Veřejná výzva: Plavčík na koupališti ve Štětí

Pátek, 11. květen 2018, 05:59
Město Štětí
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, , tel.: 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY
Starosta Města Štětí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. Veřejnou výzvu na obsazení pozice

Plavčík na koupališti ve Štětí

Předpoklady pro obsazení pracovního místa
Fyzická osoba, která:
  • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem ale má v České republice trvalý pobyt
  • je zdravotně a tělesně způsobilá

Požadavky na uchazeče:
  • rozhodnost, samostatnost, odolnost vůči stresu, schopnost rychlé reakce, fyzická zdatnost

Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 (dohoda možná)
 
Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Zájemci se mohou hlásit u spráce koupaliště p. Jindřicha Špačka tel. 720991985 nejdéle do 25. 5. 2018.

Bližší informace podá správce koupaliště p. Jindřich Špaček tel. 720991985,
případně  vedoucí ŠKS Mgr. Jiří Novák tel. 725140796.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od veřejné výzvy odstoupit, nebo ji zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve veřejné výzvě vznikly.