www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 0.3°C
Dnes je Pátek, 19. leden 2018, svátek má Doubravka, zítra Ilona
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Masopust [nové okno]

Vydaná informace 3/2017

Tisk
Pondělí, 13. březen 2017, 07:44
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
MěÚ Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy

Č.j.: 214-2366/2017/OSŽPD/Zw
Datum: 23.02.2017

Vyřizuje: Dřevíkovský
E-mail: miroslav.drevikovsky@steti.cz
Telefon: 416 859 330


S d ě l e n í

Městský úřad Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 30.01.2017 žádost od advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Nové Město, IČO 2645807, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to:

1. Veškerých stavebních povolení, kolaudačních souhlasů, anebo jiných obdobných rozhodnutí či povolení vydaných (i) v řízeních navazujících na územní rozhodnutí č.j.: 1647/2015-3081/2016/OSŽPD/Ri ze dne 23.03.2016 vydané Městským úřadem ve Štětí, odborem stavebního, životního prostředí a dopravy („územní rozhodnutí“) nebo (ii) v souvislosti se stavbou označovanou jako „SC Račice – rozvoj areálu 2015“ umístěnou na pozemcích parc. č. 470/1, 470/10, 470/11, 470/16, 470/17, 470/2, 470/23, 470/24, 470/25, 470/29, 470/3, 470/38, 470/4, 470/5, 470/6, 470/8, 470/9, 641/1, 641/4, 641/7, 641/9, st. 140, st. 150 a st. 194 v obci Račice, kat. území Račice u Štětí („Projekt“) či jakoukoliv její části.

2. Stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, žádostí, návrhů účastníků, podkladových materiálů, výkresů či jiných obdobných dokumentů týkajících se (i) řízení o vydání územního rozhodnutí a jiných rozhodnutí, souhlasů či povolení specifikovaných výše v bodě 1 nebo (ii) Projektu či jakékoliv jeho části.

Městský úřad Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy, Vám sděluje, že Stavebním úřadem byla v návaznosti na územní rozhodnutí č.j.: 1647/2015-3081/2016/OSŽPD/Ri ze dne 23.03.2016, vedena následující řízení:
 1. Stavební povolení na stavbu nazvanou „Most km 0,0145“, č.j.: 601-5197/2016 ze dne     16.05.2016, které nabylo právní moci dne 12.06.2016.
 2. Stavební povolení na stavbu nazvanou „Most přes spojovací kanál na 0,6 km“, č.j.: 693-    6170/2016 ze dne 07.06.2016, které nabylo právní moci dne 08.06.2016 .
 3. Stavební povolení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce diváckých tribun a úprava ploch pro     diváky“, č.j.: 605/5667/2016 ze dne 25.05.2016, které nabylo právní moci dne 13.06.2016.
 4. kolaudační souhlas na stavbu nazvanou „Rekonstrukce diváckých tribun a úprava ploch     pro diváky“ č.j.: 1702/2016-1399/2017 ze dne 30.01.2017.
V příloze Vám stavební úřad zasílá požadované informace, vyjma informací, které byly rozhodnutím ze dne 10.02.2017, č.j.: 214-1855/2017/OSŽPD/Dr odmítnuty poskytnout.

Bc. František Z w e t t l e r
vedoucí Odboru stavebního,
životního prostředí a dopravy

Rozdělovník:
 • advokátní kancelář - Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha

Příloha:

Add 1)
Pořízení kopií:
 • žádost o stavební povolení ze dne 18.04.2016
 • oznámení zahájení stavebního řízení č.j.: 601-4517/2016/OSŽPD/Dr ze dne 28.04.2016
 • Stavební povolení č.j.: 601-5197/2016/OSŽPD/Dr ze dne 16.05.2016
 • vyjádření MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí č.j.: 0026126/16/ŽP ze dne 29.04.2016

Add 2)      
Pořízení kopií:
 • žádost o stavební povolení ze dne 25.04.2016
 • oznámení zahájení stavebního řízení č.j.: 693-5391/2016/OSŽPD/Dr ze dne 18.05.2016
 • Stavební povolení č.j.: 693-6170/2016/OSŽPD/Dr ze dne 07.06.2016
 • Rozhodnutí (stavební povolení) MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí    č.j.: 0032709/16/ŽP/JBa ze dne 16.05.2016

Add 3)
Pořízení kopií:
 • žádost o stavební povolení ze dne 07.04.2016
 • oznámení zahájení stavebního řízení č.j.: 605-4562/2016/OSŽPD/Dr ze dne 29.04.2016
 • Stavební povolení č.j.: 605-5667/2016/OSŽPD/Dr ze dne 25.05.2016
 • závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů
  (MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí, vyjádření č.j.: 0009682/16/ŽP ze dne   25.02.2016)
  (Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, závazné stanovisko č.j.: KHSUL 8781/2016   ze dne 03.03.2016)
  (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, souhlasné závazné stanovisko č.j.: HSUL-18-  45/LT-2016 ze dne 09.03.2016)
 • vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury
  ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.04.2016 pod zn. 0100555702
  ČEZ ICE Services, a.s. ze dne 12.04.2016 pod zn. 0200435120
  SčVK a.s. ze dne 28.04.2016 pod zn. O16610069173/OTPCUL/Po
  CETIN a.s. ze dne 12.04.2016, č.j.: 582480/16

Add 4)
 • žádost o kolaudační souhlas ze dne 29.11.2016
 • výzva k účasti na ZKP č.j.: 1702-14350/2016/OSŽPD/Dr ze dne 14.12.2016
 • protokol ze ZKP č.j.: 1702/2016-xxx/2017/OSŽPD/Dr ze dne 17.01.2017
 • závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů
  (MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí, kolaudační souhlas č.j.:  MULTM/0004043/17/Ž   P/JBa ze dne 18.01.2017)
  (Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, závazné stanovisko č.j.: KHSUL 346/2017 ze   dne 25.01.2017)
  (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, souhlasné závazné stanovisko č.j.: HSUL-484-  2/LT-2017 ze dne 26.01.2017 a souhlasné závazné stanovisko č.j.: HSUL-676-2/LT-2017   ze dne 24.01.2017)
 • kolaudační souhlas č.j.: 1702/2016-1399/2017/OSŽPD/Dr ze dne 30.01.2017
 
< Předch.   Další >
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
Leden
KulturaMyslivecký ples Tex...
19.01.2018 (20:00)
SportFlorbal - turnaj př...
20.01.2018 (09:00)
Kino ŠtětíCoco 3D
20.01.2018 (17:30)
Kino ŠtětíZoufalé ženy dělají...
20.01.2018 (20:00)
Kino ŠtětíCoco
21.01.2018 (15:30)
Kino ŠtětíNejtemnější hodina
21.01.2018 (18:00)
Kino ŠtětíTři billboardy kous...
23.01.2018 (18:00)
Kino ŠtětíTři billboardy kous...
24.01.2018 (18:00)
Kino ŠtětíZoufalé ženy dělají...
25.01.2018 (18:00)
KulturaMaturitní ples SOŠ ...
26.01.2018 (20:00)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoLednice Amica FC202 BPW
Spotřebiče (19.01.2018)
Inzerát obsahuje fotoProdám byt 2+1, 90 m2, Ostrovní ul.
Byty (18.01.2018)
Inzerát obsahuje fotoToustovač Bravo PT 904 BB
Spotřebiče (18.01.2018)
Inzerát obsahuje fotoAutomatická pračka Polar PWA 830 A
Spotřebiče (18.01.2018)
Inzerát obsahuje fotoLednice kombinovaná ZANUSSI
Spotřebiče (18.01.2018)
Inzerát obsahuje fotoStavební parcela
Pozemky a ostatní (18.01.2018)
Inzerát neobsahuje fotoSháním pronájem
Byty (18.01.2018)
Inzerát obsahuje fotoBruder Manitou MLT 633
Hračky a ostatní (18.01.2018)
Inzerát obsahuje fotoLEGO štít+meč (pěnový) různé sady
Hračky a ostatní (18.01.2018)
Inzerát obsahuje fotonoví plyšáci
Hračky a ostatní (18.01.2018)