Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pracovníky Městské policie Štětí, Palackého 599, 411 08 Štětí, IČO: 264 466

Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem získání zaměstnání pro mou osobu. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě.
Tento souhlas poskytuji na dobu 5 (pěti) let. Zároveň potvrzuji, že osobní údaje uvedené v mém životopise jsou pravdivé a přesné.

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………………………………..

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………….

 

V......................................................dne................................................        Podpis.....................................