Pozvánka na workshop: Sociální bydlení ve Štětí

Pátek, 06. duben 2018, 17:28
Datum a čas:    12. dubna 2018 od 14:00 hod.
Místo konání:    Malý sál Kulturního střediska města Štětí, Dlouhá 689, Štětí

Program:
  • 13:45 - 14:00    Prezentace
  • 14:00 - 14:15    Zahájení - Mgr. Tomáš Ryšánek - starosta města, Mgr. Ing. Miroslav Andrt – místostarosta města
  • 14:15 - 14:30    Úvodní slovo - Pracovník Kontaktního centra MPSV projektu Podpora sociálního bydlení
  • 14:30 - 15:00    Prezentace projektu sociálního bydlení města Štětí - Martin Janků, garant sociálního bydlení ve Štětí
  • 15:00 - 15:10    Prezentace sociální práce v rámci projektu sociálního bydlení ve Štětí - Bc. Věra Holinková, sociální pracovnice projektu
  • 15:10 - 15:20    Prezentace činnosti Odboru majetku a investic MěÚ Štětí v rámci projektu sociálního bydlení - Ing. Monika Tydrichová, vedoucí Odboru majetku a investic MěÚ Štětí
  • 15:20 - 15:40    Prezentace – shrnutí Analýzy zaměřené na aktuální situace v oblasti bydlení na území města Štětí a Analýzy zaměřené na potenciální cílové skupiny a jejich bytové potřeby; evaluace projektu - Ing. Klára Malhausová, Asistenční centrum, a.s.
  • 15:40 - 16:00    Prezentace lokálních partnerů – Úřad práce, Romano jasnica, Naděje
  • 16:00 - 16:30    Diskuze

Workshop konaný v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí“
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199