Pronájem NP č.101 v objektu čp.131 v obci Chcebuz

Čtvrtek, 03. leden 2019, 15:55
MĚSTO ŠTĚTÍ, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466, DIČ: CZ00264466

Město Štětí zveřejňuje záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 v objektu č. p. 131 v obci Chcebuz formou bezúplatné výpůjčky.

  • Nebytový prostor o velikosti 69,8 m2 (prodejna - 49,8 m2, sklad - 5,7 m2, sklep - 10,5 m2, WC - 1,3 m2, šatna - 2,5 m2), který bude sloužit pro potřeby Spolku Chcebuz.
  • Pronájem formou bezúplatné výpůjčky na dobu neurčitou.
  • Nebytový prostor bude volný od 1. 2. 2019
  • Termín ukončení podání žádosti je 17. 1. 2019.
Zájemci o uvedený prostor si vyzvednou formulář „žádost o nájem nebytových prostor“ v kanceláři č. 16, 1. poschodí MěÚ ve Štětí nebo si tuto žádost mohou stáhnout z webových stránek města: Radnice a samospráva/ formuláře a žádosti/odbor správy a investic/ žádost  o nájem nebytových prostor.

O zveřejnění záměru bezúplatné výpůjčky bylo rozhodnuto usnesením Rady města Štětí č. 2018/26/864 ze dne 19. 12. 2018.

Své žádosti zasílejte k rukám pí Švecové, odbor majetku a investic MěÚ ve Štětí.