www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 9.1°C
Dnes je Pátek, 10. duben 2020, svátek má Darja, zítra Izabela
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
KORUNAVIRUS Informace [nové okno]
Domů

Zasedání Krizového štábu Města Štětí

Tisk
Pátek, 13. březen 2020, 18:02
Ve čtvrtek 12. 3. 2020 se sešla mimořádná Rada města Štětí a v pátek 13. 3. 2020 se sešel Krizový štáb Města Štětí. Jednání štábu se zúčastnili zástupci vedení města, školských zařízení, policie a největšího zaměstnavatele, společnosti Mondi.

Dle vyhlášení Vlády ČR o nouzovém stavu na celém území České republiky platí i pro město Štětí daná opatření, platné po dobu 30 dnů. Tedy zákaz akcí nad 30 účastníků, vstup na sportoviště, omezení provozu restaurací a další.

Dále se Krizový štáb dohodl na konkrétních krocích pro Město Štětí v oblastech školství, zdravotnictví, sociálních služeb a kultury. Podstatnou informací je zřízení Krizové linky pro seniory, která bude zprovozněna v pondělí 16. 3. 2020.

Městský úřad ve Štětí
Městský úřad zůstává otevřený a v neomezeném provozu, nicméně s ohledem na stávající situaci vyzývá Městský úřad Štětí občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť úřadu a pokud jejich záležitost snese odkladu odložili vyřízení na pozdější dobu.

Městský úřad zároveň doporučuje lidem, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou a e-mailovou.

Školství
Ve Štětí zůstávají nadále otevřená čtyři pracoviště mateřských školek. Město nicméně důrazně žádá rodiče, aby své děti, pokud to není nezbytně nutné, do mateřských škol nedávali.

Tři štětské základní školy, Speciální ZŠ, Střední škola a Vyšší odborná škola i Základní umělecká škola zůstávají až do odvolání uzavřené. Na školách proběhla dezinfekce vnitřních prostor. Uzavřené jsou i družiny základních škol. Upravený bude i termín Zápisu do základních škol (předběžně na 28. 4. 2020).

Centrální školní jídelna provoz nepřerušila. Od pondělí 16. 3. 2020 bude otevřena pouze budova jídelny na Základní škole v Ostrovní ulici. Obědy budou pouze pro výdej.

Dům dětí a mládeže pozastavil až do odvolání své zájmové kroužky. I zde proběhla v budově dezinfekce.  

Zdravotnictví

Zástupci města jsou v kontaktu s lékaři ve Štětí. Nemají aktuálně informace o úplném uzavření některého z lékařských domů. Nicméně doporučují nadále sledovat webové stránky města Štětí, kde budou aktuální informace k dispozici.

Sociální služby
Město Štětí zprovozní od pondělí 16. 3. 2020 Krizovou linku pro seniory na telefonním čísle 601 084 871. Linka bude k dispozici během pracovní doby zaměstnanců Městského úřadu ve Štětí.

Na tuto linku se mohou senioři obracet v případě, že nemají možnost zajistit si sami nebo prostřednictvím příbuzných nezbytné nákupy a pochůzky.

Kultura

Veškeré kulturní akce se do odvolání ruší. Zavřené je městské kino, knihovna a od soboty 14. 3. 2020 i Informační centrum.  

Integrovaný záchranný systém
Police ČR, Městská policie Štětí i hasiči by měly nadále fungovat bez omezení činnosti.

Firma Mondi
Zástupce firmy Mondi Jan Koubský seznámil Krizový štáb s aktuálním fungováním společnosti. Zaměstnanci absolvují před vstupem do areálu továrny měření teploty. Firma zároveň objednala dezinfekční prostředky, které nabídne k využití i městu.
 
 

Dopravní omezení

Tisk
Pátek, 13. březen 2020, 10:25
Z důvodu uzavření škol dochází k úpravě provozu autobusových spojů linek Dopravy Ústeckého kraje.

Spoje, které běžně nejezdí v době školních prázdnin a jsou omezeny v jízdních řádech značkami 52, 53, 54, 55, 56 od 16. 3. 2020 do odvolání NEPOJEDOU!

Naopak spoje, které běžně jezdí v době školních prázdnin a jsou omezeny v jízdních řádech značkami 42, 43, 44, 45, 46 od 16. 3. 2020 do odvolání POJEDOU!

Pro vývoj situace sledujte informace na webu www.dopravauk.cz a Facebooku Doprava Ústeckého kraje.

Dokumenty:
 Příloha 1
Příloha 2
 

Pronájem NP č.101, č.111, č.119 - U tržnice 701

Tisk
Pátek, 13. březen 2020, 10:19
MĚSTO ŠTĚTÍ, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466, DIČ: CZ00264466

Město Štětí zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101, v objektu (stavba občanského vybavení) U tržnice 701 ve Štětí; stavba je součástí pozemku p. č. 269/10, to vše zapsáno na listu vlastnictví 1 pro katastrální území Štětí I, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
 • Prostor sloužící podnikání - nebytový prostor v přízemí o velikosti – 33.90 m2 prodejní plocha.
 • Nebytový prostor je volný od 1.4.2020.
 • Výše nájemného za nebytový prostor činí 500,- Kč/m2/rok + ceny sjednané smluvně dle skutečných nákladů.
 • Termín ukončení podání žádosti je 16.4.2020.

Město Štětí zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 111, v objektu (stavba občanského vybavení) U tržnice 701 ve Štětí; stavba je součástí pozemku p. č. 269/10, to vše zapsáno na listu vlastnictví 1 pro katastrální území Štětí I, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

 • Prostor sloužící podnikání - nebytový prostor v přízemí o velikosti – 18.12 m2 prodejní plocha.
 • Nebytový prostor je volný.
 • Výše nájemného za nebytový prostor činí 500,- Kč/m2/rok + ceny sjednané smluvně dle skutečných nákladů.
 • Termín ukončení podání žádosti je 16.4.2020.

Město Štětí zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119, v objektu (stavba občanského vybavení) U tržnice 701 ve Štětí; stavba je součástí pozemku p. č. 269/10, to vše zapsáno na listu vlastnictví 1 pro katastrální území Štětí I, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

 • Prostor sloužící podnikání - nebytový prostor v přízemí o velikosti – 39.51 m2 prodejní plocha.
 • Nebytový prostor je volný od 1.4.2020.
 • Výše nájemného za nebytový prostor činí 500,- Kč/m2/rok + ceny sjednané smluvně dle skutečných nákladů.
 • Termín ukončení podání žádosti je 16.4.2020.
Celý článek...
 

Svoz objemného odpadu v místních částech

Tisk
Čtvrtek, 12. březen 2020, 09:52
Upozorňujeme občany  místních částí na přistavení velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad ve dnech 20.-22. března 2020.
Velkokapacitní  kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech a jsou určeny pouze pro objemný odpad.


Objemným odpadem se rozumí: nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramika, staré lyže, matrace, aj.

Mezi velkoobjemový odpad nepatří :
veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, zářivky, autobaterie, barvy....), tříděný odpad (papír, sklo, železo, plasty), bioodpad, běžný komunální odpad, stavební suť a kameny.
Tento odpad odevzdávejte na sběrném dvoře ve Štětí (ulice Papírenská 806), případně vyčkejte na jeho svoz, o kterém budete včas informováni.

Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.

Obyvatelé města Štětí a místních částí mohou objemný odpad ukládat celoročně také v prostorách sběrného dvora ve Štětí (ulice Papírenská 806). Uložení objemného odpadu v místě kontejnerového (nádobového) stání i mimo ně je nelegální a dotyčnému hrozí podle přestupkového zákona uložení pokuty ve správním řízení až do výše 50 000Kč.
 

ZRUŠENO: Penzion Ponorka - Pierre Chesnot

Tisk
Středa, 11. březen 2020, 15:12
Penzion Ponorka - Pierre Chesnot
 

Mimořádné opatření - zákaz akcí

Tisk
Úterý, 10. březen 2020, 15:22
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 10. 3. 2020
Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
MZDRX019DGGV

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.


II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
 

Informace pro rodiče

Tisk
Úterý, 10. březen 2020, 11:14
Město Štětí informuje rodiče, že od zítřka tj. 11.3.2020 se ruší žákovský oběd ve školní jídelně. Pokud bude rodič chtít zajistit pro své dítě oběd, musí si ho zaplatit v plné výši. Výdej obědů tento týden (do pátku 13.3.2020) bude probíhat v jídelně ZŠ Školní i ZŠ Ostrovní. Výdejní doba obědů bude pouze do 12.30 h (stejný provoz jako o prázdninách). O fungování jídelny od 16.3.2020 bude rozhodnuto do pátku 13.3.2020 a rodiče budou informováni prostřednictvím webových stánek města a Facebooku.
 

Mimořádné opatření - uzavření škol

Tisk
Úterý, 10. březen 2020, 11:08
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 10. 3. 2020
Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
MZDRX019DHS0

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
 

Informace k situaci kolem koronaviru COVID-19

Tisk
Pondělí, 09. březen 2020, 15:13
Vážení spoluobčané,

na téma koronaviru COVID-19, vnímáme v posledních dnech mnoho otázek, odpovědí, doporučení a nařízení.

Vedení města a městského úřadu si jednotlivé informace, které se neustále aktualizují, vždy ověřuje. Proto Vám děkujeme, že zachováváte klid a rozvahu.

Město Štětí ani městský úřad doposud nepřijal žádná rozsáhlá opatření nebo omezení a situaci pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Respektujeme mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení dalších kompetentních orgánů.

Nadále tak doporučujeme sledovat informace Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu (kontaktní telefon pro toho, kdo se potřebuje ohledně koronaviru poradit 724 810 106 a 725 191 367 – nonstop infolinka Státního zdravotního ústavu). V případě cestování doporučujeme sledovat také stránky Ministerstva zahraničních věcí.

Doporučujeme Vám:
 1. necestovat do Itálie, v opačném případě upozorňujeme na povinnost stanovenou mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (bezprostředně po návratu z Itálie telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem tuto skutečnost oznámit svému ošetřujícímu lékaři),
 2. zvážit cesty mimo Českou republiku (pokud budete cestovat, tak se vždy před cestou přesvědčte o navazujících spojích/letech apod.),
 3. zvážit/omezit návštěvy seniorů v domě s pečovatelkou službou a v domě s chráněnými byty,
 4. dodržovat základní hygienická pravidla a preventivní doporučení.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města
 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 49 - 59 z 707
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoPOKÉMON kartičky cca 240ks
Hračky a ostatní (03.04.2020)
Inzerát obsahuje fotomáslové koláčky
Práce a služby (26.03.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 2+1
Práce a služby (06.03.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdám stavební pozemek v obci Radouň
Práce a služby (06.03.2020)
Inzerát obsahuje fotoPlaystation 4 slim 500gb
Sestavy a notebooky (05.03.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem
Byty (03.03.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem/Nájem
Domy (27.02.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem/Nájem
Byty (27.02.2020)
Inzerát obsahuje fotoÚklid bytu
Práce a služby (21.02.2020)
Inzerát neobsahuje fotoGaraž
Pozemky a ostatní (20.02.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek