www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 14.6°C
Dnes je Pondělí, 25. červen 2018, svátek má Ivan, zítra Adriana
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
FEDO 2018 [nové okno]

Výběrové řízení: Asistent prevence kriminality

Tisk
Úterý, 12. červen 2018, 15:17
Starosta města Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Asistent prevence kriminality

Místo výkonu práce: Město Štětí

Platové zařazení:
2. platová třída v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, s přihlédnutím k vykonávané činnosti, kvalifikaci a zápočtu let odborné praxe.

Popis pracovního místa:
Asistent prevence kriminality se podílí na prevenci kriminality v obci a na zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků Městské policie Štětí. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a komunikuje s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Při této činnosti plní úkoly, které nejsou výhradně svěřeny strážníkům.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • Fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo má na území ČR trvalý pobyt
 • Dosáhla věku 18 let
 • Je bezúhonná - uchazeč v posledních třech letech nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a v současné době není proti němu vedeno žádné trestní stíhání
 • Je spolehlivá - uchazeč nebyl v posledním roce opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku
 • Je způsobilá k právním úkonům

Požadavky:
 • Místní a osobní znalost lokality města Štětí
 • Minimálně ukončené základní vzdělání
 • Zdravotní způsobilost k výkonu práce, fyzická zdatnost
 • Schopnost vyjednávat s institucemi, komunikativnost a organizační schopnosti, důstojné vystupování, empatie (porozumění) a schopnost asertivního jednání (ne pasivního ani agresivního), samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost
 • Ochota pracovat v terénu

Přihláška musí obsahovat – povinné přílohy:
 • Dotazník k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality
 • Čestné prohlášení
 • Přílohu k Dotazníku pro APK „Motivační dopis pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Výše uvedené formuláře si může v případě zájmu o přihlášení se do výběrového řízení uchazeč/ka vyzvednou v pracovní dny (pondělí až pátek) v době od 07:00 hod. do 15:30 hod. osobně na služebně Městské policie Štětí, Palackého 599.

K přihlášce je třeba připojit:
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání, o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisovaného pracovního místa, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Termín nástupu: 01. srpna 2018

Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu určitou – po dobu realizace projektu „Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám ve městě Štětí“, nejdéle však do 31. 12. 2019.

Způsob podání přihlášky: Písemnou přihlášku s požadovanými přílohami je nutné doručit poštou nebo osobně (nelze elektronickou poštou) na podatelnu MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, nejpozději do 16. 07. 2018 do 16:00 hod. na adresu:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Obálku označte „Výběrové řízení – Asistent prevence kriminality – neotvírat".

V případě zájmu bližší informace poskytne:
Bc. Zdeněk Cuchý – vedoucí městské policie
tel. č. : 602 666 246
e-mail: zdenek.cuchy@steti.cz

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Ve Štětí dne 12. června 2018  

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta
 
Další >
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
červen
Kino ŠtětíJsem božská
26.06.2018 (18:00)
Kino ŠtětíJsem božská
27.06.2018 (18:00)
MěÚ ŠtětíZastupitelstvo měst...
28.06.2018 (17:00)
Kino ŠtětíJim Knoflík, Lukáš ...
28.06.2018 (18:00)
Kino ŠtětíJim Knoflík, Lukáš ...
29.06.2018 (10:00)
Kino ŠtětíJurský svět: Zánik ...
29.06.2018 (17:30)
Kino ŠtětíSicario 2: Soldado
29.06.2018 (20:00)
KulturaStračenská pouť
30.06.2018 (13:00)
Kino ŠtětíJim Knoflík, Lukáš ...
30.06.2018 (17:30)
Kino ŠtětíSicario 2: Soldado
30.06.2018 (20:00)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotopultový mrazák
Za odvoz (24.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoužovka i s teráriem
Zvířata (24.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoSháním byt k pronájmu nebo ke koupi
Byty (24.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoDům k pronájmu
Práce a služby (22.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím byt ve Štetí
Byty (21.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoProdej
Byty (21.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoPřijmeme zedníka
Práce a služby (20.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoSháním pronájem garáže
Nezařazeno (19.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoLabe Aréna Račice posílí svůj tým o další servírky, číšníky, kuchaře, kuchařky
Práce a služby (19.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoLevné bydlení Mělník - Praha 30 km
Nezařazeno (18.06.2018)