www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 8.6°C
Dnes je Pondělí, 19. duben 2021, svátek má Rostislav, zítra Marcela
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
mobilní rozhlas [nové okno]
Domů

Výlukový jízdní řád – autobusová linka 639

Tisk
Čtvrtek, 25. únor 2021, 15:28
Výlukový jízdní řád linky 639 bude platný od 1. 3. 2021. V případě zastávky v sídlišti pak došlo k 80 % redukci spojů touto zastávkou projíždějících.

Zároveň došlo k omezení provozu v této oblasti v době nočního klidu, tedy před 6:00 a pod 22:00, a k posílení přímých spojů jedoucích přes centrum ve směru Bezručovy sady – Radouň a zpět. Dopravce počítá s nasazením nového menšího autobusu na přelomu března a dubna 2021.

K další úpravě linky (korekce pro běžný, nevýlukový provoz), a zároveň dopravní obslužnosti ve městě Štětí, dojde v rámci běžných změn jízdních řádů k 13. 6. 2021.
Celý článek...
 

Odstávky elektřiny - společnost ČEZ

Tisk
Pondělí, 22. únor 2021, 09:55
Seznam plánovaných odstávek elektřiny společnosti ČEZ  ve Štětí a v místních částech v období od 22.02.2021:

23.02.2021 (07:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060747386

 • Cihelná
  717, 775
 • Horova
  76, 80, 85/5, 762, 5452, č. chata 911
 • Litoměřická
  272, parc. č. 1725, parc. č. 1733/33, parc. č. 1749/4, parc. č. 1749/8, parc. č. 1756/2, parc. č. 1760, parc. č. 1705/1,2, parc. č. 1733/36,24, E981
 • Radouňská
  461, 4461, parc. č. 1021/1, parc. č. 1026/3, parc. č. 1031/4, parc. č. 1033/2, 902E, 917E, E614, E963
 • Stračenská
  781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 799, 800, parc. č. 1119/35, parc. č. 1155/12, parc. č. 1155/68, parc. č. 1155/69, parc. č. 1155/80, parc. č. 1155/38,17
 • Stračí
  55, 59
 • Šípková
  815, 817, 818, 819, 820, 821, 824, 825, 829, parc. č. 1155/18, parc. č. 1155/41, parc. č. 1155/63, parc. č. 1155/64, parc. č. 1155/71, parc. č. 1155/77, parc. č. 1155/79, parc. č. 1155/81
 • Štětí
  971/22, parc. č. 969/20, parc. č. 1027/1, parc. č. 1033/3, parc. č. 1076/1, parc. č. 1085/34, parc. č. 1119/27, parc. č. 1119/32, parc. č. 1119/34, parc. č. 1155/78, parc. č. 1728/2, parc. č. 1733/22, parc. č. 1733/26, parc. č. 1733/27, parc. č. 1733/28, parc. č. 1733/30, parc. č. 1738/1, parc. č. 1770, parc. č. 1779/2, parc. č. 1782, parc. č. 1803, parc. č. 1816/1, parc. č. 1741,1744, parc. č. 1778/3,4, E748, E800, E819, E830, E854, E915, E943, e855
 • U cementárny
  80, 411, 429, 436, 449, 452, 465, 466, 467, 468, 699, 773, 801, 834, parc. č. 1040, parc. č. 1076/3, parc. č. 1076/5
 • U nádraží
  51, 55, 264, 461, 554, 709, 1055, 1065, parc. č. 1027/1, parc. č. 1029/1, parc. č. 1031/5, parc. č. 1100/4, U264
 • Zahradní
  747, 748

24.02.2021 (07:45 - 11:15) - plánovaná odstávka č. 110060752673

 • Lidická
  529

25.02.2021 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060753247

 • Čakovice
  4, 6, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 57, E5
 

Poradenství v oblasti blížících se daňových přiznání

Tisk
Pondělí, 22. únor 2021, 05:49
Vážení občané,

přestože jsme v jednání s Finančním úřadem o poskytnutí poradenství v oblasti blížících se daňových přiznání,  neumíme odpovědět, zda-li se tato služba v letošním roce uskuteční. Proto jsme pro Vás alespoň připravili na Podatelně Městského úřadu Štětí tiskopisy daňového přiznání z příjmu fyzických osob, které si již můžete vyzvednout. Jakmile budeme znát bližší informace, budeme Vás informovat.
 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Štětí - 18.2.2021

Tisk
Čtvrtek, 11. únor 2021, 18:59
P O Z V Á N K A na jednání Zastupitelstva Města Štětí, které se bude konat ve čtvrtek dne 18.2.2021 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí
Podklady pro jednání zastupitelstva naleznete na tomto odkazu.
Celý článek...
 

Místní poplatek za odpady a psy v roce 2021

Tisk
Úterý, 09. únor 2021, 13:09

Místní poplatek za odpady v roce 2021


Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává stejná jako v roce 2020, ve výši 500,- Kč za
poplatníka a rok.


Od poplatku jsou osvobozeny:
 • děti do 4 let věku (poplatek se počítá za poměrnou část roku za kalendářní měsíce po měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 let věku),
 • občané od doby dosažení věku 70 let (osvobození se poskytuje i za měsíc, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhl),
 • občané, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a jsou zároveň poplatníky ve městě.

Od poplatku je dále na základě zákona o místních poplatcích osvobozena fyzická osoba, která je:
 • umístěna do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo  
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit     
poplatek společně a nerozdílně.

Místní poplatek za psy v roce 2021


Sazby místního poplatku ze psů zůstávají stejné jako v roce 2020:Sazba poplatku činí za kalendářní rok:


za jednoho psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a)

ze psa drženého v katastrálním území Štětí I v domě s 1 až 3 byty, nebo na pozemku, který s takovým domem funkčně souvisí

200 Kč

200 Kč

b)

ze psa drženého v katastrálním území Štětí I, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

200 Kč

c)

z jiného psa drženého v katastrálním území Štětí I, než uvedeného v písm. a) nebo b)

1000 Kč

1000 Kč

d)

ze psa drženého mimo katastrální území Štětí I v domě s 1 až 3 byty, nebo na pozemku, který s takovým domem funkčně souvisí

100 Kč

100 Kč

e)

ze psa drženého mimo katastrální území Štětí I, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

200 Kč

f)

z jiného psa než uvedeného v písm. a) až e)

800 Kč

800 Kč

Od poplatku ze psů je osvobozen:

 • držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Osvobozen od poplatku je dále držitel psa, kterým je:

 • město Štětí a příspěvkové organizace, u kterých město Štětí plní funkci zřizovatele;
 • osoba, jež převzala psa z útulku, a to na dobu jednoho roku od převzetí psa z takového útulku,
 • osoba, jež aktivně provozuje canisterapii, a pes má složenu zkoušku canisterapeutického psa.


Úhrada místních poplatků v roce 2021


Poplatky je možno uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účty města:


159244883/0600 – poplatky za odpady
19-100022784/0600 – poplatky za psy

nebo též v hlavní pokladně na radnici (přízemí, č. dveří 6)

Úřední hodiny pokladny:
pondělí   7.30 - 16.30 hod.
úterý       7.30 - 14.30 hod.
středa     7.30 - 16.30 hod.
čtvrtek    7.30 - 14.30 hod.
pátek      7.30 - 12.00 hod.

Každý poplatník má přidělen svůj variabilní symbol, který je třeba v příkazu uvést. Variabilní symbol můžete ověřit a případné další informace získat u správce poplatku.
Kontakt na správce poplatku – Odbor ekonomický, MěÚ Štětí: Bc. Radka Bělíčková, tel. 416 859 337, e-mail: radka.belickova@steti.cz.

Splatnost poplatku:
 • k 31. březnu 2021 poplatek za psy (složenky se budou rozesílat během února)
 • k 30. červnu 2021 poplatek za odpady (složenky se budou rozesílat během dubna)

Všichni poplatníci mají ohlašovací povinnost, tzn. že každý poplatník je povinen do 15 dnů nahlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti, jakož i každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti či na vznik a zánik osvobození od poplatku.

 

Svoz odpadu - místní čísti

Tisk
Úterý, 09. únor 2021, 11:36
Vážení spoluobčané,

z důvodu pokračující sněhové kalamity a neprůjezdnosti komunikací pro svozová vozidla, upozorňujeme, že vývoz nádob na odpady v místních částech, který měl již proběhnout, bude probíhat dle situace v co nejkratším možném termínu! Ponechejte prozatím své plné nádoby na odpad na vašich stanovištích určených pro vývoz. Společnost FCC BEC a město Štětí se omlouvá za komplikace a zároveň prosí občany místních částí o spolupráci a trpělivost. Pracovníci společnosti FCC BEC a zástupci města nastalé problémy řeší! Informace k svozům budou dále upřesňovány.
 

Odvoz odpadu - místní části

Tisk
Pondělí, 08. únor 2021, 17:38
Z důvodu sněhové kalamity nedošlo v pondělí 8. 2. 2021 firmou FCC BEC k vyvezení kontejnerů na komunální odpad v místních částech. K vývozu kontejnerů by mělo dojít následující den, tedy v úterý 9. 2. 2021. Společnosti FCC BEC se omlouvá za vzniklé komplikace. 
 
 

Informace k očkování proti nemoci Covid-19

Tisk
Pondělí, 18. leden 2021, 15:24
V pátek 15. 1. 2021 byl Ministerstvem zdravotnictví ČR spuštěn elektronický registrační systém k očkování proti nemoci COVID-19 pro obyvatele nad 80 let.

Seniorům ve Štětí, kteří spadají do této věkové skupiny, ve Štětí s registrací pomáhají, respektive se zajištěním očkování, obvodní lékaři.

Samotné očkování obyvatel ve věku 80 let a starších by mělo probíhat ve Štětí v ordinacích obvodních lékařů postupně od pondělí 25. 1. 2021.

Informace k registraci k očkování pro obyvatele v dalších věkových kategoriích jsou k dispozici na webu https://registrace.mzcr.cz/. „Občanům doporučujeme obrátit se na svého obvodního lékaře, který případně dodá další nezbytné informace. K dispozici ohledně informací a případnou pomocí s registrací jsou i pracovníci Odboru sociálních věcí na Městském úřadu ve Štětí, na telefonním čísle 732 931 767. Pomoc by seniorům měli poskytnout i rodinní příslušníci,“ uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Pro seniory ve věku od 70 let výše se připravuje i pomoc od Města Štětí v podobě dopravy prostřednictví Senior dopravy do nejbližších očkovacích center,  tedy do Roudnice nad Labem, Litoměřic nebo Mělníka.
 

Dopravní omezení - Brocno

Tisk
Pátek, 15. leden 2021, 20:03
POZOR!!! Úsek mezi obcemi Brocno a Chudolazy je z důvodu nepříznivého počasí NEPRŮJEZDNÝ!
Pro cestu do Chudolaz prosíme využijte silnici vedoucí přes město Liběchov.
 

Česká pošta - pobočka Štětí

Tisk
Čtvrtek, 14. leden 2021, 15:21
Česká Pošta - pobočka Štětí oznamuje, že bude v sobotu 16. 1. 2021 uzavřena.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 34 - 44 z 849
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoPánské jízdní kolo
Kola (14.04.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdej bytu 2 + 1 U Stadionu
Práce a služby (14.04.2021)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím garáž ve Štětí
Pozemky a ostatní (11.04.2021)
Inzerát obsahuje fotoVýměna družstevního bytu
Byty (22.03.2021)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (19.03.2021)
Inzerát obsahuje fotoNěkoho kdo pomůže se založením stavby RD
Práce a služby (08.03.2021)
Inzerát obsahuje fotoNabídka vedení účenictví
Práce a služby (03.03.2021)
Inzerát neobsahuje fotopronájem 2 +kk
Byty (27.02.2021)
Inzerát obsahuje fotoDětské chirurgické roušky
Dětské oblečení a obuv (25.02.2021)
Inzerát obsahuje fotoProdej RD Hoštka(Malešov), 2.798.000.-Kč
Domy (15.01.2021)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek