www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 0.5°C
Dnes je Středa, 08. prosinec 2021, svátek má Květoslava, zítra Vratislav
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Anketa: 10 problémů našeho města 2021 [nové okno]
Štětí.cz arrow Mediální centrum a KTV arrow Diskuzní fórum
Diskuzní fórum - Štětí.cz
 
PRO PŘÍDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ JE POTŘEBNÁ REGISTRACE!
Registrovat se můžete zde.
Vysvětlení starosty města ohledně nutnosti registrace pro přídávání příspěvků naleznete zde.

DomůVláknaZobrazit nejnovější zprávyNápovědaPravidla
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Následující > Konec >>
avatar: Steve Steve
Mistr mezi pisateli
  Karma: -5  
Příspěvků: 477
Re:Stav silnic - 12/11/2013 12:52
mar: vzhledem k tomu, že tak křižovatka byla z hlediska nehodovosti bezproblémová, tak řidičák by měl vrátit spíš ten co mu přišla nebezpečná.
A pokud někdo měl problém s plnou čárou, tak jí mohli zrušit. Stejně je tam zbytečná.

Městská policie Štětí
Středně pokročilý pisatel
  Karma: 2  
Příspěvků: 23
Re:Stav silnic - 13/11/2013 14:33
Vážení diskutující, vážení čtenáři,
vzhledem k nebývale velkému rozmachu příspěvků týkajících se změny dopravního značení na křižovatce za čerpací stanicí Benzina ve směru do místní části Počeplice, v nichž je ze strany laické veřejnosti komentována mimo jiné i odborná činnost Městské policie Štětí, respektive jejích strážníků, je podle našeho názoru na místě, aby se do této mnohdy až zavádějící diskuse vložila prostřednictvím svého vedení i sama Městská policie Štětí. Rozhodně se zde nehodláme vyjadřovat k tomu, zda předmětná změna dopravního značení byla potřeba, byla, či nebyla dána řidičům na vědomí v dostatečné míře, popřípadě, zda dotčené orgány v tomto případě odvedly kvalitní práci. K tomu se zde již vyjádřilo několik méně, či více fundovaných osob a podle našeho názoru k tomuto mi nejsme kompetentní. Co se týká samotné činnosti strážníků Městské policie Štětí ve vztahu k této změně dopravního značení, není rozhodně pravdou, že by strážníci městské policie pořádali hromadné organizované akce zaměřené na dodržování svislé stálé zákazové dopravní značky B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel, ze strany řidičů projíždějících vozidel. Pokud zde k takové činnosti, tedy kontrole dané lokality se zaměřením na dodržování shora uvedené zákazové dopravní značky dochází, je tomu tak v rámci běžné činnosti jednotlivých hlídek městské policie v době, kdy strážníci neplní úkoly s vyšší prioritou, a to i s přihlédnutím k té skutečnosti, že jedním z úkolů městské policie je podle ustanovení § 2 písm. d) zákona číslo 553/1991 Sb., o obecní policii, podílet se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k vytíženosti těchto jednotlivých hlídek, kdy denně reagují na několik, někdy i desítek oznámení, Vás občanů, které jsou samozřejmě povinni bezodkladně řešit a s nimiž je spojena i časově náročná administrativní činnost, nemají rozhodně čas na nějaké hromadné pořádání honu na neposlušné řidiče. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že jednou z povinností účastníků provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 4 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o silničním provozu, je řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. Rovněž tak i strážníci městské policie mají své povinnosti, které rozhodně nemohou opomíjet. Strážník je i mimo jiné podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o obecní policii povinen v pracovní době v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Porušení uvedené zákazové dopravní značky ze strany řidičů projíždějících vozidel, ať už motorových, nebo nemotorových, zakládá podezření ze spáchání přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, a lze za něj ze strany strážníků uložit v blokovém řízení pokutu až do výše 2 000,- Kč, v případě mladistvého pak do výše 1 000,- Kč. Při řešení takového přestupku je strážník limitován zákonnými ustanoveními a k jeho projednání v blokovém řízení je oprávněn, respektive povinen, přistoupit pouze v případě, že jsou k tomu splněny zákonné podmínky, tedy přestupek je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení. Tady je třeba uvědomit si, že jízdu v protisměru po jednosměrné pozemní komunikaci nelze vnímat jako banalitu, zejména když řidič jedoucí ve správném směru zcela správně předpokládá, že v protisměru by nemělo žádné jiné vozidlo jet. Další povinností strážníka v případě, že nedojde k vyřešení přestupku uvedeným způsobem, je podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii, oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. V tomto případě se tato podezření oznamují Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice, kde může být již za zmíněný přestupek uložena pokuta ve výši od 1 500,- Kč do 2 500,- Kč. Není tedy možné, aby strážníci jakákoliv protiprávní jednání přehlíželi, což by se mohlo některým jedincům samozřejmě líbit. Proto bychom byli rádi, aby se zde již neobjevovaly ani ty nejmenší fakty nepodložené a možná i úmyslně zavádějící náznaky o špatných, ne-li nezákonných postupech strážníků Městské policie Štětí. Dále se zde veřejně a velmi razantně ohrazujeme proti jakýmkoliv nepodloženým tvrzením, že strážníci naší městské policie jsou k ukládání pokut v dané lokalitě nabádání za účelem plnění „obecní pokladny“. Uvědomte si, že městská policie, tedy i Městská policie Štětí, je orgánem obce, a to orgánem nezávislým, který se při své činnosti řídí pouze a v mezích obecně závazných právních předpisů. Zcela otevřeně zde říkáme, že v případě pouhého náznaku nezákonného ovlivňování činnosti strážníků, ať už ze strany jakéhokoliv z politiků, nebo jiných „vlivných“ osob, by došlo k tvrdému nárazu jak u vedení Městské policie Štětí, tak i samotných strážníků v přímém výkonu a za určitých okolností by mohlo být řešeno i na trestně právní úrovni. Prosím, jakýkoliv argument typu, komunální politici města vás platí, tak budete stejně dělat, co oni chtějí, si odpusťte, mohl by být vyhodnocen jako velmi ubohý a účelový. Nejsme rozhodně typy lidí, kteří by se před někým a něčím hrbili, a na nezávislosti orgánu, v jehož čele stojíme, si zcela zakládáme. Rovněž se však nebráníme ani žádné konstruktivní diskusi s kýmkoliv z Vás. Na závěr bych ještě rád podotkl, že pokud některému z řidičů byla ze strany Městské policie Štětí udělena bloková pokuta v předmětné lokalitě za porušení zákazové dopravní značky B 2, bylo tomu tak do dnešního dne ve většině případů v maximální výši do 200,- Kč. Tedy i z tohoto pohledu je tvrzení, že zde dochází k ukládání blokových pokut ze strany našich městských strážníků za účelem naplnění „obecní pokladny“, a to s přihlédnutím k tomu, jaká pokuta v blokovém řízení může být za tento delikt uložena, zcela v mezích sci-fi. Asi by bylo vhodné, aby se každý z Vás zamyslel nad tím, co udělá proto, aby se on sám nedopouštěl, zejména v silničním provozu, a nejenom v něm, přestupků a tím se sám vyhnul jakékoliv konfrontaci se strážníky, policisty, popřípadě jinými orgány veřejné moci. Uvědomte si, prosím, že vozidlo může být za určitých okolností i zbraní ve Vašich rukou a s tímto vědomím při jeho řízení k němu přistupujte. Toto je první a zároveň poslední takovéto naše vyjádření k předmětné problematice. Jakékoliv rozvíjení a přiživování této veřejné diskuse na toto téma považujeme již za zcela bezpředmětné. To ale neznamená, že nejsme přístupni k osobnímu jednání s kýmkoliv z Vás, naopak. A to nejen ve vztahu k předmětné změně dopravního značení, ale samozřejmě i ve vztahu k mnohem závažnějším tématům, která nás denně provázejí běžným životem. Děkujeme za pozornost.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Bc. Zdeněk Cuchý
vedoucí strážník Městské policie Štětí
a
Josef Patka
zástupce vedoucího strážníka Městské policie Štětí

Podcheplitz
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 5
Re:Stav silnic - 14/11/2013 22:26
To: Mar
,,Proč asi došlo k té úpravě???"

Asi aby se ze skladu vyskladnily dopravní značky a byly z toho nějaký ,,many" pro všechny zainteresovaný ve značení.....pouze tipuji
Uznávám ,že jsem taky jeden z těch co se jim nechtělo brzdit a mrknutím vpravo a před sebe jsem vlítnul na ,,hlavní"....
Protože jsem chalupář tak se mi jeví o víkendu dané řešení zbytečné. V týdnu v hustějším provozu to může být jiné. Pokud ale za 15 let byla pouze jedna nehoda ,tak je nová úprava ,dle mého mínění,zbytečným vynaložením nákladů a tudíž platí to co jsem napsal v úvodu.

avatar: Milan Syrový Milan Syrový
Středně pokročilý pisatel
  Karma: 0  
Příspěvků: 27
Re:Stav silnic - 15/11/2013 16:58
Věra Šťastná za KTV Štětí zjišťovala bližší podrobnosti této situace.
Odkaz na video:
http://www.youtube.com/watch?v=oR6eonIBXdc

Syrový

avatar: Steve Steve
Mistr mezi pisateli
  Karma: -5  
Příspěvků: 477
Re:Stav silnic - 15/11/2013 23:02
Dovolím si trochu nesouhlasit s výrokem pana starosty. Podle statistik bylo od 1.1.2007 na té křižovatce neho sice 7 (ne 5) ale jen 3 v onom nebezpečném místě, naopak 4 byly spíš v místě kam je doprava vedena po novu.

Dále dle níže uvedené statistiky zjistíme, že nedání přednosti (které mohlo ale nemuslo vyplynout z tvaru křižovatky) figuruje jen v jedné nehodě, která se obešla bez zranění. Tolik asi k tomu jak je ta křižovatka nebezpečná.

Silnice 261
Smrtelná nehoda na křižovatce od 1.1.2007 - 0
Těžká zranění 1x otáčejcí se kamion. (č. 040606071754)
Lehká zranění 0
další nehody (bez zranění)
č. 040606071586 - náraz zezadu, řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (2007)

č. 040606080549 - nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (mokro) - 1 vozidlo nešlo o srážku (rok 2008)

č. 040606100200 - nedání přednosti při odbočování doleva souběžně jedoucímu vozidlu (odbočoval a nekoukal do zrcátka, že ho někdo předjíždí) stalo se to mimo probírané místo křižovatky ale v místě kde se musí jezdit "nově" (rok 2010)

č. 040606110939 - nedání přednosti v jízdě

Silnice 26125

č. 040606080227 - vjetí do protisměru v místě kde se má jezdit nově (2008)

č. 040606100474 - náraz do pevné překážky - telefoní sloup nebo co to je. Řidič se nevěnoval plně řízení vozidla.odkazy
http://pcr.jdvm.cz/mapsphere/MapWin.aspx? M_AcvCol=CSU_RSO_OBEC.KOD_OBEC_P|s&S_LID=cbe4fca5-bb76-49fe-9beb-7fec0d0f2788&M_AcvVals=565709&M_Lang=cs&M_MapCursorWidth=0&M_TextAction=attribs_detail_init&M_Site=cdv&BBOX=-742668%3a-1006311%3a-732852%3a-996242&S_FromNavig=true&M_AcvLay=2|16&M_WizID=17

http://pcr.jdvm.cz/pcr/

avatar: Steve Steve
Mistr mezi pisateli
  Karma: -5  
Příspěvků: 477
Re:Stav silnic - 27/11/2013 18:46
tohle sem prostě musím dát i když to nesouvisí s tématem. V Teplicích pokročili a dopravní opatření tam navrhují žáci 8. třídy SZŠ....

ovšem pozor, došli ke stejnému závěru jako kdejaká dopravní komise složená z dopravních expertů
"musíme zvýšit bezpečnost, dáme tam retardér." To taky o lecčems vypovídá.


http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/teplicti-zaci-mapovali- cesty-do-skoly-navrhuji-zvysit-bezpecnost--1283838

tejckyn
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 9
Re:Stav silnic - 01/12/2013 16:11
Děkujeme za vyčerpávající odpověď.
Akorát bych očekával od úředníka s bakalářským titulem alespoň základní strukturování textu.
Tahle "hromada hnoje" se opravdu nedá číst (bez urážky). Chtělo by to nějakou korekturu textu, od orgánu Vašeho ražení to působí velice neprofesionálně.

Mira
Středně pokročilý pisatel
  Karma: 4  
Příspěvků: 49
Re:Stav silnic - 03/12/2013 18:18
Ten uzasny "dvoucentimetrovy" povrch v Dohnalove ulici zrejme letosni zimu take asi neprezije ze? Uz ted tam je dost der.

bohous
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 6
Re:Stav silnic - 04/12/2013 04:53
Městská policie Štětí napsal:
Vážení diskutující, vážení čtenáři,
vzhledem k nebývale velkému rozmachu příspěvků týkajících se změny dopravního značení na křižovatce za čerpací stanicí Benzina ve směru do místní části Počeplice,.....


Vážený Pane, Proč tedy vozítko PSVB nestojí v inkriminovaném "jednosměrném" úseku a nepůsobí preventivně, když cílem není vybrat ale zamezit přestupku? Proč necháte řidiče úsek projet a pak je kasírujete? Proč nevymáháte pokuty za přejetí plné čáry při odbočení "po novém", což nastává u 100% projíždějících, protože jinak se tam vytočit ani nedá? Proč nevymáháte pokuty u odbočujících "po novém", kteří nejedou při pravé straně vozovky, což dělá také většina řidičů?

bohous
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 6
Re:Stav silnic - 04/12/2013 05:03
Miroslav Andrt napsal:
Vážený Aleši,

plně chápu Vaše rozhořčení, ovšem opravdu nás z liknavosti obviňujete neprávem... Již jsem tu opakovaně vysvětloval, že tento úsek je ve vlastnictví Ústeckého kraje, resp. Správy a údržby silnic ÚK. Nám nezbývá než urgovat a urgovat - a věřte mi, že tak činíme vytrvale spolu se starostou a našimi referenty od jara, a to nejen směrem SÚS, ale i na Ústecký kraj, leč nejsme Ti, kteří takzvaně "drží palec na spoušti".

Každopádně poslední informaci mám takovou, že smlouva o dílo je podepsána s firmou Strabag, která má závazný termín pro realizaci od 15. 10. do 15. 11. - podle informací od stavbyvedoucího práce hodlají zahájit 31. 10. - je mi líto, ale těch 14 dní to bohužel budeme muset ještě vydržet.

Děkuji za pochopení!


Vážený místostarosto,

realizovaným opatřením tedy vzniklo na bezpečné křižovatce nebezpečné místo. Navíc ze záběrů KTV z činnosti MP jasně vyplývá, že právě díky opatření (umístěn jedné značky) vzniklo v křžovatce hned několik nebezpečných míst (nečekaný jednosměný úsek, řidiči při správném odbočování najíždějí k levému okraji v obousměrném úseku, na hlavní je plná čára která znemožňuje správné napojení na hlavní silnici směr Mělník). Ptám se tedy, kdy bude tato havarijní situace odstraněna. Vzhledem k tomu, že triviální oprava vozovky trvá v řádu měsíců, je nutné jednat okamžitě, nečekat na hypotetická stavební opatření kraje a značení způsobující nebezpečí a přestupky v místě kde do té doby k přestupkům nedocházelo neprodleně odstranit. Nebo je vedení města bezpečnost provozu lhostejná, či dokonce podporuje zvyšování rizik v dopravě?

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Mistr mezi pisateli
  Karma: 2  
Příspěvků: 426
Re:Stav silnic - 05/12/2013 18:46
Vážený bohousi,

nejsem expert přes dopravu, ale jelikož jste mě vyzval, tak se pokusím zareagovat.

Osobně se domnívám, že pokud v tomto místě neměl někdo záměr dělat kruhový objezd, pak v principu je tato úprava dopravního značení lepší než ta původní, ale za podmínky že dojde ke stavební úpravě této křižovatky - tzn. že se rozšíří tento odbočovací pruh na alespoň tři samostatné pruhy - dva pro auta, co jedou od města a chtějí uhýbat buď k Počeplicum nebo na Litoměřice, a pak jeden pruh, jenž umožní odbočení z obchvatové komunikace (od Litoměřic) směrem do města.

Byl jsem dost překvapen - kór s ohledem na někdy nekonečné lhůty, než příslušní správci komunikací zareagují na problémy, na něž je upozorňujeme - že se někdo vůbec pustil do takovéto "hurá-akce", která dle mého soudu nebyla otázkou priorit pro řešení...

Stávající závěr je takový, že včera městská rada schválila úkol pro náš odbor dopravy, aby neprodleně jednal právě o té stavební úpravě křižovatky - i s ohledem na argumenty, které jste v rámci diskuse uváděli. Předpokládám, že to bude zase trvat dlouho, protože na to bude muset nejdřív někdo zpracovat projekt, pak vyčlenit peníze do rozpočtu, pak vysoutěžit firmu a obávám se, že minimálně celý příští rok tam budeme muset takto praštěně jezdit...

Ale třeba se mýlím a už je to nějak připravené a jen o tom nevím - pokud se dozvíme nové informace, dáme obratem vědět.

Ještě rychlá reakce na Miru - už v době, kdy se rozhodovalo o nástřiku té betónky či co to bylo v Dohnalově ulici, tak se prý vědělo, že to není povrch na dlouho - navíc vzniklé díry se nedají ani standardně záplatovat, neboť to není plnohodnotný asfaltový koberec - nejsem technolog, ale pravdu budete mít asi v tom, že po zimě se ukáže, jak ten povrch silnice bude vypadat a bude se muset rozhodnout jak ho dále smysluplně, funkčně a ne zbytečně draze opravit.

bohous
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 6
Re:Stav silnic - 06/12/2013 02:05
Dobrá. Takže tedy nastalo dopravní opatření, které v této podobě nikdo nechtěl. A to opatření bylo provedeno na statisticky bezpečné křižovatce na základě nečího pocitu, ani neověřeného dostupnou db nehodovosti. Dojde tedy do doby proinvestování pár set tisíc korun za stavební opatření které vše uvede do stavu před změnou (znovu bezpečná křižovatka), což bude jak uvádíte trvat dlouho, k nápravě do bezpečného stavu před umístěním značek, které nyní zvyšují rizika?
Pokud je to finanční problém, rád zapůjčím klíč na odmontování značky, či zakoupím pásku kterou lze nevyhovující značení zneplatnit.
Opatřením byla vytvořena překážka v provozu - podle normy se nyní směrem na Mělník technicky nedá správně odobčit (plná čára), takže se jedná o neodkladný problém.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Následující > Konec >>
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoNOVÉ chlapecké džíny modré vel. 26 (cca 154?)
Dětské oblečení a obuv (07.12.2021)
Inzerát obsahuje fotoškolní penál zn. Talentus (1patrový s klopou) zatím 2ks
Hračky a ostatní (07.12.2021)
Inzerát obsahuje fotodámský kabát vel.58 (TOP stav)
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (03.12.2021)
Inzerát obsahuje fotozimní botičky FARE vel. 20 (nové, ideál. pro vyšší nárt)
Dětské oblečení a obuv (03.12.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (23.11.2021)
Inzerát neobsahuje fotoGaráž
Pozemky a ostatní (15.11.2021)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím dům
Domy (09.11.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdám Zcela nový Pioneer DDJ-1000 DJ ovladač pro Rekordbox
Hudební nástroje (22.08.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek