www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 17.0°C
Dnes je Pátek, 10. červenec 2020, svátek má Libuše a Amálie, zítra Olga
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
II.ročník soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO ŠTĚTÍ [nové okno]

UPOZORNĚNÍ

Oprava kanalizační přípojky budovy radnice Města Štětí, Mírové náměstí 163 – uzavření úřadu

Oznamujeme, že ve dnech 8. 7. – 10. 7. 2020 bude z důvodu nutné opravy kanalizace Městský úřad Štětí pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby volejte na telefonní číslo 416 859 315 nebo kontaktujte konkrétní zaměstnance.

Děkujeme za pochopení.

Rozpočet 2000 - příjmy

Tisk
Pondělí, 23. duben 2007, 23:07
PLNĚNÍ ROČNÍHO ROZPOČTU 2000 k 31. 12. 2000
P Ř Í J M Y Roční rozpočet Upřesněný roční rozpočet Plnění upřesněného ročního rozpočtu %
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY (položkové řazení) 58 420 589 Kč 59 980 589 Kč 57 968 519,21 Kč 96
11. Daně z příjmů 45 900 000 Kč 46 055 000 Kč 4 411 208 500,00 Kč 95
1111. Daň z příjmů FO ze závislé čin. 18 700 000 Kč 18 700 000 Kč 17 039 146,00 Kč 91
1112. Daň z příjmů FO z podnikání 12 500 000 Kč 12 500 000 Kč 13 536 950,00 Kč 108
1121. Daň z příjmů práv. osob. 12 500 000 Kč 12 500 000 Kč 11 141 869,00 Kč 89
1122. Daň z příjmů hrazená obcí 2 200 000 Kč 2 355 000 Kč 2 394 220,00 Kč 101
13.Poplatky 4 220 589 Kč 5 625 589 Kč 6 082 392,21 Kč 108
1311. Sprání poplatky 1 490 589 Kč 1 460 589 Kč 1 690 903,61 Kč 115
1332. Popl. za vypoušť. škodl. látek do ovzduší 220 000 Kč 1 445 000 Kč 1 450 774,00 Kč 100
1333. Poplatky za ukládání odpadů 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 773 777,40 Kč 77
1334. Odvody za odnětí zemědělské půdy 10 000 Kč 10 000 Kč 7 341,00 Kč 73
1341. Poplatky ze psů 200 000 Kč 200 000 Kč 199 089,00 Kč 99
1343. Poplatky za užívání veřej. prostranství 200 000 Kč 450 000 Kč 550 719,00 Kč 122
1344. Poplatky ze vstupného 100 000 Kč 60 000 Kč 31 064,00 Kč 51
1347. Poplatek z hracích přístrojů 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 378 724,20 Kč 137
15. Majetkové daně 8 300 000 Kč 8 300 000 Kč 7 774 042,00 Kč 93
1511. Daň z nemovitostí 8 300 000 Kč 8 300 000 Kč 7 774 042,00 Kč 93
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (paragrafové řazení) 10 661 000 Kč 11 081 000 Kč 13 430 912,74 Kč 121
0000. 2412 - Splátky půjčky od práv. osob 289 000 Kč 289 000 Kč 289 684,00 Kč 100
0000. 2460 - Splátky půjček od obyvatelstva 896 000 Kč 896 000 Kč 890 565,60 Kč 99
1031. Pěstební činnost 250 000 Kč 250 000 Kč 240 756,60 Kč 96
2140. Vnitřní obchod, služby a turismus 360 000 Kč 360 000 Kč 363 271,00 Kč 100
3111. Mateřní školy 259 000 Kč 259 000 Kč 409 042,80 Kč 157
3141. Školní jídelny 950 000 Kč 950 000 Kč 976 008,00 Kč 102
3312. FEDO 0 Kč 370 000 Kč 442 479,33 Kč 119
3313. Kino 350 000 Kč 350 000 Kč 390 424,10 Kč 111
3314. Knihovny 0 Kč 0 Kč 36 725,60 Kč
3322. Kulturní památky 0 Kč 0 Kč 640,45 Kč
3341. Rozhlas a televize 0 Kč 0 Kč 400,00 Kč
3349. Sdělovací prostředky 0 Kč 0 Kč 15 617,00 Kč
3392. Kulturní středisko 180 000 Kč 680 000 Kč 779 638,10 Kč 114
3419. Tělovýchovná činnost 0 Kč 0 Kč 11 423,10 Kč
3429. Zájmová činnost a rekreace (koupaliště) 0 Kč 0 Kč 144 380,00 Kč
3631. Veřejné osvětlení 0 Kč 0 Kč 42 503,40 Kč
3639. Komunální služby a územní rozvoj 0 Kč 0 Kč 94 600,00 Kč
3722. Sběr a svoz komunál. odpadů 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 2 764 023,30 Kč 81
3745. Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 0 Kč 490 000 Kč 490 000,00 Kč 100
4314. Pečovatelská služba 0 Kč 0 Kč 16 777,00 Kč
4319. Soc. péče a pomoc starým a zdr. postiž. 0 Kč 0 Kč 800,00 Kč
4341. Sociální ubytovna 750 000 Kč 750 000 Kč 1 120 967,50 Kč 149
5311. Městská policie 100 000 Kč 100 000 Kč 98 071,90 Kč 98
5511. Požární stanice 0 Kč 0 Kč 55 810,20 Kč
5512. Požární ochrana - dobrovolná část 0 Kč 0 Kč 4 229,20 Kč
6171. Činnost místní správy 1 020 000 Kč 20 000 Kč 224 284,60 Kč x
6310. Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací 1 497 000 Kč 1 497 000 Kč 2 322 825,66 Kč 155
6409. Ostatní činnost 360 000 Kč 420 000 Kč 1 204 964,30 Kč x
4. DOTACE (položkové řazení) 37 923 411 Kč 37 993 411 Kč 40 005 506,00 Kč 105
4111. Neinvestiční dotace ostatní 221 506,00 Kč
4111. Neinv. dotace na sociální dávky-navýšení 3 600 000,00 Kč
4112. Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 23 731 411 Kč 23 771 411 Kč 23 771 411,00 Kč 100
4116. Ost. neinv. dot. ze stát. rozp. /Úřad práce/ 0 Kč 0 Kč 1 278 073,00 Kč
4116. Ostatní neinv. dotace 0 Kč 0 Kč 228 829,00 Kč
4121. Od obcí za žáky ZŠ 292 000 Kč 292 000 Kč 291 575,00 Kč 99
4122. Neinv. dotace od regionu 0 Kč 30 000 Kč 270 000,00 Kč x
4131. Převody z fondu HČ 13 555 000 Kč 13 555 000 Kč 10 000 000,00 Kč 73
4132. Převod zůstatku z depozit. účtu 345 000 Kč 345 000 Kč 344 112,00 Kč 99
PŘÍJMY CELKEM 107 005 000 Kč 109 055 000 Kč 111 404 937,95 Kč 102
8. FINANCOVÁNÍ (paragrafové řazení) 13 000 000 Kč 12 950 000 Kč 3 212 368,40 Kč 24
8115. Změna stavu na bank. účtech 6 500 000 Kč 7 750 000 Kč -1 987 631,60 Kč -25
8115. Změna stavu na bank. účtech - akcie 9 750 000 Kč 8 500 000 Kč 8 500 000,00 Kč 100
8124. Splátka úvěru -2 000 000 Kč -2 000 000 Kč -2 000 000,00 Kč 100
8126. Půjčka Prádelně a. s. Štětí -2 000 000 Kč -2 000 000 Kč -2 000 000,00 Kč 100
8126. Splátka půjčky od Prádelny a. s. Štětí 750 000 Kč 700 000 Kč 700 000,00 Kč 100
PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ CELKEM 120 005 000 Kč 122 005 000 Kč 114 617 406,35 Kč 93
Přehled čerpání prostředků z prodeje el. a plyn. akcií v Kč
účel max. částka schválená MZ Skutečnost čerpání %
ohřev vody koupaliště 2 000 000 Kč 2 000 000,00 Kč 100
komunikace ke 13 rod. domkům 1 000 000 Kč 1 000 000,00 Kč 100
rekonstrukce interieru kult. střed. 4 000 000 Kč 4 000 000,00 Kč 100
počítačová síť 1 500 000 Kč 1 500 000,00 Kč 100
půjčka Prádelně 2 000 000 Kč 2 000 000,00 Kč 100
vratka části půjčky v r. 2000 -700 000 Kč -700 000,00 Kč 100
CELKEM 9 800 000 Kč 9 800 000,00 Kč 100
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoByt na prodej
Byty (08.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoKočárek Maseratti, trojkombinace
Práce a služby (06.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoPřebalovací pult s vaničkou
Dětský nábytek (02.07.2020)
Inzerát obsahuje fotoprodej domu
Domy (02.07.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdej bytu
Byty (29.06.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím byt ve Štětí
Byty (10.06.2020)
Inzerát obsahuje fotokopačky TOP stav (několik velikostí) NIKE
Vybavení ke sportu (02.06.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKrabice oblečení na holčičku cca 0,5-1rok
Práce a služby (24.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoGaraž
Pozemky a ostatní (23.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdám novou garáž
Pozemky a ostatní (11.05.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek