Pronájem NP č.104 Školní 492 ve Štětí

Středa, 02. leden 2019, 14:37
MĚSTO ŠTĚTÍ, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466, DIČ: CZ00264466

Město Štětí zveřejňuje záměr pronájmu nebytového prostoru č. 104, Školní 492 ve Štětí.

  • Nebytový prostor bude využíván jako ordinace praktického lékaře pro dospělé.
  • Nebytový prostor o velikosti 40,03 m2 (1. místnost - 20,03 m2, sklad - 20,00 m2).
  • Výše nájemného za nebytový prostor činí 717,60 Kč/m2/rok + zálohy na media.

Zájemci o uvedený prostor si vyzvednou formulář „Žádost o nájem nebytových prostor" v kanceláři č. 16, 1. poschodí MěÚ ve Štětí nebo si tuto žádost mohou stáhnout z webových stránek města: Radnice a samospráva/ formuláře a žádosti/odbor správy a investic/ žádost o nájem nebytových prostor.

K žádosti přiložte kopii živnostenského listu nebo výpis živnostenského rejstříku.

Termín ukončení podání žádosti je 15.1.2019.

Své žádosti zasílejte k rukám pí Švecové, odbor správy a investic MěÚ ve Štětí.