www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 8.5°C
Dnes je Úterý, 26. březen 2019, svátek má Emanuel, zítra Dita
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Hodina země [nové okno]

Výběrové řízení: Asistent prevence kriminality

Tisk
Pátek, 22. březen 2019, 14:30
Starosta města Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Asistent prevence kriminality

Místo výkonu práce: Město Štětí

Platové zařazení:
2. platová třída v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, s přihlédnutím k vykonávané činnosti, kvalifikaci a zápočtu let odborné praxe.

Popis pracovního místa:
Asistent prevence kriminality se podílí na prevenci kriminality v obci a na zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků Městské policie Štětí. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a komunikuje s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Při této činnosti plní úkoly, které nejsou výhradně svěřeny strážníkům. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • Fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo má na území ČR trvalý pobyt
 • Dosáhla věku 18 let
 • Je bezúhonná - uchazeč v posledních třech letech nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a v současné době není proti němu vedeno žádné trestní stíhání
 • Je spolehlivá - uchazeč nebyl v posledním roce opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku
 • Je způsobilá k právním úkonům

Požadavky:
 • Místní a osobní znalost lokality města Štětí
 • Minimálně ukončené základní vzdělání
 • Zdravotní způsobilost k výkonu práce, fyzická zdatnost
 • Schopnost vyjednávat s institucemi, komunikativnost a organizační schopnosti, důstojné vystupování, empatie (porozumění) a schopnost asertivního jednání (ne pasivního ani agresivního), samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost
 • Ochota pracovat v terénu

Přihláška musí obsahovat – povinné přílohy:
 • Dotazník k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality
 • Čestné prohlášení
 • Přílohu k Dotazníku pro APK „Motivační dopis" pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 • Výše uvedené formuláře si může v případě zájmu o přihlášení se do výběrového řízení uchazeč/ka vyzvednou v pracovní dny (pondělí až pátek) v době od 07:00 hod. do 15:30 hod. osobně na služebně Městské policie Štětí, Palackého 599.

K přihlášce je třeba připojit:
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání, o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisovaného pracovního místa,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Termín nástupu: 01. května 2019


Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu určitou – po dobu realizace projektu „Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám ve městě Štětí“, nejdéle však do 31. 12. 2019.

Způsob podání přihlášky
: Písemnou přihlášku s požadovanými přílohami je nutné doručit poštou nebo osobně (nelze elektronickou poštou) na podatelnu MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, nejpozději do 10. 04. 2019 do 17:00 hod. na adresu:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí


Obálku označte „Výběrové řízení – Asistent prevence kriminality – neotvírat".

V případě zájmu bližší informace poskytne:
Bc. Zdeněk Cuchý – vedoucí městské policie
tel. č.: 602 666 246
e-mail: zdenek.cuchy@steti.cz

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Ve Štětí dne 20. března 2019 

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta
 
Další >
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotopronajmu byt
Byty (25.03.2019)
Inzerát neobsahuje fotoHledám byt 3+1
Byty (23.03.2019)
Inzerát obsahuje fotoTelevize
Televize, LCD, video (21.03.2019)
Inzerát obsahuje fotoBazén Bestway s konstrukcí
Zahrada (20.03.2019)
Inzerát obsahuje fotoKentoya DARKNESS 125 - 4T
Moto (16.03.2019)
Inzerát obsahuje fotobunda jaro/podzim zn. Wolf vel. 128/134 (i 140)
Dětské oblečení a obuv (13.03.2019)
Inzerát obsahuje fotoLamelový rošt
Nábytek (13.03.2019)
Inzerát obsahuje fotoNOVÉ dámské vycházkové boty vel. 40
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (13.03.2019)
Inzerát neobsahuje fotoGaráž
Pozemky a ostatní (03.03.2019)
Inzerát obsahuje fotoPronájem bytu 2+ KK
Byty (02.03.2019)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek