www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 21.4°C
Dnes je Pátek, 05. červen 2020, svátek má Dobroslav, zítra Norbert
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
II.ročník soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO ŠTĚTÍ [nové okno]
Domů

Svoz objemného odpadu v místních částech

Tisk
Čtvrtek, 12. březen 2020, 09:52
Upozorňujeme občany  místních částí na přistavení velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad ve dnech 20.-22. března 2020.
Velkokapacitní  kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech a jsou určeny pouze pro objemný odpad.


Objemným odpadem se rozumí: nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramika, staré lyže, matrace, aj.

Mezi velkoobjemový odpad nepatří :
veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, zářivky, autobaterie, barvy....), tříděný odpad (papír, sklo, železo, plasty), bioodpad, běžný komunální odpad, stavební suť a kameny.
Tento odpad odevzdávejte na sběrném dvoře ve Štětí (ulice Papírenská 806), případně vyčkejte na jeho svoz, o kterém budete včas informováni.

Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.

Obyvatelé města Štětí a místních částí mohou objemný odpad ukládat celoročně také v prostorách sběrného dvora ve Štětí (ulice Papírenská 806). Uložení objemného odpadu v místě kontejnerového (nádobového) stání i mimo ně je nelegální a dotyčnému hrozí podle přestupkového zákona uložení pokuty ve správním řízení až do výše 50 000Kč.
 

ZRUŠENO: Penzion Ponorka - Pierre Chesnot

Tisk
Středa, 11. březen 2020, 15:12
Penzion Ponorka - Pierre Chesnot
 

Mimořádné opatření - zákaz akcí

Tisk
Úterý, 10. březen 2020, 15:22
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 10. 3. 2020
Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
MZDRX019DGGV

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.


II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
 

Informace pro rodiče

Tisk
Úterý, 10. březen 2020, 11:14
Město Štětí informuje rodiče, že od zítřka tj. 11.3.2020 se ruší žákovský oběd ve školní jídelně. Pokud bude rodič chtít zajistit pro své dítě oběd, musí si ho zaplatit v plné výši. Výdej obědů tento týden (do pátku 13.3.2020) bude probíhat v jídelně ZŠ Školní i ZŠ Ostrovní. Výdejní doba obědů bude pouze do 12.30 h (stejný provoz jako o prázdninách). O fungování jídelny od 16.3.2020 bude rozhodnuto do pátku 13.3.2020 a rodiče budou informováni prostřednictvím webových stánek města a Facebooku.
 

Mimořádné opatření - uzavření škol

Tisk
Úterý, 10. březen 2020, 11:08
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 10. 3. 2020
Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
MZDRX019DHS0

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
 

Informace k situaci kolem koronaviru COVID-19

Tisk
Pondělí, 09. březen 2020, 15:13
Vážení spoluobčané,

na téma koronaviru COVID-19, vnímáme v posledních dnech mnoho otázek, odpovědí, doporučení a nařízení.

Vedení města a městského úřadu si jednotlivé informace, které se neustále aktualizují, vždy ověřuje. Proto Vám děkujeme, že zachováváte klid a rozvahu.

Město Štětí ani městský úřad doposud nepřijal žádná rozsáhlá opatření nebo omezení a situaci pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Respektujeme mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení dalších kompetentních orgánů.

Nadále tak doporučujeme sledovat informace Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu (kontaktní telefon pro toho, kdo se potřebuje ohledně koronaviru poradit 724 810 106 a 725 191 367 – nonstop infolinka Státního zdravotního ústavu). V případě cestování doporučujeme sledovat také stránky Ministerstva zahraničních věcí.

Doporučujeme Vám:
  1. necestovat do Itálie, v opačném případě upozorňujeme na povinnost stanovenou mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (bezprostředně po návratu z Itálie telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem tuto skutečnost oznámit svému ošetřujícímu lékaři),
  2. zvážit cesty mimo Českou republiku (pokud budete cestovat, tak se vždy před cestou přesvědčte o navazujících spojích/letech apod.),
  3. zvážit/omezit návštěvy seniorů v domě s pečovatelkou službou a v domě s chráněnými byty,
  4. dodržovat základní hygienická pravidla a preventivní doporučení.

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města
 
 

S kruhovou křižovatkou se vybudují i autobusové zálivy v ulici Cihelná

Tisk
Pátek, 06. březen 2020, 05:39
S kruhovou křižovatkou se vybudují i autobusové zálivy v ulici Cihelná V ulici Cihelná by měly v rámci výstavby prodejny společnosti Lidl vzniknout dva autobusové zálivy. Zastávky by měly být zhruba ve stejném místě, kde se aktuálně nachází zastávky provizorní.
„Společnost Lidl by měla uvedené autobusové zálivy i zainvestovat,“ uvedl na únorovém zasedání Zastupitelstva města Štětí místostarosta města Miroslav Andrt.

Obě zastávky v provizorním módu fungují od zahájení rekonstrukce mostu. Nové zálivy by znamenaly stavební úpravy. A to především na straně k bytovým domům v Litoměřické ulici. „Zřejmě by se musela kvůli klesajícímu terénu vybudovat opěrná zeď,“ vysvětloval Miroslav Andrt.

Zálivy jsou navrženy tak, aby se za sebe vešly dva „kratší“ autobusy i autobus delší (tzv. harmonika), který aktuálně do Štětí zajíždí z Prahy. Stávající koncept by měl zachovat i tři jízdní pruhy, které z ulice Cihelná ústí na silnici číslo 261 vedoucí do Počeplic a do Hoštky.
Celý článek...
 

Plavání pro seniory

Tisk
Úterý, 03. březen 2020, 15:36
Hodina Země Zdravé město a MA21 zve všechny seniory k návštěvě plaveckého bazénu. Plavání se uskuteční v pondělí 23. 3. 2020 od 13:00 do 14:00 hodin v krytém plaveckém bazénu Mělník. V tuto dobu jsou vyčleněny hodiny, kdy bazén patří pouze seniorům. Můžete si tak užít klidu a svého tempa při plavání.  Vstupné 40 Kč. Na plavání bude zajištěna doprava autobusem. Odjezd z Mírového náměstí v 12:00 hodin. Z místních částí pojede autobus po telefonické rezervaci na tel. 724 326 737 (do 16. 3. 2020). Počet účastníků je omezen kapacitou autobusu, která je 59 míst.  Plavání je určeno pouze pro občany starší 60 let s trvalým pobytem na katastrálním území města Štětí.

Celý článek...
 

Hodina Země 2020

Tisk
Úterý, 03. březen 2020, 15:25
Hodina Země Naše město se v sobotu 28. 3. 2020 již po deváté připojí k celosvětové kampani HODINA ZEMĚ, jejímž cílem je vyjádřit, že nám není lhostejný stav životního prostředí a klimatu. Zapojená města a vesnice po celém světě se symbolicky spojí tím, že ztlumí nebo zcela vypnou nasvícení budov či pouliční osvětlení. Symbol zhasnutí světel má přitáhnout pozornost k věcem, které klimatické změny způsobují, a připomenout, že řešení je na každém z nás. V době mezi 20:30 a 21:30 zhasne veřejné osvětlení na Novém náměstí
a v Bezručových sadech bude zhasnuto nasvícení kapličky.

Zapojit se můžete i Vy.

Celý článek...
 

Finanční úřad poradí s daněmi

Tisk
Pondělí, 02. březen 2020, 14:56
Tak jako v minulých letech, tak i v letošním roce mohou občané na radnici konzultovat se zaměstnanci Finančního úřadu problematiku daně z příjmů fyzických osob, včetně pomoci s vyplněním daňového přiznání.

Tato služba ze strany zaměstnanců Finančního úřadu Litoměřice bude v letošním roce k dispozici ve čtvrtek 5. a 12. 3. 2020, od 13:00 do 17:00 hodin na Městském úřadu ve Štětí, Mírové náměstí 163, v přízemí, v zasedací místnosti.

Formuláře jsou již nyní k dispozici v podatelně Městského úřadu.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 78 - 88 z 732
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotokopačky TOP stav (několik velikostí) NIKE
Vybavení ke sportu (02.06.2020)
Inzerát obsahuje fotoprodám kolo
Kola (01.06.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKrabice oblečení na holčičku cca 0,5-1rok
Práce a služby (24.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoGaraž
Pozemky a ostatní (23.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt
Byty (22.05.2020)
Inzerát obsahuje foto2x BMX
Kola (14.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoProdám novou garáž
Pozemky a ostatní (11.05.2020)
Inzerát obsahuje fotoDětské kolo
Kola (10.05.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím menší byt v osobním vlastnictví
Byty (30.04.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem garáže
Pozemky a ostatní (28.04.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek