www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 32.5°C
Dnes je Úterý, 11. květen 2021, svátek má Svatava, zítra Pankrác
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
mobilní rozhlas [nové okno]
Domů

Podpora zachování plného provozu Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem

Tisk
Pátek, 09. listopad 2012, 10:54
Rada Města Štětí na svém zasedání dne 8. 11. 2012 vyjádřila podporu zachování plného provozu Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, protože se domnívá, že jejím zrušením se zhorší dostupnost lékařské péče v regionu.
Více podrobností k situaci v Roudnici na oficiálním webu města Roudnice nad Labem: http://www.roudnicenl.cz/
 

1.11.2012 Proběhlo fórum zdravého města Štětí

Tisk
Úterý, 06. listopad 2012, 08:46
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!

-> Top 10 problémů - výsledky ve formátu PDF

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ŠTĚTÍ 1.11.2012Osm tématických oblastí - deset nejpalčivějších problémů, které by se ve městě a jeho místních částech měly prioritně řešit. Hledat problémy a jejich východiska v oblasti dopravy a kvality bydlení, školství, kultury a sportu, sociálních otázek, bezpečnosti ve městě, podnikání a cestovního ruchu nebo fungování městského úřadu - to byl hlavní cíl historicky druhého Fóra zdravého města Štětí, které proběhlo ve čtvrtek 1. listopadu 2012 ve velkém sále Kulturního střediska.

Po roce ukázala bezmála sedmdesátka diskutujících na nejpalčivější problém - spolužití s nepřizpůsobivými občany. Mezi vytýčenými tématy, která se ve Fóru objevila, je modernizace Městského stadionu ve Štětí, finance na kvalitnější vyžití volného času, omezení provozu heren a další.

„Na Fóru panovala velmi dělná atmosféra,“ pochválil diskutující politik Zdravého města a zároveň místostarosta města Štětí Miroslav Andrt. „Oproti loňsku přišla i nová témata. Potvrdilo se, že mezi priority patří oblast sociální, konkrétně soužití s některými spoluobčany. Přestože jsme řadu kroků již v této věci podnikli a další chystáme, je vidět že pořád je nutností na tomto tématu pracovat,“ poukázal na vybrané problémy místostarosta.

Jak dále dodal Fórum ukázalo i další konkrétnosti. „Jedním z dalších dlouhodobějších záměrů, na které zde bylo poukázáno, je téma jak postupovat v rámci revitalizace některých štětských sídlištních prostor. Bude určitě zapotřebí v tomto ohledu s občany více diskutovat.“

Po sérii debat byla vybraná čtrnáctka témat z jednotlivých oblastí. Z té pak v následujících týdnech v rámci ověřovací ankety mezi občany města Štětí, vyplyne desítka priorit. Ankety se bude možné zúčastnit prostřednictvím webu města nebo Zpravodaje. Podrobné informace budou včas zveřejněny.
 

Fórum Zdravého města Štětí

Tisk
Úterý, 30. říjen 2012, 08:09
Logo Zdravé městoUž tento čtvrtek 1. 11. od 17:30 proběhne ve velkém sále Kulturního střediska, v pořadí druhé, fórum Zdravého města Štětí. V úvodu zrekapitulujeme současný stav deseti nejzávažnějších problémů, které jsme si společně vytyčili na veřejném projednání v minulém roce. Následně budeme hledat aktuální problémy, které vás pálí. Večerem vás provede Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR. V průběhu večera budou mít zájemci možnost zakoupit produkty Fair Trade.

Zabývali jsme se i dalšími podněty, které se nevešly do naší desítky. Jejich současný stav je k nahlédnutí zde:

Kvalita bydlení, doprava a občanská vybavenost
Sociální služby, zdravotní péče a život seniorů
Možnosti trávení volného času (kultura, sport a společenský život)
Životní prostředí a příroda
Vzdělávání, školství a mládež
Kriminalita, veřejný pořádek a činnost Městské policie (MP)
Podmínky pro podnikání a rozvoj cestovního ruchu
Fungování městského úřadu a služby pro občany

Pokud se nemůžete nebo nechcete zúčastnit přímo veřejného projednání, uvítáme Vaše případné podněty nebo připomínky též prostřednictvím emailové zprávy na adresu: zdravemesto@steti.cz
 

Výsledky webové ankety v rámci Dne zdraví

Tisk
Středa, 24. říjen 2012, 17:37
Na přiložených obrázcích naleznete výsledky ankety:
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
 

Výsledky voleb 2012

Tisk
Sobota, 13. říjen 2012, 18:03
Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje za město Štětí a integrované obce, konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012:

http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=5&xobec=565709

Výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 29 - Litoměřice za město Štětí a integrované obce, konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012:

http://www.volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xobvod=29&xobec=565709

 
 

Den zdraví ve Štětí

Tisk
Čtvrtek, 04. říjen 2012, 09:58
Den zdraví
 

V čem je Zdravé město zdravé?

Tisk
Středa, 26. září 2012, 07:35
Logo Zdravé městoMěsto Štětí je Zdravým městem již od roku 2003, ale až v letošním roce došlo na Městském úřadě ke změnám, které přispívají ke koncepčním a systematickým krokům v této oblasti. V čem je vlastně Zdravé město zdravé? Velmi zjednodušeně můžeme říct, že je to město, které plánuje a efektivně komunikuje k celkovému zlepšení kvality života ve městě.To vše v souladu s potřebami a představami svých obyvatel (v oblasti životního prostředí, sociální a ekonomické). Proto, aby docházelo k účinné komunikaci, využíváme „místní Agendu 21“, která vychází z  programového dokumentu OSN. Řada měst na celém světě, ale také v České republice tento nástroj využívá. Součástí místní Agendy 21 je také metodika, jejíž naplňování vede k celkovému zkvalitnění veřejné správy, a to díky spolupráci obyvatel, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a vedení města. Nastavení této spolupráce není vždy jednoduché. Jedná se o dlouhodobý proces, který vlastně nikdy nekončí. A jak se může obyvatel Štětí nebo jeho místní části zapojit? Jistě jste slyšeli nebo se dokonce sami zúčastnili osvětových kampaní pořádaných městem, jako je Hodina Země, Den Země a Evropský týden mobility. Také jste měli možnost přispět svým názorem na život ve městě v anketách nebo na některém ze setkání s představiteli města. Na jednu takovou akci bychom vás rádi pozvali. Ve velkém sále kulturního střediska ve Štětí se po roce sejdeme na veřejném fóru a to 1. 11. od 17:30. Celý večer bude opět moderovat Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst ČR. Zrekapitulujeme co se událo od minulého fóra, a společně s vámi si vytyčíme nové úkoly do příštího roku. Více o projektu Zdravé město na www.nszm.cz.
 

Ruská televize natáčela ve Štětí

Tisk
Úterý, 25. září 2012, 19:52
To, že štětští asistenti prevence kriminality vykonávají svou práci na vynikající úrovni, při svých supervizích zjistili i zástupci MV ČR. Shodou okolností se o tento projekt v měsíci červenci letošního roku zajímali zástupci největší ruské celostátní televize 1TV. Na základě svých zjištění bylo Město Štětí zástupcem MV ČR doporučeno jako vzorové místo, kde projekt sklízí v překvapivě krátké době své úspěchy. Dne 30. 7. přijel celý štáb 1TV v čele s reportérkou pí. Ludmilou Sulakovovou, aby mohla být natočena o tomto projektu MV ČR reportáž. Spolu s nimi dorazila do našeho města také zástupkyně MV ČR ředitelka Odboru prevence kriminality Mgr. Jitka Gjuričová. Zástupci 1TV strávili s asistenty prevence kriminality a strážníky MP Štětí převážnou část jejich směny a o tom, jak se jim podařilo reportáž zpracovat, se můžete v originálním znění přesvědčit níže.

 

Místostarosta zakoušel Štětí v kůži vozíčkáře

Tisk
Úterý, 18. září 2012, 16:50
Místostarosta jako vozíčkář V rámci Evropského týdne mobility se místostarosta a politik zdravého města Štětí, M. Andrt, rozhodl zmapovat bariérovost města. Ve spolupráci s  předsedkyní místní organizace Svazu tělesně postižených ve Štětí, E. Reifovou, byla vytipována místa, která jsou hojně využívána širokou veřejností. Místostarosta si tak mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak se v jeho městě žije lidem, kteří jsou tělesně postižení a odkázaní na invalidní vozík. „ Z invalidního vozíku se Štětí jeví ve zcela jiném světle. Věci, které jsou pro mobilního člověka samozřejmostí, jsou pro vozíčkáře často nepřekonatelnou překážkou či komplikací, a obvykle tak zůstává odkázán na pomoc druhých. Zjištěné závady jsou často jenom detaily (např. výška nájezdových ploch, nerovnosti na chodnících a komunikacích), ale přišli jsme na mnohem zásadnější problémy, jako je například chybějící veřejně dostupné bezbariérové WC, pro vozíčkáře nedosažitelné bankomaty nebo třeba interaktivní tabule na informačním centru" zhodnotil nově nabytou zkušenost místostarosta.
 

Sledujte naše logo, a budete v obraze

Tisk
Úterý, 18. září 2012, 07:50
Logo Zdravé město Zdravé město Štětí má nové logo, které vás vždy upozorní na aktuální dění ve městě. Ke zhotovení návrhu loga Zdravého města Štětí jsme oslovili naši Základní uměleckou školu. Ve spolupráci s paní Lenkou Dunajovou, která na škole vyučuje výtvarnou výchovu, bylo navrženo logo Zdravého města Štětí. Finální verze vznikla z návrhů dětí umělecké školy, byla projednána na Komisi zdravého města a následně schválena Radou města Štětí. Pod touto značkou najdete ve Zpravodaji a na internetových stránkách města nejnovější informace týkající se aktivit Zdravého města, tj. osvětové kampaně, ankety, pozvánky na fóra, kulaté stoly aj.

Logo se skládá ze čtyř téměř totožných srdcí. Každé srdce má jinou barvu, která symbolizuje jednotlivou oblast jako nedílnou součást zdravého města (červená - lidé = obyvatelé města; modrá - voda = Labe; šedá - průmysl; zelená - příroda, životní prostředí). Všechny oblasti jsou spolu propojeny, fungují a spolupracují ve vzájemné harmonii a rovnováze, tedy v optimálním stavu. A to je také cíl našeho zdravého města, neustálá a systematická snaha uvést všechny tyto oblasti do vzájemného souladu a spolupráce.
 
<< Začátek < Předchozí 71 72 73 74 75 76 77 78 Následující > Konec >>

Výsledky 782 - 792 z 848
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
Květen
SportKeškovaná
12.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
13.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
14.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
15.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
16.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
17.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
18.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
19.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
20.05.2021 (Celý den)
SportKeškovaná
21.05.2021 (Celý den)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotopračka Whirlpool AWE 8730, funkční, bez záruky
Spotřebiče (04.05.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdej bytu 2+1 (62m2), Štětí
Byty (02.05.2021)
Inzerát obsahuje fotoPánské jízdní kolo
Kola (14.04.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdej bytu 2 + 1 U Stadionu
Práce a služby (14.04.2021)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím garáž ve Štětí
Pozemky a ostatní (11.04.2021)
Inzerát obsahuje fotoVýměna družstevního bytu
Byty (22.03.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (19.03.2021)
Inzerát obsahuje fotoNěkoho kdo pomůže se založením stavby RD
Práce a služby (08.03.2021)
Inzerát obsahuje fotoNabídka vedení účenictví
Práce a služby (03.03.2021)
Inzerát neobsahuje fotopronájem 2 +kk
Byty (27.02.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek