrat. V blízkosti autobusového nádraží ve Štětí provedla kontrolu dvou mladíků, kteří odpovídali popisu. Při podání vysvětlení se oba mladíci doznali, že vnikli do provozovny, ze které chtěli odcizit kovový materiál a tento odevzdat ve sběrně druhotných surovin. Celou věc si včetně podezřelých na místě převzla Policie ČR k dalšímu opatření.

Volné pobíhání psů bez dozoru se nemusí vyplatit

Dne 16. 04. 2013 v dopoledních hodinách zakročovali strážníci městská policie na základě oznámení o volně pobíhajících psech v obci Počeplice. U fotbalového hřiště nalezla hlídka dva psy, které se však nepodařilo odchytit. Byl však zjištěn jejich majitel, který je občanem obce. Vzhledem k tomu, že se u něj nejednalo o první případ, kdy nechal své psy volně pobíhat po obci, byla věc oznámena příslušnému správnímu orgánu.

Kamerový systém usvědčil pachatele přestupku krádeže

Dne 09.04.2013 na základě oznámení začala hlídka Městské policie Štětí šetřit odcizení kanálových poklopů v hodnotě cca 1.000,-Kč v prostru městské tržnice. V rámci šetření vyhodnotila záznam z kamerového systému z předešlých dní. Na jednom ze záznamů byl zaznamenán muž strážníkům dobře známý ze služební činnosti, tak z místa chybějící poklopy odnáší. Tento se na základě takto zjištěných skutečností strážníkům ke spáchání přestupku doznal.

Vypátrání hledané osoby

Dne 02.04.2013 v odpoledních při pravidelné hlídkové činnosti, zjistili strážníci Městské policie Štětí v ul. Kostelní pohyb podezřelého muže. Tento byl vyzván k prokázání totožnosti, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o muže, na kterého je vydán příkaz k zatčení. Muž byl následně předán Policii ČR k dalšímu opatření.

 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoZasklení lodžie
Práce a služby (08.08.2020)
Inzerát obsahuje fotoProdám sudy na vodu
Zahrada (08.08.2020)
Inzerát obsahuje fotoNOVÉ dámské vycházkové boty vel. 40
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (03.08.2020)
Inzerát obsahuje fotodětské povlečení FOTBAL 3D (zatím 2sady)
Hračky a ostatní (03.08.2020)
Inzerát obsahuje fotokartony na vejce (á10ks, á30ks, á 15ks, á 6ks)
Nezařazeno (03.08.2020)
Inzerát obsahuje fotochlapecké sandále vel. 37 zn. Baťa
Dětské oblečení a obuv (30.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoProdám plastové pískoviště
Zahrada (20.07.2020)
Inzerát neobsahuje fotoOdstrkovadlo
Dětská vozidla (17.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoSekretar
Za odvoz (15.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoDame za odvoz perinaky
Za odvoz (15.07.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek