www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 14.0°C
Dnes je Úterý, 19. říjen 2021, svátek má Michaela, zítra Vendelín
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Maryša - Alois a Vilém Mrštíkov [nové okno]
Domů

Přístavba ZŠ Školní je hotová

Tisk
Čtvrtek, 08. duben 2021, 14:36
Přístavba Základní školy ve Školní ulici je hotova. Investiční projekt za zhruba 24 milionů korun finančně realizovalo Město Štětí ve spolupráci se společností Mondi Štětí, MAS Podpřipsko a za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu spolu - financovaného Evropskou unií.

Cílem projektu bylo vybudování tří družinových tříd a dvou jazykových učeben za účelem zvýšení kvality poskytovaného vzdělání v klíčových kompetencích, konkrétně v oblasti komunikace v cizích jazycích.

„Jedná se o nejvýznamnější investiční akci, která probíhala v loňském roce a ukončena byla v roce letošním. Jsme rádi, že Město Štětí může opět potvrdit trend zkvalitňování podmínek pro výuky dětí v místních základních školách,” uvedl po dokončení a předání stavby starosta města Štětí Tomáš Ryšánek.

Základní škola, která Štětí se systematicky zaměřuje na výuku angličtiny, přičemž tento cizí jazyk je ve škole vyučován již od prvníhoročníku. Škola nedisponovala odbornou učebnou, kterou by mohla využívat pro výuku cizích jazyků.

Realizací projektu tak škola získala kvalitní, podnětné a plnohodnotné zázemí. Nové učebny taktéž napomohou motivovat žáky ke studiu a bude posilovat jejich kladný vztah k cizím jazykům.

„Neměli jsme dostatečný počet učeben na počet tříd. Zároveň jsme dlouhodobě řešili problém s prostory pro družinu. Moderní učebny i družiny nám rozhodně uleví a pomohou,” zhodnotil novou výstavbu ředitel školy Alexandr Petrišče.

Stavba přístavby začala v březnu loňského roku. Předána byla tedy přesně po roce. Kvůli koronavirovým opatřením škola zatím novou přístavbu nevyužila. „Věříme, že nové prostory budou moci využít již během dubna. Vše je proto přichystané,” dodal ředitel školy ve Školní ulici Alexandr Petrišče.

Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
 

Pošta Chcebuz – dočasná změna hodin pro veřejnost

Tisk
Středa, 07. duben 2021, 14:45
Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 6. 4. 2021 - 23. 4. 2021 z provozních důvodů.
Upravená otevírací doba provozovny:
  • PO  08:00-11:00
  • ÚT  13:00-16:00
  • ST  08:00-11:00
  • ČT  13:00-16:00
  • PÁ  beze změn (8:00-9:00, 14:00-16:00)
 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Tisk
Úterý, 06. duben 2021, 15:01
Ukliďme svět, ukliďme Česko Zdravé město Štětí a MA21 se ve spolupráci s dalšími spolky opět připojí k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Hlavní akce proběhne v sobotu 10. 4. 2021 a organizátoři rozdělili „uklízecí” party na různá území města a jeho okolí. Přidat se může každý občan!

Zdravé město poskytne zdarma dobrovolníkům, kteří se rozhodnou pro úklid jakékoliv lokality na území Štětska, materiální podporu v podobě zajištění potřebného množství pevných pytlů na odpad a pevných pracovních rukavic. Štětské komunální služby zajistí odvoz sebraného odpadu z dohodnutého místa (na určené místo musí být možnost zajet multikárou). Úklid je případně možné po dohodě zorganizovat i v jiný termín, ale prosíme občany, aby počítali s tím, že odpad bude odvezen v nejbližší pracovní den.

Uklízet se bude v okolí lesíku Žampich, v okolí areálu společnosti Mondi, ve Stračí směrem od kolejí na hřiště nebo v prostoru Přírodní památky Bílé stráně u Štětí.

Oddíl Tuláci v rámci akce pořádá Rodinnou soutěž v úklidu přírody. Stačí do 18. 4. 2021 posbírat co nejvíce odpadu, nafotit se s „úlovkem” nasbíraných pytlů a fotografie poslat na email tulacisteti@seznam.cz. Nejlepší tři sběrači se mohou těšit na tričko s popiskem.

Fotografie z úklidu prosím zasílejte na : Jana Lebdušková, jana.lebduskova@steti.cz

Koordinátoři projektu Ukliďme Štětsko:

Úklid v okolí Žampichu dne 10. 4. 2021, čas 10:00 – cca 16:00 hodin - Jana Lebdušková, jana.lebduskova@steti.cz

Úklid v okolí Mondi od 9. – 11. 4. 2021, čas individuálně - Markéta Bašusová, Marketa.Basusova@mondigroup.com

Stračí dne 10. 4. 2021, Bc. Michaela Kubánková, misaela85@seznam.cz

Rodinná soutěž v úklidu od 9. 4. – 18. 4. 2021 - Ing. Martina Macková, tulacisteti@seznam.cz

Úklid PP Bílé stráně u Štětí od 9. 4. - 11. 4. 2021, čas 8:00 - 16:00 hodin - Ing. Filip Votoček, votocek@sivazs.cz

 

Zápis do mateřských škol

Tisk
Úterý, 06. duben 2021, 14:52
Kvůli současné pandemické situaci není možné v Mateřské škole provádět dny otevřených dveří a seznámit tak rodiče a děti s provozem jednotlivých škol, jejich programem a uspořádáním.

Zápis bude probíhat elektronicky formou elektronického předzápisu od 19. 4. 2021 – bližší informace budou na stránkách www.skolkasteti.cz, na úřední desce školky ve Stračenské ulici i na webových stránkách města Štětí.

Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace má pět odloučených pracovišť. Na všech pracovištích se vychází při výchovně vzdělávací činnosti z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale každé pracoviště má svá specifika.
Celý článek...
 

Zápis do základních škol

Tisk
Úterý, 30. březen 2021, 15:13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:
  1. Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášku k základnímu vzdělávání předají zákonní zástupci zvolené škole.
  2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce v základních školách ve Štětí byl stanoven termín od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. Zápis se týká dětí narozených v období: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 a dále dětí, které přicházejí po odkladu.

Na webových stránkách jednotlivých škol jsou uvedeny bližší informace k zápisům do škol.

Základní škola T. G. Masaryka: http://www.zstgm-steti.cz/
Základní škola ve Školní ulici: http://www.zssteti-skolni.cz/
Základní škola Ostrovní: https://www.zssteti-ostrovni.cz/

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, 594.59 kB, PDF
 

Sčítání lidu 2021

Tisk
Úterý, 30. březen 2021, 13:37
Od 27. 3. do 9. 4. 2021 probíhá po celé republice online Sčítání lidu. Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset v období od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit listinný sčítací formulář. Distribuci listinných formulářů zajistí Česká pošta.

Online formulář
Online formulář občané naleznou na webu www.scitani.cz. Jak se přihlásím do online formuláře? K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby. Dále postupujte dle uvedených pokynů v online formuláři.

Pro přístup k elektronickému formuláři prostřednictvím osobního dokladu musíte být evidováni v registru obyvatel a adresa obydlí musí být v databázi adres sčítání. Pokud nebudou identifikační údaje uživatele odpovídat datům zaneseným v registru obyvatel, jejž spravuje Ministerstvo vnitra, či bude zadána adresa, kterou aplikace neeviduje, není možno pokračovat ve vyplňování elektronického sčítacího formuláře. V tomto případě bude nutné sečíst se pomocí listinného sčítacího formuláře.
Do elektronického sčítacího formuláře se snadno přihlásíte například prostřednictvím tzv. bankovní identity, pokud vaše banka tuto službu nabízí.

Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu. Průběh bude podobný oznamování u odečtu vody. Na lístku bude uveden termín. Pošta bude mít zaevidované občany, kteří se nestihli sečíst elektronicky a obálku tak dostanou pouze ti, kteří ještě nebudou sečteni.

Vyzvednout formulář a obálku si mohou občané také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu.

Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do nejbližší poštovní schránky ve Štětí. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Další informace
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.

Důležité informace jsou k nalezení na webu www.scitani.cz případně mohou občané kontaktovat štětskou pobočku České pošty na telefonním čísle: +420 954 241 108, +420 954 342 493. (hoz)
 

Výstavba společnosti Lidl – kácení stromů

Tisk
Úterý, 23. březen 2021, 14:21
V pátek 26. 3. 2021 od 8:30 proběhne v ulici Cihelná kácení stromů (8 kusů). Při kácení bude zajištěn odborný dohled a také částečné vyklizení přilehlého parkoviště.

Společnosti LIDL je nařízena náhradní výsadba za pokácené stromy, která by měla proběhnout během tohoto roku. 
 

Výstavba Lidl – autobusové zastávky

Tisk
Úterý, 23. březen 2021, 11:28
V rámci výstavby společnosti LIDL dojde k dočasnému přesunu autobusových zastávek v ulici Cihelná.

Vyznačení autobusové zastávky (2 zastávky) na komunikaci – vodorovné značení v ul. Cihelná před kruhovým odjezdem, proběhne ve dnech 25. a 26. 3. 2021. Samotné přemístění autobusové zastávky proběhne ve čtvrtek 1. 4. 2021 – v tento den začne dočasná zastávka platit pro zastavování autobusů.

Oznámení o dočasných zastávkách bude nalepeno na oplocení stavby, kde bude vyznačen i prostor dočasných zastávek.
Zároveň bude po dobu I. etapy výstavby uzavřen chodník v ulici Cihelná směrem od kruhové křižovatky ke křižovatce s ulicí Litoměřická. Na přiloženém obrázku naleznete obchozí trasu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Výstavba Lidl – autobusové zastávky
 

Poradenství v oblasti daňových přiznání

Tisk
Pondělí, 22. březen 2021, 17:21
Vážení občané,
informujeme Vás, že s ohledem na současnou situaci se v letošním roce poradenství v oblasti daňových přiznání ve Štětí bohužel neuskuteční.  

Současně Vás ale informujeme o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání z příjmu fyzických osob za rok 2020 v listinné podobě do 3.5.2021 a také o možnosti navštívit podatelnu Finančního úřadu v Litoměřicích v termínu od 22.3. 2021 do  1.4. 2021 v kterýkoli pracovní den v době od 8:00 – 17:00 hodin. 
 

Hodina země 2021: 60 minut tmy pro planetu

Tisk
Pondělí, 22. březen 2021, 04:25
Hodina země Naše město v rámci projektu Zdravé město a MA21 se již tradičně zapojí k celosvětové kampani Hodina Země, jejímž cílem je vyjádřit, že stav životního prostředí a klimatu nám není lhostejný. Hodina Země se letos koná 27. 3. 2021 od 20:30 do 21:30 hodin.

Vývoj epidemiologické situace je v současné době značně nejistý a proto se letošní 10. ročník uskuteční bez tradičního doprovodného programu na Novém náměstí.  Přesto na  jednu hodinu zhasnou lampy na Novém náměstí a v Bezručových sadech a to včetně nasvícení kapličky.

VÝZVA OBČANŮM ŠTĚTÍ A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - PŘIPOJTE SE

Zhasněte na hodinu světlo a vypněte co nejvíce elektrických spotřebičů a buďte součástí celosvětové kampaně na ochranu klimatu.  Ve světle svíček si zahrajte nějakou společenskou hru v domácím kruhu. „Černou hodinku“ můžete vyplnit společným zpěvem či si jen tak povídat.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Při niž domácnosti, podniky i instituce nebo památky, vypnou symbolicky na hodinu veřejné osvětlení, nasvícení památky, štít firmy, nebo vlastní obyvák. Symbol zhasnutí světel má přitáhnout pozornost k věcem, které klimatické změny způsobují a připomenout, že řešení je na každém z nás. Poprvé se akce uskutečnila v roce 2007 v Sydney.

Více informací o kampani naleznete na www.hodinazeme.cz
 

Výbor pro rozvoj Města Štětí

Tisk
Středa, 17. březen 2021, 16:14
Zastupitelé města Štětí na svém mimořádném jednání ve čtvrtek 11. 3. 2021 schválili statut a členy nového Výboru pro rozvoj města Štětí. Devítičlenný výbor bude zasedat ve složení – Michal Kurfirst (předseda), Jan Hrovatitsch, Vladimír Frey, Jozef Guriš, Zdena Rulíšková, Petr Bureš, Michal Čermák, Marek Rybák a Jan Vodička.

Výbor pro rozvoj města Štětí vznikl na přelomu února a března 2021. Posláním Výboru je iniciovat, provádět nebo koordinovat činnosti s cílem vytvoření kvalitního, atraktivního a perspektivního prostředí pro život, práci i zábavu a to i pro velmi náročné (mladé) lidi tak, aby na území města Štětí a jeho místních částí chtěli žít, pracovat, studovat a bavit se.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 100 - 110 z 923
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (08.10.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdám Zcela nový Pioneer DDJ-1000 DJ ovladač pro Rekordbox
Hudební nástroje (22.08.2021)
Inzerát neobsahuje fotoSháním pronájem
Práce a služby (01.08.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPOLAR FT4 + hrudni pas
Vybavení ke sportu (14.07.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek