Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2018

Středa, 10. leden 2018, 06:08

Nedovolená těžba dřeva

Nedovolená těžba dřeva Dne 21.1.2018 v odpoledních hodinách zjistila službukonající hlídka při své kontrolní činnosti v serpentinách dva muže, při nedovolené těžbě dřeva. Celá událost je nadále v šetření. Přestupci, kteří se chtěli zdarma ohřát, se ze svého jednání budou zodpovídat Odboru správy města Štětí pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Pád ze schodů

Pád ze schodů V nočních hodinách dne 21.1.2018 byla službukonající hlídka požádána zdravotnickou záchrannou službou o součinnost na autobusovém nádraží v ulici Litoměřická, kde se má nacházet pacient s rozbitou hlavou. Po příjezdu strážníků byl na místě zjištěn muž ve věku 38 let, který měl krvácející poranění hlavy. Toto poranění si způsobil pádem ze schodů vedoucích z mostu a to v důsledku požití některé z návykových. Muži byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, při které mu bylo naměřeno 1,13 promile alkoholu v krvi. Po prvotním ošetření, byl zraněný muž zdravotníky odvezen na chirurgické oddělení do Podřipské nemocnice s poliklinikou.

Ach ti klienti

V nočních hodinách dne 19.1.2018 zasahovala hlídka na Ubytovně pro potřeby města Štětí, když se na operační středisko městské policie dostavil jeden z klientů této ubytovny, který sdělil, že jiný klient krvácí z úst. Muži ve věku 56 let, který sdělil, že má žaludeční vředy, byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Ten však převoz k odbornému lékařskému vyšetření do nemocničního zařízení odmítl a podepsal nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – tzv. revers. O chvíli později poskytovali strážníci první pomoc jinému klientovi této ubytovny, který v důsledku požití alkoholu upadl na zem, krvácel z nosu a stěžoval si na bolest zad. Tento muž ve věku 64 let, dobrovolně nastoupil do sanity a byl odvezen k odbornému lékařskému vyšetření. Zdravotníci, tak neodjeli s prázdnou.  

Nezajištěné vozidlo

Dne 19.1.2018 v dopoledních hodinách, upozornila hlídka Asistentů prevence kriminality na zaparkované vozidlo v ulici Obchodní, které má otevřené boční okénko. Lustrací v centrálním registru vozidel, byl zjištěn jeho provozovatel, který se dostavil na místo a svého čtyřkolového miláčka si zkontroloval a zabezpečil. K žádnému protiprávnímu jednání nedošlo. Řidič pouze zapomněl okénko uzavřít. Při odchodu od zaparkovaného vozidla raději zkontrolujte, zda je skutečně zajištěné a případným zlodějům tak zbytečně neusnadňujte jejich práci. Někteří z občanů svá vozidla používají i jako výkladní skříň, ve které leckdy vystavují na odiv své cenné věci jako je navigace, mobilní telefon nebo peněženka a tím jen přilákají nějakého nenechavce. Pamatujte, že vaše vozidlo není trezor.

Vyvrácený strom

Vyvrácený strom Dne 18.1.2018 před 21:00 h, byl hlídkou městské policie zjištěn padlý vzrostlý strom u staré nákladní vrátnice firmy Mondi a.s. Strom se vyvrátil a zablokoval tak příjezdovou cestu, která vede ke kynologickému cvičišti a navíc poškodil část jeho oplocení. Správce kynologického cvičiště si zajistil psy pobíhající v areálu proti úniku a na místo byl povolán hasičský záchranný sbor města Štětí, který strom rozřezal a odklidil. (foto)

Smutný začátek nového roku

Dne 11.1.2018 krátce po 20:00 hodině, požádal dispečer Zdravotnické záchranné služby o součinnost službukonající hlídky městské policie v ulici Mánesova, kde pacientka zkonzumovala větší množství předepsaných léků a zřejmě bude odmítat lékařské vyšetření a převoz do nemocničního zařízení. Po příjezdu hlídky na místo, se pacientka přítomným strážníkům doznala, že se v důsledku tíživé životní situace pokusila spáchat sebevraždu. Žena byla předána do péče zdravotníků a následně byla převezena do Podřipské nemocnice s poliklinikou k dalšímu odbornému lékařskému vyšetření. Případem se zabývá policejní orgán.

Dne 10.1.2018 byla noční hlídka městské policie vyslána na základě telefonické žádosti zdravotnické záchranné služby, k pacientce do ulice Stračenská, která zřejmě bude muset být napojena na Automatický externí defibrilátor (AED). Strážníky byla na místě zjištěna žena, která po hádce se svým partnerem zkonzumovala větší množství léků a vyskočila z okna. Naštěstí si tímto pádem nevzala život, ale způsobila si „pouze“ zranění dolních končetin. Životní funkce pacientky byly stabilní a napojení na AED nebylo potřeba. Žena byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocničního zařízení v Roudnici nad Labem. Událost prošetřuje Obvodní oddělení Policie ČR.

9.1.2018 v brzkých ranních hodinách, bylo hlídkou Městské policie Štětí v ulici Obchodní za domem čp. 679, nalezeno mužské tělo bez známek života. Případ prošetřuje policejní orgán.

Necítíte se dobře a potřebujete si rychle s někým promluvit? Nevíte kudy kam? Stalo se vám něco nečekaného a nevíte co s tím? Honí se vám hlavou myšlenky všechno skončit?

Se svými problémy se můžete obrátit na krizovou linku.

Linky obecně nabízí pomoc v následujících oblastech:
 • partnerské, osobní a rodinné problémy
 • domácí násilí
 • znásilnění či pohlavní zneužití
 • závislosti
 • sexuální a gynekologická problematika
 • bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost
 • sebevražedné myšlenky či pokusy
 • úzkost a depresivní stavy
 • úmrtí blízké osoby
 • osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky
 • výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby

Spolek Spirála Ústí nad Labem
Linka pomoci: 475 603 390 nonstop
+ Intervenční centrum: 475 511 811
Odkaz na webové stránky: www.spirala-ul.cz
Telefonní hovor na Linku pomoci je v ceně běžného hovoru na pevné lince.

Linka důvěry Psychiatrické léčebny Bohnice
Tel: 284 016 666
Odkaz na webové stránky: www.bohnice.cz/krizova-pomoc/
Nonstop provoz. Telefonní poplatky za hovor dle standardních tarifů. Pro děti, dospívající i dospělé.

Linka bezpečí
Tel: 116 111
Odkaz na webové stránky: www.linkabezpeci.cz
Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů.

Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Nonstop linka (bezplatná) 116 006
Odkaz na webové stránky: www.bkb.cz
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.


Spor ve sport baru

Dne 6.1.2018 byla noční hlídka městské policie přivolána do Sport Baru Synot v ulici Družstevní, kde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma návštěvníky. Na místo byla přivolána i hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Štětí, která byla požádána o spolupráci. Mužům ve věku 27 a 43 let, mezi kterými došlo ke vzájemnému střetu, byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem 1,35 a 1,74 promile alkoholu v krvi. Jeden z mužů byl ošetřen lékařem ze zdravotnické záchranné služby, která byla na místo přivolána. Událost je nadále v šetření.

Odcizil láhev piva

Dne 4.1.2017 v dopoledních hodinách řešila hlídka městské policie krádež zboží v živnostenské provozovně Penny market na Husově náměstí. Muž ve věku 60 let, zde odcizil plastovou láhev piva zn. Kozel v hodnotě 44,90 Kč. Lustrací v příslušné evidenci na Obvodním oddělení Policie ČR, kam byl pachatel krádeže předveden ke zjištění totožnosti, bylo zjištěno, že tento muž byl v posledních 3 letech již pravomocně uznán vinným z TČ Krádež a proto si celou událost převzal policejní orgán k dořešení.

Zraněný racek

Zraněný racek V dopoledních hodinách dne 2.1.2018, byl strážníky z oplocené části staveniště Labe arény odchycen zraněný racek, kterého zde našli přítomní pracovníci. Racek s poraněným křídlem byl strážníky odchycen a následně byl předán do péče Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Falco v Dolním Týnci.

Oslava nového roku

Dne 1.1.2018 v odpoledních hodinách požádala hlídka OOP ČR Štětí z důvodu její pracovní vytíženosti o prověření oznámení, kdy neznámý muž měl v důsledku opilosti spadnout z mostu na autobusové nádraží. Na schodech u autobusového nádraží byl pak hlídkou městské policie nalezen muž ve věku 31 let, kterého na toto místo pouze přenesli dva muži, kteří s ním oslavovali příchod nového roku. Mladík sice nespadl přímo z mostu, ale z pod jednoho z nosníků, kde bujará oslava probíhala. Mladíka odvezla k odbornému lékařskému vyšetření přivolaná zdravotnická záchranná služba.

Silvestr

Příchod Nového roku oslavil mladík ve věku 16 let požitím alkoholických nápojů v takové míře, že skončil s akutní intoxikací alkoholem v nemocničním zařízení v Roudnici nad Labem. Celým případem se již zabývá Obvodní oddělení Policie ČR Štětí a Orgán sociálně-právní ochrany dětí.