www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 12.3°C
Dnes je Čtvrtek, 28. září 2023, svátek má Václav, zítra Michal
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Štětí.cz arrow Mediální centrum a KTV arrow Diskuzní fórum
Diskuzní fórum - Štětí.cz
 
PRO PŘÍDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ JE POTŘEBNÁ REGISTRACE!
Registrovat se můžete zde.
Vysvětlení starosty města ohledně nutnosti registrace pro přídávání příspěvků naleznete zde.

DomůVláknaZobrazit nejnovější zprávyNápovědaPravidla
<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>
avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Samospráva - dění na radnici - 14/03/2021 23:40
Vážení spoluobčané, milí přátelé,

právě to je více než 3 dny, kdy jsem byl odvolán z funkce místostarosty Města Štětí. Za tu dobu jsem od Vás obdržel stovky reakcí, jimiž jste mi vyjadřovali svou podporu a uznání za dosud odvedenou práci. Na rovinu říkám, že takový zájem o dění na štětské radnici jsem opravdu nečekal... Nesmírně si toho vážím o to víc, že každý máte i tak řadu svých osobních starostí zvláště v této nelehké době!! Považuji to za projev naší občanské společnosti, která má stále své zdravé jádro – naštěstí!! Snažil jsem se na všechny reagovat, ale jak se ty příspěvky a diskuse větví, tak se omlouvám, pokud jsem někoho přehlédl.

S napětím jsem také očekával, jaké zásadní argumenty položí ta naše „štětská jedenáctka“ na stůl – tedy na ty sociální sítě, jak to bylo na samotném jednání slibováno... Ve velmi obecné rovině reagovalo uskupení „Štětsko spolu“ – i tak za to děkuji! A poněkud osobněji se vyjádřil pouze pan zastupitel Guriš, který si aspoň stojí za svým názorem, i když se nemohu zbavit pocitu, že z jeho úst promlouvají úplně jiní lidé... Nový pan místostarosta se zase uvedl tím, že přestože mu posunuli dobu na reakci, tak novinářům nakonec ani nezvedal telefon – aspoň o tom takto píše ve svém článku redaktorka z Litoměřického deníku. Nerad bych někomu křivdil, ale jiné vyjádření jsem od nikoho na sociálních sítích jako je facebook (oficiální i ten neoficiální) nebo třeba i webové diskusní fórum na stránkách města nezaznamenal...

Pan Guriš mě v závěru svého obsáhlého příspěvku vyzval, zda přijmu jeho kritiku. Rozhodně si o sobě nemyslím, že mám patent na rozum, a také jsem mohl udělat řadu chyb – jako možná každý, kdo o něčem musí rozhodovat a nemá vždy ty správné informace nebo je nemá v té chvíli. Nebojím se ani přijmout zodpovědnost nebo ze špatného rozhodnutí vyvodit důsledky. Nicméně v tom sdělení je tolik nepřesností nebo příliš obecných a mlhavých informací, že pro pořádek bude nezbytné si určitá zásadní fakta zrekapitulovat. A abychom i do budoucna měli „čistý stůl“, pokusím se většinu těch tvrzení podložit jasnými důkazy opřenými o jednotlivá rozhodnutí, která jsou zpravidla i dohledatelná – ať již v usneseních, zápisech nebo videozáznamech ze zastupitelstev, kde se od jisté doby dá i ověřit, kdo jak hlasoval, nebo v usneseních a zápisech z jednání Rady města, případně v podkladových materiálech. Spekulací může být mnoho, ale fakta jsou jasná! Proto tu budu postupně reagovat na svém profilu, aby bylo průkazné, zda ta kritika pana Guriše byla oprávněná či nikoliv. Prosím jen o zdrženlivost, než se tím vším „prokoušu“.

Váš Miroslav Andrt.

Na vysvětlenou: Příspěvek výše byl zveřejněn také na facebooku na mém profilu - protože ne každý využívá tuto sociální síť, budu další informace a zjištěná fakta zveřejňovat zároveň i na toto webové diskusní fórum. Děkuji za pochopení!

Rizek
Středně pokročilý pisatel
  Karma: -1  
Příspěvků: 31
Re:Samospráva - dění na radnici - 15/03/2021 15:45
Pane Andrte, osobně jsem shlédl celé mimořádné zasedání na Youtube a odnesl jsem si z toho jen jediný pocit. Jedná se o demokratický převrat na radnici. Tak zvaná "změna" měla za cíl pouze odstranit Vás a tím citelně oslabit vliv starosty. Dá se očekávat v dalším období eskalace neshod v radě mezi starostou a ostatními radními, což pravděpodobně brzy vyústí v jeho odvolání, ke kterému není třeba nic zdůvodňovat. Stačí jen nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Když se našla na Vaše odvolání, najde se i na starostu. Potřebují jen čas, aby se znovu nadechli.
Přeji hodně zdaru v dalším osobním i profesním životě.

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 16/03/2021 14:30
Dobrý den všem!

Slíbil jsem, že budu postupně reagovat na to, co zaznělo z úst pana Guriše resp. platformy „Štětsko spolu“ případně v médiích i od dalších. A nechci to stavět na dojmech a pocitech nýbrž na průkazných faktech, které Vám nyní předkládám na stůl, abyste si každý udělali vlastní obrázek a názor.

Prvním tématem je tzv. „rozvoj města vymezený návrhem nového územního plánu“. Pan Guriš mj. tvrdí, že striktně bojuji za podobu nového územního plánu, která je v rozkolu s jakýmkoliv rozvojem. Skoro mi dává za vinu, že jsem ho snad vymyslel, namaloval a teď na něm nějak lpím a bráním čemukoliv novému, hezkému, rozvojovému...

Poslední platný územní plán má Město Štětí z roku 2005, kdy ho zpracovával ing.arch. Vávra z Prahy, a postupně k němu bylo projednáváno a schvalováno 7 změn. Nevýhodou tohoto plánu krom jiného bylo, že nebyl v digitální podobě. Proto se někdy kolem roku 2012 začalo mluvit o tom, že je třeba zadat nový územní plán, a že by bylo vhodné vnést do něj nějakou novou kvalitu, než aby se jen vysoutěžilo přemalování toho stávajícího do digitální podoby.

V souladu se stavebním zákonem se vždy zastupitelstvem města schvaluje jeden ze zastupitelů, který je určený pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu. Chronologie zodpovědnosti z poslední doby je následující:
- do roku 2010 byl tímto určeným zastupitelem bývalý místostarosta Šimral;
- od roku 2011 k tomu při projednávání změn územního plánu zastupitelstvo určilo Jiřího Holinku (ODS);
- od února 2015 byl touto zodpovědností jednomyslně pověřen ing. Roman Smoleňák (ODS);
- po posledních volbách v roce 2018 se jím stal ing. Michal Kurfirst (nyní ANO, dříve ODS);
- po změně ve vedení města v červnu 2019 jsem ing. Smoleňáka opakovaně vyzýval, zda si nechce tu zodpovědnost za tvorbu nového územního plánu vzít znovu na sebe, ale opakovaně to odmítal...

Co se týče tedy mojí role při tvorbě nového územního plánu, tak kromě možnosti připomínkovat podklady jako každý jeden z 21 zastupitelů nebo jako každý občan města, jsem reálně „zavinil“ a přijímám plnou zodpovědnost za dva momenty:
1. Zprostředkoval jsem tehdy možnost, že na jednání Zastupitelstva byla prezentována varianta jít z hlediska přípravy nového územního plánu formou inovace a experimentu, kdy se do jeho přípravy zapojí tým odborníků z Fakulty architektury ČVUT z Prahy, který k tomu aktuálně řeší i jeden velký výzkumný projekt pro Hlavní město Prahu, což bylo následně i jednomyslně schváleno (doložím níže).
2. Zprostředkoval jsem v srpnu 2020 jednání na Krajském úřadě Ústeckého kraje s vedoucí Odboru územního plánování a územního řádu a vedoucí Oddělení územního plánování za účasti našeho pořizovatele (Městský úřad v Litoměřicích), zpracovatele (Fakulta architektury), pracovníků našeho Městského úřadu a dvou zastupitelů – ing. Kurfirsta a ing. Smoleňáka. Cílem tohoto jednání bylo domluvit takový postup, aby se umožnilo do již zastupitelstvem schválené verze návrhu zadání Územního plánu Štětí (z února 2016) právě promítnout některé změny, které by zohledňovaly časový posun a nové skutečnosti a potřeby města tak, abychom se nemuseli vracet v projednávání zpět, tj. před stupeň projednání s dotčenými orgány. Postup se zde domluvil a pokračují další kroky ze strany zpracovatele i pořizovatele nového územního plánu tak, aby to vše dopadlo dobře, proběhlo veřejné projednání a následné schválení nového územního plánu co nejdříve.

A jak to tedy bylo chronologicky a jak kdo hlasoval?
- červen 2013 – Zastupitelstvo města (dále jen ZM) jednomyslně schvaluje záměr města připojit se k výzkumnému projektu Hl. města Prahy, jehož součástí bude nově i experimentální územní plán města Štětí – hlasovalo 16 přítomných zastupitelů PRO, mj. též R. Smoleňák, M. Kurfirst, Z. Rulíšková, P. Bureš a J. Holinka;
- únor 2014 – ZM jednomyslně schvaluje smlouvu o spolupráci s Hl. městem Praha na výzkumném projektu k územnímu plánování – hlasovalo 18 přítomných PRO;
- duben 2014 – ZM jednomyslně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory výzkumné činnosti Fakultě architektury ČVUT v Praze, jejímž výstupem bude inovativní územní plán města Štětí – hlasovalo 17 přítomných PRO;
- září 2014 – proběhlo veřejné projednání k analytické části územního plánu;
- prosinec 2014 – Rada města zřídila Komisi pro územní plánování a rozvoj, kde předsedou je P. Bureš a členové M. Jůva, Z. Brzek, P. Kodl, V. Švancar a R. Smoleňák;
- únor 2015 – jednomyslně byl jmenován ing. Roman Smoleňák jako určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu města Štětí – hlasovalo 20 přítomných PRO;
- červen 2015 – ZM téměř jednomyslně schvaluje zpracovanou Experimentální studii k územnímu plánu vyjadřující základní koncepci rozvoje města – hlasovalo 16 PRO (mj. též R. Smoleňák, Z. Rulíšková, J. Dostálek, H. Klementová, I. Roubíčková aj.) a zdrželi se pouze dva (J. Novák a V. Frey) – nikdo nebyl proti, nikdo nedal žádný doplňující návrh nebo protinávrh;
- listopad 2015 – návrh zadání byl do 26. 11. 2015 zveřejněn a do této lhůty k němu mohl každý uplatnit u pořizovatele, tj. MěÚ Litoměřice, své podněty a připomínky;
- únor 2016 – ZM vzalo jednomyslně na vědomí zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Štětí a schválilo výslednou verzi návrhu zadání Územního plánu Štětí – všech 18 přítomných PRO (mj. včetně též V. Freye, R. Smoleňáka, Z. Rulíškové, I. Roubíčkové, H. Klementové a J. Dostálka) a nikdo ani nevznesl nějaký podnět nebo připomínku;
- duben 2017 – ZM opět jednomyslně bere na vědomí dosavadní průběh prací na pořízení územního plánu Štětí a schvaluje jeho další postup vč. uskutečnění společného jednání a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území – hlasovalo 16 přítomných PRO
- květen 2017 – na MěÚ Litoměřice probíhá společné jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi
- od té doby je bohužel problém na MěÚ Litoměřice, kde se s tím stále nemohou prokousat, vymlouvají se, že toho mají hodně, nestíhají apod. – v jiných městech už za tu dobu stejný tým architektů zvládl nejen zpracovat a nechat schválit nový územní plán, ale i dále projednat i jeho první změnu...
- prosinec 2018 - jmenován ing. Michal Kurfirst jako určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu města Štětí – hlasovalo 11 zastupitelů PRO, 2 PROTI a 7 se zdrželo...

Veškeré podklady z přípravy nového územního plánu byly průběžně zveřejňovány a stále jsou ke stažení na webových stránkách našeho města. Byl tam i k vidění videozáznam z veřejného projednání, ten se mi ale nepodařilo spustit, abych si připomněl, kdo tam tehdy z minulých nebo i budoucích zastupitelů diskutoval nebo se vůbec zajímal o tuto problematiku... Ve spolupráci s Fakultou architektury vzniklo v té souvislosti i několik studentských prací zaměřených na zkvalitnění a doplnění výstavby ve městě nebo studií – např. urbanistická studie revitalizace sídlišť (lokalita ulice Školní a okolní bloky) apod.

Může mi, prosím, někdo vysvětlit, kde v tomto procesu místostarosta Andrt bránil rozvoji města???

Poslední poznámka: Je pravda, že přístup architektů – zpracovatelů nového územního plánu kladl velký důraz na posílení vnitřní kvality města a všech dalších sídel a upřednostňoval kvalitu nad kvantitou, tj. zhodnotit spíše město uvnitř a zkvalitnit ho a zatraktivnit pro jeho stávající občany a obyvatele, aby se zvýšila jejich kvalita života. Podobně to platí o našich vesnicích, jejichž návsi a některé domy vypadají jako když tu pře nedávnem prošla válečná fronta... A naopak kladli důraz na hodnotu naší okolní krajiny tak, aby se zbytečně nezabírala a nedělaly se podobné chyby jako v jiných městech a vesnicích v okolí velkých měst, kde se teď hojně staví tzv. „paneláky naležato“. Pan Kurfirst ale zjevně nechce zkvalitňovat naše stávající město a nejraději by nějaké nové – lepší, a postavil ho někde u Žampichu, a to původní postupně asi vybydlíme a opustíme... A asi ho chce stavět i pro nějaké lepší lidi, než jsme my – Štěťáci, kteří jsme tu vyrostli a máme někdo mělčí a někdo hlubší kořeny... Tak s takovouto utopickou představou, která je investorsky a developersky rozhodně mnohem zajímavější se ale já opravdu neztotožňuji!!! A nezapomínejme ještě na jednu věc – před těmi více než pěti lety, kdy se nový územní plán začal připravovat, tu situace ve městě vypadala přeci jen dost výrazně jinak – skoro každý druhý den smrděla ve městě fabrika, skoro v centru jsme měli hned několik vybydlených objektů (dům naproti Quatru, bývalou ubytovnu v Pivovarské ulici aj.), město obkličovaly rozšiřující se sociálně vyloučené lokality včetně různých ubytoven nebo hrozilo jejich rozšíření např. při avizovaném prodeji hotelového domu SPORT, několik let bylo problém prodat zasíťované parcely pro stavbu rodinných domků podél silnice směrem na Stračí nebo jsme byli po třetích ničivých povodních v krátké době za sebou a nikdo netušil, kdy přijdou další... To jen pro dokreslení toho obrazu města a jeho tehdejších perspektiv. Naštěstí se již od té doby s řadou těchto problémů hnulo a tak opravdu můžeme vymýšlet i další rozvojové cíle – rozhodně to ale nic nemění na tom, že nějaký další překotný rozvoj má své opodstatnění ve chvíli, kdy budeme mít jakžtakž zrevitalizovaná sídliště, opravené chodníky, dostatek parkovacích míst, kvalitnější zeleň, zmodernizovaná dětská hřiště, kulturní stání pro odkládání komunálního odpadu, dořešené a bezpečné autobusové zálivy a zastávky, nasvětlené zbývající přechody, odolný a moderní mobiliář (koše, lavičky, stojany na kola apod.), bezbariérové trasy po městě i budova radnice, opravené a upravené návsi a mohl bych ještě chvíli pokračovat – zkrátka zbývá ještě plno věcí, na kterých je třeba zamakat!! Ale to vyžaduje dennodenní a trpělivou práci, komunikaci s občany, postupné kvalitativní proměny – nejsou to megalomanské projekty, které chce budovat a betonovat pan Kurfirst.... Přesto i on jako i většina dalších, co mi to dnes vyčítají, hlasoval pro jednotlivé fáze návrhu nového územního plánu, kvůli jehož podobě jsem byl zřejmě odvolán z pozice místostarosty. No prosím, přeberte si to každý po svém...

Váš Miroslav Andrt.

Honza7
Středně pokročilý pisatel
  Karma: 1  
Příspěvků: 37
Re:Samospráva - dění na radnici - 16/03/2021 17:10
Rizek napsal:
Pane Andrte, osobně jsem shlédl celé mimořádné zasedání na Youtube a odnesl jsem si z toho jen jediný pocit. Jedná se o demokratický převrat na radnici. Tak zvaná "změna" měla za cíl pouze odstranit Vás a tím citelně oslabit vliv starosty. Dá se očekávat v dalším období eskalace neshod v radě mezi starostou a ostatními radními, což pravděpodobně brzy vyústí v jeho odvolání, ke kterému není třeba nic zdůvodňovat. Stačí jen nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Když se našla na Vaše odvolání, najde se i na starostu. Potřebují jen čas, aby se znovu nadechli.
Přeji hodně zdaru v dalším osobním i profesním životě.


!!!! POZOR !!!! PETICE ZA MÍRU ANDRTA
Podání vysvětlení zastupiteli města Štětí o odvolání pana Mgr.Ing. Miroslava Andrta z funkce místostarosty.
Pokud Vám není lhostejné morální bahno, a že jisté politické strany, které měly jít příkladem občanům, si začaly v zastupitelstvu dělat co chtějí, podepište prosím petici pro Míru Andrta na těchto petičních místech. Prosíme Vás zároveň sdílejte příspěvek dál a dostaňte ho mezi co největší počet lidí.
Přesný obsah petice naleznete na fotkách, kde je i uveden seznam petentů na které se můžete obrátit.
!!! Jde o hodně !!!
!!! Jde o budoucnost NAŠEHO MĚSTA !!!
Zatím otevřeno jedno petiční místo:
(postupně budeme otvírat další)
BROŽ-VÁPENÍK, Mírové náměstí 66, Štětí, Po-Pá 8-12 13-17h.
TRAFIKA U IVANA, Školní 759, Štětí 411 08
FIDO - Chovatelské potřeby, Obchodní 546, Štětí 411 08
KVĚTINKA ERIKA, Obchodní 545, Štětí 411 08
Více info na FB - Město Štětí, Petice za Míru Andrta

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 17/03/2021 23:13
Vážení spoluobčané,

chvíli jsem se rozmýšlel, zda na to mám vůbec nějak reagovat, protože jsem to považoval za klep a pomluvu, nad níž jsem nejprve mávl rukou...

V současné vyhrocené situaci však může cokoliv zdánlivě nesmyslného vyvolávat zbytečné pochybnosti a já chci mít před Vámi všemi „čistý stůl“!!

Již od několika lidí z různých sfér se ke mně donesla zpráva, že jedním ze skutečných důvodů pro mé odvolání je fakt, že jsem manipuloval ve svůj prospěch s výsledky posledních komunálních voleb...

Důrazně se proti takovému nařčení ohrazuji!!! Opravdu jsem to nikdy neměl a nemám zapotřebí ani jsem k tomu nikdy nikoho nenabádal!!!

Je to sprostá pomluva, a žádám jejího šiřitele, aby ji buď doložil nebo s těmito špinavostmi nadobro přestal!!

Kdokoliv měl takové podezření, měl to neprodleně nebo aspoň v zákonné lhůtě oznámit, aby se to prošetřilo – to je přeci občanská povinnost nás všech!! Ale přicházet po dvou a půl letech s takovými nařčeními a někoho tím chtít ovlivňovat, diskreditovat nebo možná rovnou vydírat je vskutku nechutné a nemravné!!

Děkuji za pochopení! Váš Miroslav Andrt.

Michal
Velmi pokročilý pisatel
  Karma: 6  
Příspěvků: 248
Re:Samospráva - dění na radnici - 18/03/2021 10:55
Míro držte se! Myslím, že ta skvělá koaliace jak rychle vznikla, tak i rychle zanikne. Nic nedokázali, tak aspoň pomlouvají... začal předvolební boj koblih.

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 19/03/2021 07:13
Vážený pane Guriši,

dnes se se svým komentářem obracím přímo na Vás, neboť jste ve svém vysvětlení uvedl, že jste ztratil ve mě a v pana starostu úplně důvěru díky kauze DDM, potažmo její ředitelce, kterou jsme údajně hodili přes palubu. Dokonce jste rozvinul teorii, že jsme měli připraveného někoho, kdo měl Drahušku Pištorovou nahradit. Dále jste mě v té souvislosti označil za „politickou krysu“, s níž jste nadobro skončil...

Dovolte mi tedy opět uvést několik faktů z dávnější i blízké historie. Tedy pokud jsem kdy ovlivnil – navíc nepřímo – pozici ředitelky DDM, bylo to v době, kdy jsem byl na Městském úřadě ve Štětí vedoucím Ekonomického odboru. Tehdy jsme prováděli u příspěvkových organizací tzv. veřejnosprávní kontrolu, přičemž jsme konstatovali, že se tehdejší ředitelka dopustila porušení rozpočtové kázně, a to se následně stalo důvodem jejího odvolání. Podkladový materiál do Rady města jsem tehdy zpracovával osobně a v květnu 2008 ji na to konto radní odvolali. Následně bylo vypsáno výběrové řízení a na jeho základě se novou ředitelkou v červenci 2008 stala právě Drahomíra Pištorová. S paní ředitelkou jsme pak po celou dobu velmi aktivně spolupracovali – v rámci DDM se přistavěl zcela nový prostor pro účely mateřského centra, o herní prvky se doplnila zahrada, vznikly nové kroužky a aktivity apod. Opravdu jsem s ní ani s jejími zaměstnanci nikdy neměl problém, do mateřského centra vodil i svou dceru. Co se schvalovaného rozpočtu organizace týče, tak jsme se vždy snažili také vyjít maximálně vstříc včetně platů na pracovníky, na něž nestačila dotace od státu. Ostatně můžete si to ověřit přímo u paní ředitelky.

A nyní k té „kauze“ z roku 2019 a tehdejšímu výběrovému řízení na pozici ředitelky DDM. Jen pro pořádek uvádím, že ředitelé příspěvkových organizací mají podle novely zákona šestileté funkční období, které když končí, může zřizovatel (jeho úlohu plní Rada města) rozhodnout o tom, zda vypíše na tuto pozici výběrové řízení nebo stávajícího ředitele ve funkci potvrdí. Zároveň platí, že i stávající ředitel se do výběrového řízení může přihlásit. Kdo ale tehdy velmi vehementně „tlačil“ na vypsání výběrového řízení byl především tehdejší místostarosta Kurfirst. Nevím, jaké měl k tomu přesné pohnutky – možná paní ředitelka odmítla organizovat většinou kroužků a zájmových aktivit v Labearéně – ale to už je jen moje čirá spekulace... Ten tlak sílil a ve výsledku jsem opravdu i já podpořil vypsání výběrového řízení, což pro mě mělo jednu racionální úvahu – byl jsem přesvědčen o tom, že stávající paní ředitelka má ty nejlepší předpoklady pro obhájení své funkce, protože chod DDM velmi dobře zná, rozvinula v něm v poslední době řadu nových aktivit a určitě bude mít i nějaké zajímavé plány do budoucna. Proto jsem usoudil, že i pro ni bude v té chvíli lepší, když si tím konkurzem projde, čímž se utnou veškeré spekulace a tlaky, a ten mandát bude mít zase silný. Navíc jsme nedávno před tím uspořádali právě kulatý stůl, který vzešel z určité kritiky, že to štětské mateřské centrum nefunguje plnohodnotně a že by měl být jeho režim nastaven jinak, a vůbec se diskutovaly i alternativní možnosti pro maminky s předškolními dětmi vč. lesních školek apod. Pracovnice mateřského centra resp. DDM si tam svou činnost velmi dobře obhájili a ani tehdy nikdo nakonec nepřišel s žádným zásadním návrhem, že by se něco mělo změnit, dělat jinak nebo zcela nově... Naprosto také v té souvislosti odmítám jakékoliv spekulace o tom, že jsme měli s panem starostou Ryšánkem připraveného na pozici ředitele DDM někoho jiného – my tedy rozhodně ne!! A to jsem se tehdy i dozvěděl, že to je připravené pro moji manželku, které zhruba v té době končila mateřská... No upřímně – dost ji to tehdy pobavilo...

Úplně poslední poznámka – máte pravdu v tom, že po všem tom martýriu, co se odehrálo s
výběrovým řízením na ředitelku DDM jsem prohlásil, že by bylo nejlepší, aby každý ředitel po těch šesti letech svou funkci obhajoval a tímto výběrovým řízením prošel – utne to právě všechny tyto spekulace o tom, kdo je koho kamarád a kdo je komu zavázán... Na druhou stranu – zmiňoval jste ředitele ZUŠ – jsou případy, kdy lze ředitele s naprosto čistým svědomím ve funkci potvrdit, jelikož takové výběrové řízení by bylo jen zbytečnou formalitou...

Vážený pane Guriši, na základě Vašeho vysvětlujícího příspěvku jsem tu již popsal několik témat, kde jsem se snažil uvést ty záležitosti na pravou míru – ať již se jednalo o tvorbu nového územního plánu a z něj odvislého rozvoje města, nebo jsem pojmenoval spekulace ohledně případné manipulace s volebními výsledky, nyní jsem zrekapituloval „kauzu“ s ředitelkou DDM. A budu s dalšími tématy pokračovat... Byl bych ale rád, kdybyste na to aspoň nějak zareagoval – aspoň Vy – od těch ostatních to už ani neočekávám.... Děkuji předem!!

Váš Miroslav Andrt.

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 19/03/2021 07:16
Vážení diskutující - Michale, Honzo7 a Rizku - děkuji za Vaše komentáře a Vaší podporu! Vážím si toho!! MA.

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 22/03/2021 06:51
Vážení spoluobčané,

byl jsem jedním svým přítelem vyzván, abych pro jistotu dementoval fámu, která se v souvislosti s mou osobou údajně také po Štětí šíří. Za jiných okolností bych nad tím zase asi jen mávl rukou, ale nechci zbytečně vytvářet živnou půdu pro různé fantasmagorie.

Ta falešná zpráva se týká toho v poslední době docela dosti diskutovaného záměru Ředitelství silnic a dálnic přeložit silnici č. I/9 z Liběchova na Dubou a Českou Lípu mimo území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a vést ji kolem Stračí v několika variantách přes území našich dalších obcí dále na Snědovicko a Úštěcko. Fáma pak spočívá v tom, že mám osobní zájem na tom, aby se tu tato silnice postavila, neboť vlastním v její zamýšlené trase rozsáhlé pozemky, které ode mě bude stát muset za nemalé peníze vykoupit...

Mohu Vás opět s klidným svědomím všechny ubezpečit, že já ani moji rodiče ani jiní přímí příbuzní nevlastní v katastru Štětí ani Stračí ani dalších vesnic žádné takovéto pozemky – maximálně jen dvorek u rodinného domku. I to políčko, co moji rodiče kousek od svého domu obdělávají, nevlastní, ale mají je propachtované od sousedky – ostatně vše si můžete ověřit v katastru nemovitostí.

Jinak co se mého názoru na tuto zamýšlenou přeložku silnice I. třídy týče, tak jsem přesvědčen, že v navržené trase je to v mnoha ohledech nesmysl, a to nejen z krajinářského hlediska, ale i čistě z ekonomického hlediska. Již 1. února jsem zpracoval pro účely Rady města čtyřstránkový rozklad, kde jsem tento záměr rozebral z různých hledisek a doporučil při dalších jednáních s ŘSD hledat koncepčně zcela jiná řešení. Např. v souvislosti s tím, že by měl výhledově vzniknout u Roudnice nad Labem terminál pro cestující při té nově budované vysokorychlostní trati vč. velkého P+R parkoviště apod., stálo by spíš za úvahu vyřešit k němu silniční přivaděč od severu (tj. od silnice č. I/15 od Liběšic, kde se plánuje jejich obchvat, a místo stávající silnice II. třídy č. II/240 se mohla vybudovat nová silnice, která bude míjet dosavadní vesnice, které dosti nevhodně křižuje a zatěžuje – zejm. Chotiněves, Jištěrpy, Libínky, Hrušovany, Polepy a Chodouny), který by mohl být navázat na záměr vybudování nového silničního mostu přes Labe západně od Roudnice nad Labem (je již promítnuto v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje) a tím by se i konečně dokončil západní obchvat Roudnice kolem Podlusk a dopravu by kolem letiště dovedl až na dálnici. A toto by mohla být stavba, kterou by měl zafinancovat stát a nikoliv kraj, který na to ani v dohledné době nebude mít peníze. Podobně neutěšená je silnice č. II/261, kterou nyní jezdí těžká kamiónová doprava zejm. s kulatinou od Litoměřic k nám na pilu a do papírny. Průjezd zvláště vesnicemi Svařenice, Vrutice, ale i Polepy, Okna, Nučnice, Křešice a Třeboutice je také velmi zatěžující až nebezpečný – zvláště s ohledem na blízkost rodinných domů u silnice, sklonem a poloměrem zatáček apod. Čili kdyby na ten záměr přivaděče od Liběšic k Roudnici nad Labem navázal záměr přeložky silnice č. II/261 v úseku od Polep do Štětí, pak by se tento nesmysl přeložky silnice č. I/9 vůbec nemusel pouštět do nějakých reálných úvah!!

Váš Miroslav Andrt.

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 23/03/2021 07:01
Vážení spoluobčané,

jistým způsobem mě těší, že nám pan Guriš ve svém zdůvodnění připomněl a de facto i více přiblížil ze svého pohledu zákulisí povolebního vyjednávání. Z něj bohužel plyne jediný smutný závěr – nehledal se totiž tehdy žádný programový průnik nebo shoda na konkrétních prioritách rozvoje města, nýbrž bylo hlavním úkolem, jak sám píše: „rozdělit na radnici duo Ryšánek, Andrt“. A já se ptám proč? Proč by ve vedení města neměli být dva lidé, kteří třikrát po sobě dosáhli v komunálních volbách co do počtu hlasů nejlepší výsledek a tedy i největší důvěry od voličů? A to bez ohledu na to, v jaké jsou zrovna politické straně či hnutí – nebo si snad i na našem „malém“ městě hodláme hrát na „velkou“ stranickou politiku? Ono vyhrát volby se dá i na základě dobrého marketingu a podbízivých slibů voličům – to ostatně z poslední doby známe velmi dobře z různých úrovní. Ale obhájit toto vítězství hned dvakrát po sobě, to už přeci svědčí o dobře vykonané práci... – chápu ale, že těm, co touží jen po moci a prosazování individuálních zájmů, takové úspěšné spojení vadí!!

Jsme totiž každý z jiného těsta – Andrt a Ryšánek. Máme každý jinou profesní historii, jiné priority, různé způsoby práce, jiný styl řízení a komunikace, jiné podporovatele a zřejmě i jiné osoby, které nás zase nemusí. Na druhou stranu jsme se ale vždy navzájem respektovali, narovinu spolu komunikovali, spolupracovali, nikdy se nepodráželi, nepletichařili a navenek vždy vystupovali jednotně v zájmu města Štětí a jeho obyvatel. Vlastně jsme se po celou dobu doplňovali a mohli se jeden na druhého spolehnout. Prostředí důvěry a otevřená komunikace jsou také základem dobré pracovní atmosféry směrem k dalším pracovníkům na úřadě, v organizačních složkách města, jakož i k dalším institucím, firmám, potenciálním partnerům apod.

Pan Guriš se také podivuje, proč jsem nechtěl být starostou, když jsem měl nejvíce preferenčních hlasů. Možná se to dnes již nenosí, ale vždy jsem ctil a respektoval „svého šéfa“. Netuším, jak funguje vnitřní demokracie v TOP09, STAN, SNK ED nebo jakou platformu vlastně pan Guriš reprezentuje, ale obecně se má za to, že lídr každé kandidátky je zároveň kandidátem na starostu města – tedy za předpokladu, že tu pozici chce také aktivně vykonávat. Dvojka na kandidátce je logicky aspirant na místostarostu apod. Třikrát byl lídr pan Ryšánek, já byl třikrát jeho dvojka – takto jsem to přijal a respektoval, třikrát byl tento model úspěšný – ale chápu, že k nelibosti všech ostatních, kteří neměli a nemají ve svých myslích nic jiného, než jak tuto naši spolupráci a jednotu ve vedení města rozbít. Tak tedy napotřetí se vám to podařilo – gratuluji!!

Neodpustím si v tuto chvíli poslední poznámku týkající se mého nedávného angažmá v rámci Ústeckého kraje. Je vždy úspěchem, pokud se zástupce nějakého města dostane mezi 55 zastupitelů Ústeckého kraje nebo je dokonce v jeho užším vedení. Jsou v kraji dokonce i města, která tam mají hned několik reprezentantů, a to i z několika různých stran a hnutí. Mimo jiné je to rovněž příležitostí, jak také prosazovat zájmy toho kterého města či obce nebo jeho spádového regionu v rámci priorit kraje. Proto si často různí primátoři, starostové, místostarostové apod. ponechávají tuto svou funkci na městě a k tomu vykonávají ještě tu krajskou. Příkladem je třeba i bývalý hejtman Bubeníček, který byl zároveň starostou města Bílina, a dokonce i nyní je v podobném postavení náš rodák – Jiří Kulhánek, který je zároveň starostou města Kadaně a nově též neuvolněným náměstkem hejtmana. Dokonce zde na okrese máme starostu a místostarostu, kteří jsou zároveň senátorem resp. poslancem, a kteří tak reprezentují své město i na centrální úrovni. Podobně jsem se k tomu snažil přistupovat i já. Když jsem byl v roce 2016 zvolen co by tehdejší uvolněný místostarosta města krajským zastupitelem a následně uvolněným předsedou Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, považoval jsem za korektní změnit svůj status z uvolněného místostarosty na neuvolněného, a vytvořit tak prostor pro někoho dalšího, kdo by ve vedení města pomohl – díky této mé korektnosti se stal tehdy místostarostou města Štětí nově pan Vladimír Frey, a troufám si tvrdit, že tato spolupráce i nějaký čas velmi dobře fungovala... Jakmile jsem však svou misi na kraji vloni na podzim skončil, začal jsem zřejmě nějak vadit, a pan Frey se ve výsledku stal hlavním aktérem mého odvolání... – tak se jen ptám – proč asi?

Váš Miroslav Andrt.

Nikol
Středně pokročilý pisatel
  Karma: 3  
Příspěvků: 45
Re:Samospráva - dění na radnici - 23/03/2021 14:50
Žasnu a nestačím se divit, co nějaký Guriš (jeho jméno slyším teď poprvé) dokáže udělat za rozvrat na městském úřadě ve Štětí. Kdo to vůbec je a kde se tu vzal? Co vůbec udělal pro rozvoj města, že se takhle předvádí? Nechápu to. To snad není normální.

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 25/03/2021 23:58
Pro ty, kteří nemají facebook přidávám svou reakci na dotaz, co si myslím o článku - tiskové zprávě, kterou formou placené inzerce zveřejnilo "Bratrstvo kočičí Štětky" na pochybné platformě Severočeský deník pod titulkem "Dvě změny na radnici ve Štětí, dva rozdílné příběhy".

Předně je nezbytné si uvědomit, že to není žádný novinářský článek, jak se to na první pohled snaží tvářit - toto pochybné médium pana Pešouta funguje tak, že zveřejní cokoliv, za co mu někdo zaplatí - ostatně i on se na mě již několikrát před komunálními volbami obracel, že nám bude dělat za úplatu propagaci - a protože jsme ho s tím vždy vyhodili, tak pak psal proti nám - takhle jednoduše to „funguje“...

Jinak z toho obsahu přímo čiší, že ho zpracovával a ladil se svými marketingovými poradci pan Kurfirst, který se tak snažil dát na roveň dvě situace, které ale byly diametrálně odlišné!! Tehdy se zcela přeskládala ta pomyslná koalice, protože zejména působení pana Kurfirsta na radnici v roli místostarosty bylo natolik destruktivní, že to bylo naprosto neudržitelné – ostatně se o tom zmiňoval ve své reakci i pan zastupitel Guriš. Čili tehdy jsme to jednak chtěli sami ukončit a také za námi chodili zastupitelé právě ze sdružení Sport, zdraví a prosperita, z ODS a ze Štětsko spolu a žádali nás, abychom to Kurfirstovo řádění utnuli a naopak vytvořili konstruktivní koalici právě s nimi. Ostatně o osobě a způsobech manipulace pana Kurfirsta ještě napíši samostatný příspěvek. Ta letošní situace byla jiná v tom, že koalice de facto zůstala stejná, leč jediným trnem v oku zvláště pana Freye byla moje osoba a údajně ještě i osoba paní radní Kořínkové. No a proč by toho ODS nevyužila, aby se zviditelnila v podobě svého nového místostarosty? A to že mě chtěli uplatit jakousi manažerskou funkcí za to, když odejdu dobrovolně a sám odstoupím z postu místostarosty – s tím má ostatně ODS už své zkušenosti přímo na parlamentní úrovni, kdy se tehdy 3 poslanci vzdali svého mandátu a dostali za to placené fleky v nějakých státních firmách. Akorát že v našem případě já o nic takového jednak nestál – uživit se dokážu i jinak – a pak bylo silně nemorální, že mi nabízeli pozici ředitele našeho Hotelu SPORT, která je v tuto chvíli obsazená, čili by ještě kvůli mě někdo jiný přišel o práci... Tak to je fakt hnus na druhou!!

Poslední poznámka – k té koaliční smlouvě – minulá dvě období tu žádná koaliční smlouva nebyla a troufám si tvrdit, že město fungovalo zcela v pořádku. Ono totiž – pokud jste féroví a důvěřujete si, tak ani žádnou takovou smlouvu nepotřebujete. Po detailně zpracované koaliční smlouvě toužil především pan Kurfirst, který ale poté, co jsme se tehdy na jejím znění nějak dohodli a už to měli podepsané, tak ještě několikrát stupňoval své požadavky, měnil její obsah a doplňoval do toho dokumentu neustále nějaké věty, formulace, jakési právní pojistky apod. – no upřímně řečeno, na takovou „spolupráci“ abyste si nakonec museli najmout advokátní kancelář!!! Takže asi tak...

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 26/03/2021 13:06
Rozhovor v MF Dnes

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 428
Re:Samospráva - dění na radnici - 30/03/2021 11:00
Jak ve Štětí (ne)funguje trh s byty

V souvislosti s mým odvoláním z pozice místostarosty několikrát zaznělo, že údajně bráním rozvoji města – dokonce že nepodporuji výstavbu nových bytů apod. Je to samozřejmě holý nesmysl!!

K této problematice je ale potřeba nejprve doložit několik zásadních faktů, než o tom budeme dále diskutovat. V samotném městě je trvale hlášeno k pobytu cca 7 400 osob včetně cizinců, přičemž bytů je zde cca 3 tisíce a k tomu ještě 300 rodinných domů. Když to podělíme, vychází na jednu bytovou jednotku dva a čtvrt člověka (a to do toho nepočítám ubytovny, kde také trvale bydlí naši občané). Zároveň je ve Štětí cca 1600 dětí a mládežníků do věku 18ti let – tedy se dá předpokládat, že žijí v domácnostech s dospělými osobami. Když toto zohledníme, vychází pak na zbytek populace méně než dvě osoby na jednu bytovou jednotku – a tak se ptám, je to dobré nebo špatné číslo??

Je pravda, že když je někdo v kritické situaci a shání okamžité bydlení, tak je to třeba problém. Nebo je k mání byt za příliš vysokou cenu nebo drahé nájemné, nebo jeho vlastník chce vysokou kauci předem apod. Nebo ten dotyčný chce přednostně městský byt, protože máme významně levnější nájem a jsme garancí stability. Ale to jsou všechno důsledky trhu, pro nějž jsme se před třiceti lety rozhodli. Ve druhé polovině 90. let se schválilo, že se začne bytový fond privatizovat – přesto si Město Štětí na rozdíl od jiných měst ponechalo ve svém majetku dostatek bytů, aby mohlo mít vliv na bytovou politiku města. Ale obecní bydlení nemůže nahrazovat vše natož komerční bydlení – máme v našem portfoliu bydlení pro seniory s pečovatelskou a dalšími službami, startovací byty pro mladé, malometrážní a sociální byty, provozujeme dokonce ubytovnu pro naše občany v nouzi včetně azylového nocování. Kromě toho stále vlastníme standardní byty v běžné zástavbě, které čas od času vyčleňujeme i jako služební byty třeba pro učitele, policisty, zaměstnance města apod. K tomu máme nastavený systém prostupného bydlení, že když se někdo z našich občanů dostane do problémů, tak nemusí nutně skončit na ulici a naopak, když se někdo snaží a zase se zvedne, tak má šanci dosáhnout na lepší úroveň bydlení.

Jak je to tedy s vlastnickou strukturou bytového fondu ve Štětí? Nejvíce bytů mají v soukromém vlastnictví sami občané (a zpravidla v těch bytech i bydlí), je to více než 1800 bytů. Druhým největším vlastníkem na trhu je družstvo – Stavební bytové družstvo Litoměřice, které tu vlastní cca 600 bytů, pak až je Město Štětí, které má cca 370 obecních bytů. Posledním významným realitním „hráčem“ je soukromá společnost TEREK Štětí, s.r.o., která vlasní cca 180 bytů, k tomu jeden velký panelákový hotel a dvě ubytovny (ty šedé tzv. ZRUP v ulici 1. máje).

U společnosti TEREK Štětí, s.r.o. se na chvilku zastavím – je totiž vlastněna třemi fyzickými osobami velmi úzce spojenými s místní ODS. Ještě před několika málo lety byla čtvrtým spoluvlastníkem též společnost SLAMONT, jejíž vlastnický podíl byl již vykoupen těmi třemi. Společnost TEREK Štětí, s.r.o. má navíc svoji dceřinou společnost, kterou vlastní ze 100%, a sice společnost RATE s.r.o., která je de facto překupníkem a distributorem tepla a teplé vody do domácností ve městě, ale také do řady městských budov, jako jsou školky, školy, jídelny, kino, kulturák, knihovna, radnice apod. A musím říct, že to je velmi slušný byznys – když se podíváte do veřejných sbírek listin, tak zjistíte, že:

1. TEREK Štětí, s.r.o. se základním kapitálem ve výši 90 tis. Kč má čistá aktiva ve výši cca 62 milionů korun, průměrný roční čistý zisk ve výši 4 miliony korun, přičemž za posledních dvacet let vydělala na nájmech od lidí cca 77 milionů Kč čistého!!

2. RATE s.r.o. se základním kapitálem ve výši 100 tis. Kč má čistá aktiva ve výši cca 54 milionů korun, průměrný roční čistý zisk přes 5 milionů korun, přičemž za posledních dvacet let vydělala na přeprodávání tepla a teplé vody do našich domácností a obecních budov ve výši 91 milionů čistého zisku!!!

Za dvacet let a za obě tyto kapitálově provázané společnosti to vlastníkům vydělalo celkem 168 milionů korun čistého zisku!!!

A já se ptám – kolik tato realitní společnost za posledních 20 let nainvestovala do rozvoje bydlení?? Pravda – někdy vloni zateplili a dali novou fasádu Hotelu TEREK, který do té doby vypadal jako běžný panelák... Proč už třeba dávno nezbourali ty hnusné a vybydlené šedivé ubytovny (ZRUPy) a nepostavili místo nich nějaké nové nájemní domy s byty, když tu je po bytech taková poptávka??? Nebo proč se bývalá ubytovna a nyní sídlo společnosti SLAMONT z větší části prázdná a neposkytuje se tam třeba bydlení, když je ve Štětí údajně málo bytů??

To by ale bylo to nejmenší – naprosto skandální nyní je, že ti dva ze tří stávajících vlastníků se vloni na podzim dohodli, že přehlasují toho třetího a obě tyto společnosti prodají tomu, kdo zaplatí víc peněz. Čili nejen že za celou dobu tato realitní společnost pořádně neinvestovala do rozvoje bydlení ve Štětí, ale ve výsledku nám opět hrozí, že těch 180 bytů, hotel a dvě ubytovny koupí nějaký spekulant, který bude třeba preferovat takové nájemníky, které mu přinesou co největší výdělky – třeba si sem přistěhuje další příjemce sociálních dávek na bydlení třeba z Kladna nebo Mladé Boleslavi, jak se již tady v minulosti stávalo nebo běžně stává v jiných městech Ústeckého kraje!!! To opravdu chceme??? Místo abychom se věnovali této alarmující situaci, tak tu někdo chce, aby Město Štětí stavělo z obecních peněz nové bytovky a ještě se k tomu i zadlužovalo!!!

Jinak pro srovnání musím závěrem uvést, co Město Štětí pro bydlení udělalo v posledních deseti letech na rozdíl od všech těch soukromých investorů, developerů, a realitních makléřů:
- v roce 2011 byla dokončena rekonstrukce bývalé ubytovny v Palackého č.p. 601 – vzniklo zde 24 nových malometrážních bytů za 18 milionů korun (výkup objektu v roce 2008 za 7,5 milionu a cca 10,5 milionu rekonstrukce);
- v listopadu 2017 se za 25 milionů korun vykoupil Hotel SPORT, kde bylo mj. 30 bytů, další tři patra sloužící jako ubytovna a celá hotelová a restaurační část – přičemž reálně hrozilo, že tento objekt koupí spekulanti, kteří z něj udělají velkou sociální ubytovnu!!;
- v roce 2019 byla ze státní dotace zbourána vybydlená ubytovna a ostuda města, a sice třípodlažní objekt v ulici Pivovarská č.p. 600;
- dále jsme řešili několik dalších hrůz a ostud města, které byly využívány k bydlení – zejm. objekt bývalé solnice v Počeplicích, kde z toho byla sociálně vyloučená lokalita, nebo ten dům hrůzy proti Pivnímu baru Quatro – po letech se ho podařilo vykoupit a odprodat do soukromých rukou – nyní již téměř zrekonstruováno a ostuda města je vyřešena...

Bohužel takových různých vředů tady máme po městě a hlavně i v našich vesnicích ještě poměrně hodně... Ale všechno přeci nemůže vyřešit Město Štětí ze svého rozpočtu? Když jsme tak lukrativní lokalita, že tu je poptávka po bydlení, tak se ptám – kde jsou všichni ti developeři, proč tedy nefunguje trh, proč neinvestuje také soukromý kapitál??

Je pravda, že naposledy někdy v roce 2008 nebo 2009 se tu objevila nějaká firma, která chtěla stavět bytový dům pro seniory v lokalitě za ulicí Zahradní – ale záhy její zájem opadl. Pak nebylo dlouho nic, a teprve před rokem tu po letech představila svůj záměr firma z Roudnice nad Labem, která by chtěla postavit několik malých bytovek obdobného formátu jako jsou ty naše se startovacími byty v ulici Zahradní. Lokalita je stejná, ale navrhované čtyřpodlažní bytovky by neměly ani výtah... Tak nevím, zda takový projekt přispěje ke zvýšení kvality bydlení ve městě – každopádně ani této iniciativě zatím nikdo nebránil – představili nám jen záměr a jednoduchou vizualizaci – žádnou skutečnou žádost ale „na stůl“ dosud nedali...

A ještě něco – již několik posledních let máme ve strategii rozvoje města záměr vybudovat tzv. komunitní dům pro seniory, což je typ bydlení, na nějž dává dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Ovšem stále nebylo rozhodnuto, kde takový dům postavit – např. nový územní plán vytipoval lokalitu vedle Husova náměstí, kde je taková proluka za střední průmyslovou školou, je blízko do centra i do obchodů – je totiž důležité, aby se senioři neodsunuli někam na okraj města... Takže záměr máme jasně formulovaný, ale zatím to nikdo nenavrhl tak, aby se do rozpočtu města zadalo projektování této stavby – kdokoliv ze zastupitelů to mohl již dávno „zvednout“.

V souvislosti s bydlením a podmínkami pro něj právě tady ve Štětí by se toho dalo napsat ještě strašně moc – třeba proč je pro řadu soukromých vlastníků bytů lukrativnější pronajímat ho dělníkům nebo firmám, kteří tam rotují několik part dělníků, a navíc to jsou často cizinci, než aby to pronajali raději místním lidem, kteří pak marně shánějí podnájem apod. – ale to už by vydalo na román...

Váš Miroslav Andrt.

Fipoch
Mistr mezi pisateli
  Karma: 7  
Příspěvků: 773
Re:Samospráva - dění na radnici - 31/03/2021 18:01
Už jen z psaného textu je vidět, že to píše někdo, kdo ovládá dobře krásnou češtinu.
Po delší době krásné příspěvky.


Držím palce !!!!

<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotodětský batůžek modrý
Hračky a ostatní (19.09.2023)
Inzerát obsahuje fotovysílačky Alecto TOP stav vč. nových baterií
Hračky a ostatní (14.09.2023)
Inzerát obsahuje fotokopačky NIKE vel. 38 (žluté) nebo 36 (oranžové)
Vybavení ke sportu (05.08.2023)
Inzerát obsahuje fotoProdám dvojgaráž v ulici Školní, Štětí
Pozemky a ostatní (28.07.2023)
Inzerát obsahuje fotoboty SHAQ Analog vel. 41 NOVÉ
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (28.07.2023)
Inzerát neobsahuje fotoDigitalizace VHS
Práce a služby (27.07.2023)
Inzerát obsahuje fotoProdám rotoped
Vybavení ke sportu (07.06.2023)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek