Oznámění o zrušení výběrového řízení

Pondělí, 08. duben 2019, 12:19
MĚSTO ŠTĚTÍ
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník městského úřadu Štětí, příslušný podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů, ruší výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Referent dopravy, CO a PO

v Odboru stavební, životního prostředí a dopravy, s místem výkonu práce ve městě Štětí.

Štětí 8. 4. 2019

Ing. Ladislav Balatý
tajemník MěÚ Štětí