www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 0.5°C
Dnes je Středa, 08. prosinec 2021, svátek má Květoslava, zítra Vratislav
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Anketa: 10 problémů našeho města 2021 [nové okno]
Štětí.cz arrow Mediální centrum a KTV arrow Diskuzní fórum
Diskuzní fórum - Štětí.cz
 
PRO PŘÍDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ JE POTŘEBNÁ REGISTRACE!
Registrovat se můžete zde.
Vysvětlení starosty města ohledně nutnosti registrace pro přídávání příspěvků naleznete zde.

DomůVláknaZobrazit nejnovější zprávyNápovědaPravidla
SVJ
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 5
Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 05/05/2014 08:26
Společenství vlastníků (bytových) jednotek . . . (1.1)
Vážení čtenáři,
děkuji přispívateli MATes za jeho názor ze dne 23.04.2014, ale nesouhlasím s ním.
Nepsal jsem o úvěru, ale o dluhu způsobený úvěrem (dále jen dluh).
Dluh je součet úvěru + úroků + všech ostatních poplatků vč. pokut. Výše dluhu je proměnlivá. Pokud je vlastníkům jednotek sdělován pouze stav úvěru a stav dluhu je jím zatavován, jako v SVJ o kterém píšu, neznají vlastníci jednotek celou pravdu o stavu hospodaření SVJ.
Názor přispívatele MATes nedává odpověď na položené otázky,
zda vlastníci mají právo žádat věcnou a pravdivou informaci o stavu aktuálního dluhu SVJ
a zda předseda výboru má povinnost vlastníkům jednotek věcnou a pravdivou informaci o stavu aktuálního dluhu SVJ poskytnout.
S pozdravem
Vladimír.

avatar: MATes MATes
Velmi pokročilý pisatel
  Karma: 5  
Příspěvků: 397
Re:Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 05/05/2014 22:14
To Vladimír:
Pane Jiránku...
Za prvé ... máte již rozdělané vlákno na toto téma, takže nebyl důvod zakládat novou diskuzi a měl jste pokračovat v té původní.
Za druhé ... co se úvěru týče, na úvěrové smlouvě s bankou (co já vím) je vždy uvedena výše úvěru, měsíční splátka, počet měsíců splácení, cena úvěru (což je vámi popisovaný dluh nebo-li úvěr + úroky + poplatky) a v neposlední řadě bývá přiložen i splátkový kalendář. Pokud cena úvěru není uvedena, většinou stačí vzít kalkulačku a vynásobit splátku počtem měsíců, případně přičíst poplatky za vedení úvěrového účtu. Myslím si, že když požádáte paní Hudcovou o kopii úvěrové smlouvy, ráda vám ji vyhotoví, samozřejmě na vaše náklady... Jako člen společenství máte nárok do takovýchto dokladů nahlížet. Tím jsem vám odpověděl na váš bod a).

b) Možná by jste měl rozlišovat pojmy shromáždění, výbor a předseda. Předseda je až ten poslední v řadě, výkonnou moc má výbor. Předseda výboru pouze organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství a podepisuje smlouvy. Pokud má tedy někdo "povinnost", tak rozhodně výbor, ale ne předseda.
Před nebo po rekonstrukci, na něž si SVJ bralo úvěr, se určitě konalo shromáždění, kde se o úvěru a celkové ceně úvěru (dluhu) mluvilo. Pokud jste na shromáždění nebyl, máte opět právo do smluv nahlédnout.

c) Opět - právo nahlédnout na požadované informace máte a pochybuji, že by vám výbor (resp. předseda, který má většinou dokumentace SVJ u sebe) toto právo odpíral.

d) V našem SVJ nemám informace o tom, že by někdo nedostal to, o co žádal.

Jinak pokud vás zajímá i aktuální výše dluhu, opět stačí požádat výbor/předsedu, ten vám určitě zjistí stav úvěrového účtu, protože aktuální výše úvěrového účtu = aktuální dluh. Pozor - zjistí, a ne rovnou sdělí. Výpisy z těchto účtů jsou zasílány 1x ročně a pro aktuální výši úvěrového účtu je třeba zajít do banky.

How.

správce
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 1
Re:Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 06/05/2014 15:12
Právo člena SVJ nahlížet do dokladů SVJ.

Tato problematika nebyla detailně upravena v zákoně č. 72/1994 Sb. zákona o vlastnictví bytů. Přístup členů SVJ k písemným dokumentům byl upraven ve vzorových stanovách SVJ, které byly obsaženy v nařízení vlády č. 371/2004 Sb. Tyto stanovy převzala většina SVJ v republice. Zde je v článku XIV odst. 1. písmeno f uvedeno, že člen SVJ má právo nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze shromáždění, smluv a do podkladů pro stanovení výše dodávky služeb spojené s užíváním bytu.
Společenství vlastníků má proto povinnost umožnit členům nahlížet do dokladů v uvedeném rozsahu.
Na druhou stranu nemusí SVJ pořizovat a poskytovat žádné kopie písemností.

Od 1.1. 2014 došlo ke zrušení platnosti zákona 72/1994 Sb. a tím ke zrušení vzorových stanov. Nový občanský zákoník, který nahradil tento zákon, upravuje v § 1179 práva vlastníků nahlížet do písemných dokladů SVJ v prostorách SVJ.
Všechna SVJ mají povinnost změnit své stávající stanovy do r. 2017. Proto je důležité, aby tyto nové stanovy mimo jiné upravovaly členská práva a povinnosti vlastníků jednotek. Vlastník má právo seznámit se s písemnými podklady pro jednání shromáždění, žádat vysvětlení v rámci jednání a rozhodovat hlasováním na shromáždění. Proto je důležité věnovat velkou pozornost přípravě nových stanov SVJ.

správce

SVJ
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 5
Re:Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 16/05/2014 10:40
MATes,
Zvolil jsem si uživatelské jméno Vladimír. Prosím any jste ho respektoval, jako já respektuji Vaše jméno MATes.
Nikde jsem jména Jiránek ani Hudcová neuváděl. Zříkám se jakékoliv odpovědnosti za to, že jste tato jména zveřejnil.
Vladimír.

avatar: MATes MATes
Velmi pokročilý pisatel
  Karma: 5  
Příspěvků: 397
Re:Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 16/05/2014 18:39
Ale přece se pane Vladimíre nebudete při pátku rozčilovat, ne?

SVJ
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 5
Re:Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 21/05/2014 08:28
K článku pisatele „správce“ ze dne 06.05.2014 sděluji:
Ptal jsem se:
1. Zda vlastníci jednotek mají právo žádat předsedu výboru SVJ o aktuální, věcné a pravdivé informace o výši dluhu SVJ způsobený úvěrem. Všichni vlastníci ve SVJ, o kterém píši, splácí celý dluh způsobený úvěrem, nikoliv jen úvěr samotný a za splacení celého dluhu SVJ ručí svým majetkem.
2. A zda předseda výboru SVJ má povinnost vlastníkům jednotek takovou informaci o dluhu SVJ prokazatelně poskytnout. Prokazatelně proto, aby i v budoucnu bylo možné doložit, co vlastníkům jednotek bylo sděleno.
Na otázky jste ve svém článku neodpověděl.
Přesto Vám za sdělení Vašich názorů děkuji.
S pozdravem
Vladimír.

avatar: MATes MATes
Velmi pokročilý pisatel
  Karma: 5  
Příspěvků: 397
Re:Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 21/05/2014 18:22
Pane Vladimíre, že vás to baví takhle pořád prudit...
Dle mých informací všechny potřebné dokumenty jsou vždy na shromáždění, kterého máte (jako vlastník) právo se zúčastňovat. Veškeré informace jste obdržel nebo byl s nimi seznámen. Na shromáždění rozhoduje většina a vy se té většině musíte podrobit. Jestliže jste sám jako kůl v plotě a jdete proti všem, to o něčem svědčí. Máte-li jiný názor než všichni ostatní, měl by jste se nad tím zamyslet a neplýtvat naším časem... Prudit umí každý...
Když se vám to nelíbí, staňte se členem výboru nebo klidně dělejte i předsedu, proč ne? Ale vězte, že budete častokrát chodit spát dlouho po půlnoci, několikrát za den vás někdo zastaví s dotazem, vyřídíte několik telefonátů za den apod. A věřte, za tu almužnu to někdy fakt nestojí... Někdo to ale dělat musí, tak je to dělat nechte (a hlavně v klidu), určitě odvádějí dobrou práci... How.

SVJ
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 5
Re:Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 28/05/2014 08:12
MATes.
Se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek ze dne 21.05.2014 a sděluji, že mě mrzí.
Ve svém prvním článku (který jsem již na stránkách Diskusního fóra nenašel, stejně tak jako Vaší první odpověď) jsem se zmínil čtenářům o zadluženosti blíže neurčeného SVJ a o skutečnosti, že vlastníci jednotek tohoto SVJ jsou informováni pouze o aktuální výši úvěru, ale ne o aktuální výši dluhu. Proto jsem žádal čtenáře o sdělení, kromě jiného, zda dle jejich názoru:
a. Mají vlastníci bytů právo žádat na předsedovi výboru pravdivé a věcné informace o výši dluhu SVJ?
b. Má předseda výboru povinnost sdělit anebo zajistit, aby vlastníci bytů takové informace dostali?
Nikdy jsem nepsal o sobě. Nikdy jsem se neptal, jak já sám si mohu vypočítat dluh způsobený úvěrem, jak by se mohlo z Vašich odpovědí čtenářům zdát.
Právě proto, že v SVJ rozhoduje většina, musí být také tato většina, tj. každý vlastník bytu v SVJ, prokazatelně, včas, pravdivě, úplně a věcně informován o celé výši dluhu SVJ, nejen o jeho části. Tedy i ti vlastníci, kteří si z jakéhokoliv důvodu sami nedokáží výši dluhu spočítat. Jinak je to špatně, jinak je to úmyslné klamání vlastníků bytových jednotek SVJ.
Proč jsou vlastníci jednotek informování jen o výši úvěru a ne o výši celého dluhu SVJ, když každý vlastník splácí svůj podíl na celém dluh SVJ a za splacení dluhu zodpovídají svým majetkem?
Proč má znát celou výši dluhu SVJ jen někdo a ne všichni?
Na mé otázky „a“ a „b“ jste dal mnoho obšírných odpovědí, ale všechny Vaše odpovědi byly od věci, tedy sděloval jste mě věci mě známé, na které jsem se neptal. Proto jsem Vás vždy vracel k mým původním otázkám „a“ a „b“.
To považujete z mé strany za pruzení?
Koho jsem tím prudil?
Tím bráním některým členům některých výborů v jejich práci?
Proto jsem sám jako kůl v plotě?
Na své jednoduché otázky jsem očekával jednoduché odpovědi, a to nejen od Vás, typu:
aa. „Ano, vlastníci bytů mají právo žádat od předsedy výboru pravdivé a věcné informace o aktuální výši dluhu SVJ.“ anebo
„Ne, vlastníci bytů nemají právo žádat od předsedy výboru opravdivé a věcné informace o aktuální výši dluhu SVJ.“
bb. „Ano, předseda výboru má povinnost sdělit anebo zajistit, aby vlastníci bytů takové informace dostali.“ anebo
„Ne, předseda výboru nemá povinnost sdělit anebo zajistit, aby vlastníci bytů takové informace dostali.“
Pokud chcete na otázky „a“ a „b“ věcně odpovědět, prosím, budu rád. Následně pak můžete své názory na věc rozvíjet.
V případě, že na otázky „a“ a „b“ nechcete věcně odpovědět, neodpovídejte.
Pokud mě chcete opět osočovat a urážet, nebudu již na Vaše sdělení reagovat.
S pozdravem Vladimír.

avatar: MATes MATes
Velmi pokročilý pisatel
  Karma: 5  
Příspěvků: 397
Re:Společenství vlastníků (bytových) jednotel 1.1 - 28/05/2014 17:51
Vladimíre, tedy věcně...
Dluh si můžete vypočítat sám. Stačí zjistit u předsedy (nebo i v kanceláři Tereku), jaká je výše měsíční splátky za úvěr (vč. poplatků za vedení) a na kolik měsíců se splácení úvěru dle smlouvy s bankou rozložilo. Prostým vynásobením těchto dvou čísel získáte dluh SVJ. Vydělením výsledku počtem bytových jednotek vám zase vyjde váš "osobní" dluh. Na tom přeci není nic těžkého, ne?

K odpovědím a) a b).
Za a) se ptáte "Mají právo...?", na to se dá odpovědět jenom: "Ano, mají". Na víc jste se neptal.
Za b) se ptáte "Má předseda povinnost...?, na to opět odpovídám jednoduše: "Ano, má...". Na víc jste se opět neptal... Ovšem pozor, ke sdělování těchto informací je primárně určeno "shromáždění vlastníků", kterého opět máte právo se zúčastnit a dané informace požadovat. Je nanejvýš vhodné předem požádat předsedu, aby se na tyto dotazy předem připravil. Těžko vám totiž na shromáždění bude odpovídat spatra...

Toť dnes vše. How.

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoNOVÉ chlapecké džíny modré vel. 26 (cca 154?)
Dětské oblečení a obuv (07.12.2021)
Inzerát obsahuje fotoškolní penál zn. Talentus (1patrový s klopou) zatím 2ks
Hračky a ostatní (07.12.2021)
Inzerát obsahuje fotodámský kabát vel.58 (TOP stav)
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (03.12.2021)
Inzerát obsahuje fotozimní botičky FARE vel. 20 (nové, ideál. pro vyšší nárt)
Dětské oblečení a obuv (03.12.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (23.11.2021)
Inzerát neobsahuje fotoGaráž
Pozemky a ostatní (15.11.2021)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím dům
Domy (09.11.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdám Zcela nový Pioneer DDJ-1000 DJ ovladač pro Rekordbox
Hudební nástroje (22.08.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek