www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: -0.1°C
Dnes je Pondělí, 18. únor 2019, svátek má Gizela, zítra Patrik
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Na Bramboře kolem světa [nové okno]
Štětí.cz arrow Městská policie arrow Aktuality arrow Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2016

Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2016

Tisk
Pondělí, 11. leden 2016, 09:27

Vážení občané, dovolte, abych Vám jménem Městské policie Štětí dodatečně popřál šťastný a úspěšný rok 2016.

Současně bych Vás chtěl upozornit na změnu, která se týká zpráv o činnosti městské policie. Zprávy budou oproti současnému stavu zveřejňovány průběžně podle jejich nápadu, aktuálnosti nebo závažnosti.

S pozdravem
Bc. Zdeněk Cuchý
pověřený strážník

Kdo hledá - najde

Dne 8. 1. 2017 v dopoledních hodinách byla hlídka MP Štětí zastavena mužem ve věku 39let, který uvedl, že jeho partnerka ve věku 34 let opustila byt ve špatném psychickém stavu a on má obavy o její život. Dále muž uvedl, že již obvolal všechny členy rodiny i její známé, ale u nikoho se jeho partnerka nenachází. Hlídka MP na základě podrobného popisu ženy, provedla kontrolu celého nábřeží a blízkého okolí, ale žena nebyla nikde nalezena. Toto oznámení však mělo šťastný konec a žena byla nalezena svým partnerem živá a „zdravá“.


Pachatel na útěku

Dne 7. 1. 2017 v brzkých ranních hodinách byla městská policie požádána hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí o součinnost při kontrole areálu ČD Hněvice, kde by se mohl ukrývat pachatel trestného činu krádeže vloupáním ve stádiu pokusu do kanceláře výpravčí, která ho svým křikem o pomoc vylekala natolik, že se dotyčný dal na útěk. Muž nebyl v areálu ČD Hněvice ani v jeho blízkosti nalezen. Celou událost nadále šetří Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí.


Nehoda není náhoda

Dne 5. 1. 2017 v odpoledních hodinách přijala operační služba Městské policie Štětí oznámení o dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce ulice Alšova a ČSA. Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob. U obou účastníků dopravní nehody bylo hlídkou městské policie provedeno orientační vyšetření ke zjištění obsahu alkoholu, které bylo v obou případech s negativním výsledkem. Ze strany městské policie byl na místě dále usměrňován provoz, a to až do příjezdu hlídky Policie České republiky - oddělení dopravních nehod, která si celou událost převzala k dalšímu šetření.


Manžílek k pohledání

Dne 4. 1. 2017 v nočních hodinách přijala operační služba Městské policie Štětí telefonické oznámení ženy ve věku 50 let, která byla podle svých slov fyzicky napadena svým o tři roky mladším manželem. V průběhu prošetřování přijatého oznámení, však vyšlo najevo, že žena byla nejen fyzicky napadena svým manželem, ale i donucena k orálnímu sexu. Celou událost si následně převzalo Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí k dalšímu šetření.


Bez peněz do hospody nelez

Dne 4. 1. 2017 v nočních hodinách bylo operační službou Městské policie Štětí přijato oznámení o potyčce dvou opilých mužů ve Sport baru no. 532 v Radouňské ulici ve Štětí. Po příjezdu hlídky městské policie na místo, zde byli zjištěni dva muži ve věku 25 a 28 let ovlivnění alkoholem, kteří zde svým jednáním obtěžovali ostatní přítomné hosty. Rovněž tak i odmítali uhradit svou útratu ve výši 50,- Kč. Vzhledem k tomu, že oba výtržníci odmítali prokázat přítomným strážníkům svou totožnost a současně kladli aktivní odpor, byli za použití donucovacích prostředků předvedeni na Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí. Celá událost bude Městskou policií Štětí předána příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.


Oznámeného rušení nočního klidu zachránilo pacienta

Dne 05. 12. 2016 v 21:38 hod., vyjížděli strážníci na žádost Policie ČR z důvodu vytíženosti policistů na prověření telefonického oznámení o rušení nočního klidu do ulice Dohnalova. Na místě strážníci zjistili, že z jednoho bytu, ve kterém bydlí zdravotně postižený muž, jsou slyšet hlasité rány a tlumený křik ve smyslu volání o pomoc.
Na základě zjištěných informací využili strážníci svého zákonného oprávnění a ve spolupráci s hasiči Hasičského záchranného sboru ČR byt otevřeli. Uvnitř nalezli muže ležícího v posteli, který zmateně komunikoval. Z toho důvodu přivolali Zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci pacienta po prvotním ošetření převezli do zdravotnického zařízení.


Krádež jízdních kol

Dne 05. 12. 2016 v 18:48 hod., na základě telefonického oznámení vyjela hlídka Městské policie Štětí k bytovému domu na Novém náměstí, kde mělo dojít k odcizení jízdních kol ze sklepní kóje. Hlídka na místě zjistila, že neznámý pachatel po odstranění šroubů petlice s visacím zámkem vnikl do sklepní kóje, ze které odcizil tři značková jízdní kola v celkové hodnotě cca 40.000,-Kč. Vzhledem k vzniklé škodě a způsobu provedení si věc na místě převzal policejní orgán Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu krádež.
V této souvislosti bych chtěl všechny občany města informovat, že se jedná již o druhou krádež věcí ze sklepní kóje v této lokalitě v krátkém časovém rozmezí. V této souvislosti bych chtěl občany jménem městské policie požádat, aby věnovali zvýšenou pozornost pohybu cizích osob v bytových domech nebo cizím osobám, které z domů případně vynášejí věci, které mohou pocházet z trestné činnosti. V těchto případech je možné využít linky tísňového volání:

156 - městská policie
nebo
158 - Policie ČR


Platí na ně ještě vůbec něco?

Dne 23. 11. 2016 v 17:37 hod., byl pěší hlídkou městské policie při kontrole ulice Obchodní a jejího okolí u prodejny Tesco zjištěn 28letý muž ze Štětí, který zde na lavičce popíjel alkohol. Svým jednáním porušil obecně závaznou vyhlášku č. 6/2014 o zákazu požívání alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích. Proto byl vyzván k prokázání své totožnosti. Muž nejenže výzvy neuposlechl, ale naopak, začal strážníky slovně napadat a urážet. Nereagoval ani na opětovnou výzvu k prokázání totožnosti a upozornění na možnost předvedení na Policii ČR a dál pokračoval v protiprávním jednání – požívání alkoholu. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o jeho předvedení na Policii ČR. Tomu se muž začal bránit a pokusil se o útěk. Aby byl zákrok zdárně dokončen, byli strážníci nucení proti pachateli použít donucovací prostředek. Při jeho použití nedošlo ke zranění. Poté co policejní orgán zjistil pachatelovu totožnost, bylo s ním jeho protiprávní jednání řešeno. Ten však odmítl celou věc se strážníky projednat. Z toho důvodu bude jeho jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu.


Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu

Dne 19. 11. 2016 ve 03:43 hod., vykonávala hlídka městská policie běžnou hlídkovou činnost v centru města. Při jízdě ul. Komenského jelo v opačném směru jízdy od ul. 9. května vozidlo, které náhle vybočilo ze svého směru jízdy, vjelo do jízdní dráhy služebního vozidla a následně na chodník, přičemž došlo k bočnímu střetu obou vozidel. Řidič protijedoucího vozidla na místě nezastavit a dál pokračoval v jízdě do ul. Dlouhá, kde se pokoušel vozidlo zaparkovat. Po provedené kontrole dokladů potřebných k řízení vozidla, byla u řidiče, kterým byl 20letý muž ze Štětí, provedena orientační dechová zkouška na alkohol. Výsledek zkoušky byl pozitivní s naměřenou hodnotou 2.08 promile. Na základě věcné příslušnosti si na místě věc převzal policejní orgán dopravní policie pro podezření z trestného činu.


Asi kutil …

Dne 11. 11. 2016 v 18:10 hod., přijala operátorka městské policie telefonické oznámení o vloupání do sklepní kóje bytového domu na Novém náměstí. Na místě strážníci zjistili, že neznámý pachatel vypáčil vstupní dveře do sklepní kóje, ze které odcizil elektrické ruční nářadí v celkové hodnotě cca 4.000,-Kč. Vzhledem ke způsobu spáchání si na místě věc převzal policejní orgán pro podezření z trestného činu krádež.


Sdělení občanům

Vážení občané, na jednání Zastupitelstva města Štětí, které se konalo dne 15. 09. 2016, byla m. j. schválena Zpráva o činnosti Městské policie Štětí za rok 2015. Celá zpráva je zveřejněna na stránkách Města Štětí - Městská policie - statistiky a zhodnocení.


Zkušební provoz nového kamerového bodu Městského kamerového dohledového systému

Dne 04. listopadu 2016 byl do zkušebního provozu spuštěn nový kamerový bod Městského kamerového dohledového systému. Jedná se o kamerový bod zřízený v prostoru křižovatky ulic ČS. armády – Obchodní – Kostelní – Krátká. V zorném poli této kamery je ulice Kostelní, Krátká, ČSA, obchodní dům a parkoviště před ním, pěší zóna, prostor Nového náměstí, přilehlé obchody a dále křižovatka ulic 9. května – Obchodní – Školní a Bezručovy sady. Jedná se o celkem 14 kamerový bod stávajícího MKDS.

Bc. Zdeněk Cuchý
vedoucí městské policie


Pachatel se vrací na místo činu

Dne 03. 11. 2016 v 14:35 hod., byla městské polici lesním MěÚ Štětí oznámena neoprávněná těžba dřeva v zalesněné lokalitě mezi železničním přejezdem a křižovatkou na obec Radouň. Hlídka na místě zjistila, že zde bylo neznámým pachatelem pokáceno a rozřezáno osm vzrostlých borovic a část dřevní hmoty byla z místa odvezena. Tímto městu Štětí vznikla škoda ve výši cca 3.000,-Kč.
Vzhledem k tomu, že část dřevní hmoty pachatel zanechal na místě, byla lokalita osazena fotopastí pro případ, že by se pachatel na místo vrátil pro zbytek vytěženého dřeva. Zařízení pořizuje fotografickou dokumentaci nebo videozáznam situace v jejím zorném poli. Pořízenou dokumentaci jednak ukládá na paměťovou kartu a pořízené fotografie formou MMS zprávy odesílá na stanovenou IP adresu nebo mobilní telefon.
Dne 06. 11. 2016 v 09:08 hod., byly prostřednictví instalované fotopasti vyslány na operační středisko městské policie MMS zprávy dokumentující pohyb vozidla a osoby v zájmové oblasti. Na místo byla ihned vyslána hlídka. Strážníci na místě zjistili 61letého muže, který do přistaveného užitkového vozidla nakládal neoprávněně vytěžené dřevo. Ten k těžbě ani další manipulaci s dřevem nedisponoval žádným povolením nebo oprávněním. Jeho jednání bylo strážníky kvalifikováno jako přestupek proti majetku. Muž na základě výzvy dřevo dobrovolně vydal. S pachatelem by přestupek řešen na místě v blokovém řízení uložením blokové pokuty. Ten její zaplacení odmítl, stejně jako odmítl převzít potvrzení o vydání dřeva. Z toho důvodu bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k dalšímu patření.Také jedna z činností strážníků

Dne 29. 10. 2016 v 19:25 hod., oznámil městské policii dispečink HZS Ústeckého kraje výskyt labutě na mostě přes řeku Labe v jízdním pruhu ve směru od Hněvic. Na místě strážníci skutečně nalezli labuť a provedli její odchyt. Prohlídkou zjistili, že pták má krvácející zranění v oblasti kloubu pravého křídla. Odchycenou labuť provizorně ošetřili a o odchytu vyrozuměli pracovníky ornitologické záchranné stanice FALCO se sídlem v Dolním Týnci. Ti si následujícího dne labuť převzali do odborné péče.


Závislost

Dne 17. 10. 2016 v 15:28 hod., bylo hlídkou městské policie při výkonu služby v centru města zjištěno osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda, které vyjíždělo z parkoviště u Nového náměstí. Strážníci si všimli, že vozidlo řídí osoba, o které ze služební činnosti vědí, že má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Z toho důvodu bylo vozidlo zastaveno. Řidičem byl 26letý muž. Ten strážníků uvedl, že u sebe nemá žádný doklad prokazující totožnost, ale sdělil své osobní údaje. Provedenou lustrací v příslušné evidenci bylo u řidiče skutečně prokázáno uložení zákazu činnosti. Vzhledem k tomu, že řidič jevil známky ovlivnění návykovou látkou, bylo u něj provedeno orientační vyšetření na přítomnost jiných látek než alkohol. Výsledek byl pozitivní na Metamfetamin, což je podle Nařízení vlády 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek látka psychotropní. Řidič následně sám přiznal požití Pevitinu před týdnem, ale odběr krve odmítl. Pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a policejní orgán si věc převzal k dalšímu opatření.


Moc si nepomohl

Dne 25. 9. 2016 v 22:34 hod., zjistila hlídka městské policie v prostoru čerpací stanici OK Oil v ulici Litoměřická osobní motorové vozidlo tovární značky Ford. Do vozidla na místo řidiče viděli strážníci nastoupit 24letého muže, o kterém z osobní znalosti vědí, že má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Muž s vozidlem následně vyjel z prostoru čerpací stanice a pokračoval v jízdě ve směru na obec Hoštka. Hlídka se snažila řidiče zastavit za užití výstražného znamení doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení a rozsvícením nápisu „STOP“. Řidič na pokyn k zastavení nereagoval a naopak zvýšil rychlost jízdy. Strážníci ukončili pronásledování vozidla na hranici katastrálního území města Štětí, kde končí i jejich oprávnění k plnění úkolů městské policie. Jednání řidiče však nezůstalo bez odezvy. Strážníci podle § 12a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii požádali o poskytnutí záznamu z kamerového systému benzínového čerpadla. Jeho vyhodnocením získali jednoznačný důkaz o protiprávním jednání řidiče a věc tudíž pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání postoupili dle věcné příslušnosti Policii ČR.


Recidivisté

Dne 17. 09. 2016 v 14:50 hod., bylo telefonicky na operační středisko Městské policie Štětí oznámeno, že v prodejně Penny Market na Husově náměstí, bylo neznámým mužem odcizeno zboží, které bez zaplacení pronesl přes pokladnu.
Na místě strážníci zjistili, že se neznámý muž v prodejně Penny Market zastavil u prodejního regálu s cukrářským zbožím, kde si do kapsy mikiny vložil 3 kusy čokoládových tyčinek v celkové hodnotě 29,70,- Kč. Poté prošel přes pokladnu, aniž by zboží zaplatil. Následně byl zaměstnankyní prodejny vyzván k vydání odcizeného zboží. Výzvy uposlechl a zboží vydal. Co však již nehodlal ze zcela zřejmých důvodů akceptovat, byla žádost o jeho setrvání v prodejně do příjezdu strážníků městské policie a z prodejny odešel. Strážníci požádali o záznam z kamerového systému prodejny, na kterém zcela bezpečně poznali pachatele, kterého velmi dobře znají ze služební činnosti. Při pátrání po podezřelém, tohoto hlídka zastihla na Novém náměstí. Vzhledem k tomu, že nedokázal nebo spíše nechtěl prokázat svoji totožnost, byl předveden na Policii ČR. Zde nejenže byla jeho totožnost zjištěna, ale současně vyšlo najevo, že byl v posledních třech letech odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Tím získal statut důvodně podezřelého z trestného činu krádež, kterého se měl dopustit odcizením zboží byť v hodnotě 29,71,-Kč. Policejní orgán si celou věc převzal k dalšímu opatření.
Další výtečník se obdobného jednání dopustil dne 18. 09. 2016 v prodejně Tesco v ulici Obchodní. Zde si zákaznice všimla mladíka, který z prodejny vynášel nákupní košík, ve kterém bylo několik lahví alkoholu a další zboží. Když mladíka oslovila, aby se vrátil a zboží zaplatil, tak se dal i s odcizeným zbožím včetně nákupního košíku na útěk ve směru do centra města. Strážníci po zhlédnutí interního kamerového systému prodejny pachatele na základě osobní znalosti ihned ustanovili. Stejně jako předešlý pachatel, tak i tento se dopustil recidivního jednání, takže i tato krádež zboží skončila podle věcné příslušnosti na Policii ČR.
To však mladíka neodradilo. Dne 23. 9. 2016 v 07:15 hod., opět v prodejně Tesco odcizil zboží v hodnotě 1.228,-Kč rovněž včetně nákupního košíku a z prodejny utekl. Dle svědků doběhl za prodejnu Jivel, kde odcizené zboží přendal do tašky a následně místo opustil. Zde byl rovněž odcizený nákupní košík nalezen. Totožnost zloděje opět prokázal záznam z kamerového systému a celou věc si jako v předešlém případě převzal policejní orgán k dalšímu opatření.


Co dodat …

Dne 17. 09. 2016 v 18:20 hod., v době konání „Tradičního štětského jarmarku“, bylo telefonicky na operační středisko městské policie oznámeno, že na Husově náměstí bylo nalezeno malé dítě, které se zřejmě ztratilo rodičům a na opětovnou výzvu k vyzvednutí nikdo nereaguje. Strážníci asi tříleté dítě vyzvedli a snažili se s jeho pomoci nalézt bydliště. To se jim ve finále podařilo. V bydlišti však nebyl nikdo nezastižen, ale na základě informací poskytnutých sousedy se podařilo zjistit totožnost dítěte a získat další důležité informace. Při cestě z bydliště byl nedaleko zjištěn partner matky dítěte, proto hlídka na místě zastavila. Po krátké době na místo dorazila žena, která byla zjevně pod vlivem alkoholu a uváděla, že je matkou dítěte. Z toho důvodu byla požádána o prokázání své totožnosti. Místo předložení dokladu totožnosti se však na hlavu strážníků snesla série vulgárních nadávek a výhrůžek. Při opětovné výzvě k prokázání totožnosti přešla žena od verbálního útoku k fyzickému a jednoho se strážníků napadla údery pěstí do obličeje a hrudníku a následně pokračovala ve slovním projevu, za který by se nemusel stydět ani otrlý muž. Další pokus o napadení strážníka na sebe nedal dlouho čekat. Ze strany hlídky byla použita výzva jménem zákona s upozorněním na případné použití donucovacích prostředků, což se minulo účinkem. Při dalším pokusu o napadení strážníka byl útok odražen a ženě byla přiložena služební pouta a převezena na Policii ČR ke zjištění totožnosti. Současně u ní bylo provedeno orientační vyšetření na přítomnost alkoholu s naměřenou hodnotou 1,75 promile. Vzhledem k tomu, že jednání ženy naplňovaly znaky trestného činu násilí proti úřední osobě, zůstala v péči Policie ČR. Dítě po poskytnutí základní péče bylo pracovnicí Orgánu sociálně právní ochrany dětí umístěno na nezbytně nutnou dobu do zařízení Fondu ohrožených dětí.


Drzost nebo hazard?

Dne 14. 09. 2016 v 15:37 hod., prováděla hlídka městské policie dopravně bezpečnostní akci v obci Počeplice. Ta byla zaměřená na dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v této obci, která je zde zvláštním právním předpisem stanovena na 40 km/h pro nákladní automobily nad 3,5t. Při kontrole byl zjištěn a laserovým rychloměrem zdokumentován přestupek nákladní soupravy, která měřeným úsekem projížděl rychlostí 49 km/hod. Z toho důvodu byla souprava zastavena a řidič požádán o předložení dokladů potřebných k řízení. Jednalo se o muže ve věku 47 let z Mělnicka, který strážníkům přiznal, že nemá řidičské oprávnění z důvodu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení morových vozidel. Pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, byl na místo přivolán policejní orgán, který si věc převzal.


Dopravní nehoda

Dne 14. 09. 2016 v 09:10 hod., byla telefonicky operační službě městské policie oznámena dopravní nehoda bez zranění, ke které mělo dojít v ul. Obchodní před obchodním domem Šťastný. Na místě strážníci zjistili, že řidička osobního vozidla couváním vyjížděla z parkovacího místa, přičemž levou zadní částí narazila do levého boku vedle ní zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. U řidičky byla provedena orientační dechová zkouška na alkohol, která byla pozitivní s naměřenou hodnotou 0,25 promile. Vzhledem k tomu, že řidička jakékoliv požití alkoholu před jízdou odmítala, byla zkouška opakována. Výsledek však zůstal nezměněn. Dle věcné příslušnosti byl přivolán policejní orgán Skupiny dopravních nehod, který si věc převzal k dalšímu opatření.


Nic neobvyklého

Dne 11. 09. 2016 v 19:30 hodin, bylo hlídkou městské policie v ulici Cihelná spatřeno jedoucí osobní motorové vozidlo Škoda Felicia, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání přestupku v dopravě. Ten s vozidlem pokračoval v jízdě k nájezdu na most přes řeku Labe, kde byl zastaven. Řidičem byl muž ve věku 22 let z Roudnice nad Labem. Po kontrole dokladů potřebných k řízení vozidla byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol, se kterou souhlasil. Pozitivní hodnoty zkoušky 0,28 a 0,25 promile svědčí o požití alkoholu před jízdou. Ze svého jednání se bude zodpovídat příslušnému správnímu orgánu, kterému strážníci věc oznámí.


Kam se hrabou chlapi

Dne 11. 09. 2016 v 03:50 hod., bylo při běžném výkonu služby hlídkou městské policie v ulici Radouňská ve směru k nádraží ČD spatřeno jedoucí osobní motorové vozidlo Škoda Fabia. U toho nebylo rozsvíceno stanovené osvětlení. Vozidlo z důvodu vzniklé dopravní situace zastavilo před železničním. Na místě řidiče seděla 33letá žena z nedaleké obce, která byla zjevně pod vlivem alkoholu. Po zjištění totožnosti a kontrole dokladů potřebných k řízení vozidla, byla žena strážníky vyzvána, aby se podrobila orientační dechové zkoušce. Naměřená hodnota 2,31 promile ji pasovala do role podezřelé z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Z toho důvodu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a policejní orgán si věc na místě převzal k dalšímu opatření.


Dvě mouchy jednou ranou

Dne 10. 09. 2016 v 02:27 hod., bylo v ul. Litoměřická strážníky městské policie spatřeno osobní motorové vozidlo zn. Peugeot, které pokračovalo v jízdě po silnici č. 261 na obec Počeplice. Jeho řidič byl podezřelý ze spáchání přestupku v dopravě, proto bylo vozidlo zastaveno. Řidičem byl 25letý muž z Mělnicka, který byl vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Strážníkům uvedl, že u sebe žádný doklad totožnosti nemá a současně, že není držitelem řidičského oprávnění. Provedenou lustrací v příslušné evidenci bylo zjištěno, že muž skutečně není a nikdy nebyl držitelem řidičského oprávnění. Na místo byla dále přivolána hlídka Policie ČR, která totožnost muže prokázala a současně mu zakázala další jízdu. Na místě spolujezdce v kontrolovaném vozidle byl zjištěn muž, který je strážníkům dobře znám ze služební činnosti a byl Policií ČR hledaný. Proto si policisté muže ihned převzali do své péče. Protiprávní jednání řidiče vozidla strážníci oznámí příslušnému správnímu orgánu.


Přecenil své síly?

Dne 08. 09. 2016 v 15:50 hod., bylo operátorce městské policie telefonicky oznámeno, že asi 60letý muž si šel poblíž mostu přes řeku Labe zaplavat, své osobní věci ponechal u mola a není nikde vidět. Na místo ihned vyjela hlídka městské policie, která zde zjistila svědky události. Ze získaných informací vyplynulo, že muž si šel skutečně zaplavat do řeky Labe, kdy plaval ve směru k levému břenu řeky Labe, k obci Hněvice a najednou měl zmizet pod hladinou. Ve spolupráci s Policií ČR, která si věc převzala, byla provedena nezbytná opatření mající vztah k vzniklé události. Následně dne 11. 09. 2016 v 10:50 hod., bylo operační službě telefonicky oznámeno, že zhruba v polovině vodního toku řeky Labe ve směru k jezu plave lidské tělo bez známek života. Strážníci na místě zjistili, že poskytnuté informace odpovídají skutečnosti a na místo přivolali složky Integrovaného záchranného systému. Bezvládné tělo pohřešovaného muže bylo z vody vytaženo příslušníky Hasičského záchranného sboru, kteří disponují příslušnou technikou. Okolnosti smrti a její příčinu šetření Policie ČR.


Další, kterému se to nevyplatilo

Dne 01. 09. 2016 v 02:48 hod., zjistila motohlídka městské policie v ul. Radouňská jedoucí osobní motorové vozidlo. Jeho řidič při spatření hlídky náhle zrychlil jízdu a snažil se ujet. Následovala krátká „honička“ ulicemi města, kdy řidič nakonec sám vozidlo v ul. Družstevní zastavil. Po provedení kontroly dokladů potřebných k řízení vozidla, bylo u 23letého řidiče provedeno orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechu. Provedenou dechovou zkouškou byla u něj naměřena konečná hodnota 0,90 promile. Přivolaný policejní orgán Policie ČR mladíkovi na místě zakázal další jízdu a zadržel mu řidičský průkaz. Řízení pod vlivem alkoholu oznámí strážníci příslušnému správnímu orgánu.


Řidičské oprávnění …

Dne 31. 8. 2016 v 15:53 hod. bylo hlídkou městské policie v ulici Alšova spatřeno jedoucí osobní motorové vozidlo. To řídila žena, o které strážníci z osobní znalosti vědí, že není držitelem řidičského oprávnění. Z toho důvodu bylo vozidlo v ul. Obchodní zastaveno a řidička vyzvána k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Sama uvedla, že řidičské oprávnění nevlastní, což bylo potvrzeno i následnou lustrací v evidenci řidičů. U řidičky provedeno orientační vyšetření na přítomnost návykových látek jiných než alkohol s negativním výsledkem. Její jednání spočívající v řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění bude strážníky oznámeno příslušnému správnímu orgánu.


Vandal nebo žhář?

Dne 30. 07. 2016 v 23:56 hod., přijala operační služba městské policie oznámení o neznámém muži, který se na Novém náměstí zapaluje zaparkovaná vozidla. Na místo byla vyslána hlídka městské policie, která na parkovišti před lékárnou Pod Lipou zjistila 32letého muže z nedaleké obce. Ten za užití otevřeného ohně zapaloval plastové doplňky u zde zaparkovaných vozidel. Strážníci oheň uhasili a na místo přivolali hlídku Policie ČR. Policejní orgán si na místě věc včetně pachatele převzal k dalšímu opatření.


Zdrogovaný a agresivní

Dne 25. 08. 2016 v 20:55 hod., přijala operační služba městské policie telefonické volání o pomoc z prodejny „U Michaely“. Podle oznamovatelky se zde má nacházet muž trpící halucinací, že ho chce někdo v prostorách prodejny zabít nožem a přitom zde nikdo není.
Na místě hlídka zjistila 21letého muže, který strážníkům přiznal užití návykové látky Pervitin v kombinaci s marihuanou, což u něj mělo vyvolat halucinace, že se ho někdo pokouší zabít nožem. Strážníci současně zjistili, že muž má trpět duševní poruchou, proto na místo zavolali zdravotnickou službu. Přivolaný lékař rozhodl o převozu muže do psychiatrické léčebny. Z důvodu jeho agresivního chování převozu asistovala Policie ČR.


Motorizovaný účastník Free Párty Hoštka

Dne 14. 8. 2016 v 13:03 hod., byla hlídkou Městské policie Štětí v souvislosti s konáním Free Párty Hoštka prováděna kontrola pozemní komunikace II. třídy číslo 261 v ulici Litoměřická ve Štětí. Při hlídkové činnosti bylo strážníky zaregistrováno jedoucí osobní motorové vozidlo Škoda Felicia, jehož řidič při spatření hlídky viditelně zvýšil rychlost jízdy a ve snaze hlídce ujet následně v ul. Cihelná ve Štětí prudce odbočil na místní komunikaci vedoucí kolem zahrádkářské kolonie. Zde bylo ujíždějící vozidlo dostiženo a zastaveno. Po kontrole dokladů potřebných k řízení vozidla zjištěno, že se jedná řidiče ve věku 21 let. Následně u něj bylo provedeno orientační vyšetření ke zjištění, zda před jízdou neužil jinou návykovou látku než alkohol. Vyšetření bylo provedeno prostřednictví mobilního analyzátoru. Výsledek orientačního vyšetření byl u řidiče pozitivní na Metamfetamin a THC, což je kombinace tzv. lehké a tvrdé drogy. Řidič byl na základě výsledku orientační zkoušky vyzván k odbornému lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve, což odmítl. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která řidiči další jízdu zakázala a zadržela mu řidičský průkaz. Řidiče čeká správní řízení, ve kterém mu hrozí pokuta až do výše padesáti tisíc.Obtěžování nebo žebrota?

Ve dnech 09. 08 a 10. 08. 2016 byla operační službou přijata oznámení z non stop baru Land Trade na autobusovém nádraží v ulici Litoměřická, kde neznámá žena má obtěžovat hosty neustálými žádostmi o zakoupení alkoholického nápoje, což doprovází tancem a zpěvem. V obou případech se jednalo o tutéž „umělkyni“ ve věku 31 let z Ústí nad Labem. Jak se dalo podle jejího stavu ovlivněného alkoholem předpokládat, s rozverností odmítla strážníkům prokázat svoji totožnost, čímž si vysloužila předvedení na Policii. Jelikož se jednalo o prohřešky s nízkou společenskou škodlivostí, bylo její jednání v obou případech a pro tuto chvíli řešeno pouze domluvou.


Kamerový záznam opět pomohl

Dne 10. 07. 2016 v 10:05 hod., byly na služebně městské policie oznámeny dva případy krádeže zboží v prodejně Večerka v ul. Krátká. Zde měl neznámý pachatel dne 09. 07. 2016 odcizit čokolády v hodnotě 102,- Kč a následně dne 10. 07. 2016 další zboží hodnotě 136,- Kč. V obou případech se měl jednání dopustit týž pachatel. Strážníkům byl poskytnut záznam z interního kamerového systému prodejny. Po jeho vyhodnocení strážníci na základě osobní znalosti ustanovili jako pachatele 21letého muže z Ústí nad Labem, který je jim za služební činnosti velmi dobře znám. Jeho jednání včetně nesporného důkazu bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.


Sám se usvědčil

Dne 21. 07. 2016 ve 23:00 hod., se na městskou policii obrátila Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje s žádostí o spolupráci spočívající v prověření přijatého oznámením neznámého muže. Ten žádal o pomoc a přitom vystupoval hrubě, používal vulgární výrazy a popis vzniklé události byl nesrozumitelný. Operátorce záchranné služby se však podařilo z telefonátu volajícího muže zjistit, že ten by měl mít řezné poranění nohy a měl by se pohybovat mezi hotelem a kruhovým objezdem, který je nedaleko koupaliště ve Štětí.
Strážníci v ul. ČSA zjistili dva muže, které velmi dobře znají ze služební činnosti. Jeden z nich měl krvácející zranění na noze, proto mu byla poskytnuta první pomoc a zůstal v jejich péči až do příjezdu záchranné služby. Zranění si měl údajně způsobit o větší střep. Ten však nebyl v okolí nikde nalezen. Strážníci společně s hlídkou Policie ČR následně provedli kontrolu koupaliště, při které zjistili rozbitou skleněnou výplň okna jedné ze šaten vedoucí do hospodářské části budovy. Zde pachatel krom jiného zanechal i svůj podpis v podobě krevních stop. Tím policistům Policie ČR, kteří si věc na místě převzali pro podezření z trestného činu, poskytl důkaz o své nekalé činnosti.


Úmysl nebo nedbalost?

Dne 04. 07. 2016 v 10:10 hod., bylo na Novém náměstí hlídkou městské policie zjištěno motorové vozidlo Mercedes, které neoprávněně stálo na parkovacím místě vyhrazeném pro osoby s tělesným postižením. Osoba, která zde vozidlo ponechala, nereagovala na předvolání pro nepřítomného řidiče, proto byl přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření.


Oprávněné otevření bytu

Dne 16. 06. 2016 v 13:55 hod., vyjížděli strážníci na základě tísňového volání do ulice Školní, kde v domě s pečovatelskou službou má být z jednoho z bytů slyšet sténání a volání o pomoc. Na místě hlídka zjistila, že by se v bytě měla nacházet 90letá seniorka a vzhledem k zabezpečení vstupních vchodových dveří, se do bytu nikdo nemůže dostat. Na základě poskytnutých informací strážníci zcela správně situaci vyhodnotili a využili svého zákonného oprávnění, byt otevřeli a vstoupili do něj z důvodu provedení zákroku, úkonu nebo jiného opatření k odvrácení nebezpečí. Na balkoně, který je součástí bytu nalezli seniorku, která si pádem způsobila krvácející zranění hlavy. Ta byla předána do péče zdravotníků, kteří byli na místo rovněž přivoláni. O otevření bytu strážníci vyrozuměli oprávněnou osobu, které byt následně předali.

§ 16 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
  1. Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen "byt"), vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.
  2. Při provádění zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
  3. Po provedení zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen neprodleně vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.
  4. O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše strážník úřední záznam.


Vandal

Dne 13. 05. 2016 ve 21:53 hod., na základě telefonického oznámení o poškození zaparkovaného vozidla neznámým pachatelem, vyjížděli strážníci do ulice U stadionu. V ulici Školní zastihli muže, kterého velmi dobře znají ze služební činnosti a který současné odpovídal i popisu pachatele. Ten však poškození vozidla popíral. Na místě události bylo zjištěno osobní motorové vozidlo s poškozenou skleněnou výplní levých předních dveří pivní lahví. Na základě výpovědí svědků je jednání pachatele dostatečně prokázáno a věc bude postoupena správnímu orgánu k projednání přestupku proti majetku.


Když krást, tak ve velkém

Dne 10. 05. 2016 v 15:35 hod., na základě telefonického oznámení vyjela hlídka městské policie do prodejny Penny Market na Husově náměstí. Zde byl strážníkům ostrahou prodejny přehrán záznam z vnitřního kamerového systému prodejny. Ten zachycuje krádež zboží, ke které došlo dne 09. 05. 2016 v 11:11 hod. Na záznamu figurují dva neznámí muži, kteří zde odcizili vystavené čokolády, které z prodejny odnesli ve dvou cestovních batozích. Škoda na odcizeném zboží byla vyčíslena částkou 6.648,-Kč. Na fotografiích z kamerového jsou podezřelí z krádeže. V případě, že by někdo z občanů mohl podat informace k těmto osobám, je mu k dispozici linka 156 nebo operační služba městské policie v ul. Palackého 599 při osobním jednání.Drogy a alkohol za volantem

Dne 5. 5. 2016 v 22:30 hod., bylo hlídkou Městské policie Štětí v ulici Litoměřická spatřeno jedoucí osobní motorové vozidlo, u kterého nesvítilo stanovené osvětlení. Z toho důvodu bylo vozidlo hlídkou zastaveno a řidič byl vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Po kontrole dokladů byl řidič vyzván k orientačnímu vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechu, neboť jevil známky po požití některé z návykových látek. Poté co byl výsledek zkoušky na alkohol negativní, vyzvali strážníci řidiče k provedení orientačního vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. K tomu využití digitálního analyzátoru. Orientační vyšetření bylo pozitivní na látku THC (marihuana). Vzhledem k pozitivní zkoušce byl řidič vyzván, aby se podrobil odbornému lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve, což odmítl. Z těchto důvodů bude věc oznámena příslušnému správními orgánu.

Obdobnou situaci v dopravě řešili strážníci dne 27. 05. 2016 v 22:55 hod., rovněž v ulici Litoměřická u čerpací stanice OK Oil. Zde pro změnu řidička osobního motorového vozidla nerespektovala dopravní značku upravující přednost v jízdě. Z toho důvodu bylo vozidlo zastaveno a provedena kontrola dokladů totožnosti a kontrola dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Strážníci dále u ženy provedli orientační vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Digitální analyzátor vzorek slin řidičky vyhodnotil jako pozitivní na Amfetamin a Metamfetamin, což jsou podle Nařízení vlády 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek látky psychotropní. Žena doznala nitrožilní užití Pervitinu, ale odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem krve odmítla. Ze svého jednání se rovněž bude zodpovídat příslušnému správnímu orgánu.

A pro změnu alkohol za volantem ze dne 28. 05. 2016 v 02:10 hod., kdy strážníci zjistili v ulici Školní ve Štětí jedoucí motorové vozidlo, které při jízdě náhle vybočilo vlevo a bezdůvodně vjelo na přilehlý chodník. Z toho důvodu bylo vozidlo zastaveno a jeho řidič vyzvána k prokázání své totožnosti a k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Při jednání byl z dechu řidiče cítit alkohol a sám požití alkoholických nápojů před jízdou přiznal. Orientačním vyšetřením byla u něj naměřena hodnota 1,72 promile alkoholu, takže si věc na místě pro podezření z trestního činu převzal policejní orgán Policie ČR.Analyzátor drog v praktickém výkonu služby

Dne 26. 04. 2016 ve 22:20 hod., spatřila hlídka městské policie v ul. Cihelná jedoucí osobní motorové vozidlo Škoda Felicia, jehož řidič byl podezřelý z přestupku v dopravě. Z tohoto důvodu bylo vozidlo v ulici Radouňská zastaveno. Chování kontrolovaného řidiče vzbudilo u strážníků podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo některé z návykových látek. Z toho důvodu byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol, jejíž výsledek byl negativní. Strážníci u řidiče dále provedli orientační vyšetření na případné požití návykových látek. K tomu účelu mají od loňského roku ve výbavě mobilní analyzátor drog, který je schopen na místě detekovat ze vzorku slin sedm základních skupin látek označených jako omamné a psychotropní. Provedené vyšetření bylo pozitivní na látku Metamfetamin. Na to byl řidič vyzván k odbornému lékařskému vyšetření, které odmítl. Další jízda mu byla zakázána a ve věci bude rozhodovat příslušný správní orgán, kterému bude věc oznámena pro podezření z přestupku.

Dne 20. 04. 2016 v 11:18 hod., byla městská policie požádána o provedení orientačního vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek u 17letého studenta VOŠ a SŠ Štětí, u kterého bylo důvodné podezření, že je pod vlivem některé z těchto látek. Test byl proveden za pomoci mobilního analyzátoru, který mají strážníci ve výbavě. Výsledek testu byl pozitivní na přítomnost THC (marihuana). Řešení spojené s užitím omamné látky bylo ponecháno v kompetenci školy a s přihlédnutím k věku studenta byla událost oznámena Policii ČR k dalšímu opatření.


Napadení

Dne 16. 04. 2016 v 05:07 hod., přijala operační služba městské policie telefonické oznámení o fyzickém napadení muže ve Sport baru v ul. Družstevní. Po zjištění základních informací o průběhu napadení a získání popisu dvou údajných pachatelů vyjela hlídka ve směru jejich odchodové trasy. Dvojici podezřelých zastihli strážníci u hotelu Sport. Jeden z mužů ve věku 21 let ze Štětí se k napadení muže u Sport baru doznal. Důvodem byla slovní hádka o „hloupostech“, jak to podezřelý pojmenoval a vše vyvrcholilo napadením poškozeného. Jednání je kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití a ve věci bude rozhodovat příslušný správní orgán, kterému bude přestupek oznámen.


Opilý mladistvý

Dne 12. 04. 2016 ve 21:05 hod., byli strážníci městské požádáni policejním orgánem Policie ČR o součinnost v souvislosti s oznámením výpravčího železniční stanice ČD Štětí o silně podnapilém pasažérovi ve vlaku, který bude ve stanici stavět. Ve vlakové soupravě v prostorách WC byl zjištěn 16letý mladík, kterého museli strážníci z vlaku vyvést. Ten v důsledku opilosti nebyl schopen samostatné chůze ani komunikace. S obtížemi byla u něj provedena orientační dechová zkouška na alkohol s naměřenou hodnotou 0,99 promile. Vzhledem k svému stavu byl předán do péče přivolaných zdravotníků. Strážníky v rámci zjištění skutečného stavu věci bude zajímat, kdo mladistvému alkohol prodal nebo podal, což bude údaj důležitý pro další postup a provedení příslušného opatření.


Před a po

Dne 25. 02. 2016 v 15:50 hod., byl hlídkou městské policie zjištěn neuspokojivý stav okolí autobusové zastávky a budovy železniční stanice ČD v Hněvicích. Strážníci se začali tímto stavem zabývat pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, kterého se m. j. dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Na neutěšený stav byl písemně upozorněn majitel pozemku, kterým jsou České dráhy, a.s., s tím, že obec podle zákona o obcích, může právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem a neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce, uložit pokutu až do výše 100 000,-Kč. Upozornění dopadlo na úrodnou půdu a stav čistoty prostranství, jak dokládá fotodokumentace, se v daném místě začátkem měsíce dubna rapidně zlepšil. Nyní bude záležet jen na občanech, zda se jedná o stav přechodný nebo trvalý.Častější než krádeže v marketech

Dne 23. 03. 2016 prováděla hlídka městské policie dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích na silnici II. třídy číslo 261 v blízkosti areálu společnosti SKANSKA. V 10:04 hod. ve směru od obce Hoštka přijíždělo osobní motorové vozidlo tovární značky Daewoo Lanos, jehož řidič při spatření hlídky odbočil na travnatou plochu ležící mimo komunikaci, přičemž nedal znamení o změně směru jízdy. Hlídka ihned vyjela na místo. Po jejím příjezdu řidič sám z vozidla vystoupil. Byl vyzván k prokázání totožnosti a k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. 31letý muž z Roudnice nad Labem, který vozidlo řídil, hlídce sdělil, že mu byl vysloven zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a že tudíž nemá řidičský průkaz. Informace byla ověřena lustrací v evidenci řidičů. Pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání si na místě věc převzal přivolaný policejní orgán Policie ČR k dalšímu opatření.


Nenapravitelní

Dne 17. 03. 2016 v 15:00 hod., nalezli strážníci při výkonu služby v ul. 1. máje dvojici „společensky unavených“ partnerů. I přesto, že oba místní poměry velmi dobře znají a v minulosti již problém týkající se zákazu požívání alkoholu na veřejnosti byl s nimi řešen, nehodlají jej zcela zjevně respektovat. Proto také tolerance strážníků byla nulová a za přestupek spočívající v porušení obecně závazné vyhlášky, jim byla uložena sankce pro ně nejcitlivější - bloková pokuta.


Nezletilý vandal

Dne 15. 03. 2015 v 16:15 hod., vyjela hlídka Městské policie Štětí na základě telefonického oznámení očitého svědka do obce Počeplice, kde měl nějaký chlapec rozbít skleněnou výplň objektu autobusové zastávky. Po získání základních informací vyrazili strážníci do místa bydliště podezřelého. Zde byla totožnost chlapce potvrzena zákonným zástupcem s tím, že se jedná o 11letého chlapce. Ten se při podání vysvětlení k poškození skleněné výplně doznal. Vzhledem k jeho věku se však jedná o osobu, která není za přestupek odpovědná. Jeho jednání však bude m. j. oznámeno sociálnímu pracovníkovi příslušného odboru sociálně právní ochrany dětí k dalšímu opatření.


Další „cizí“ neřidič

V nedávné době jste byli informováni o muži z Boletic nad Labem, předaného strážníky Policii ČR, pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil tím, že řídil motorové vozidlo v době, kdy mu byl vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. S obdobným, ne-li stejným scénářem se strážníci setkali dne 13. 03. 2016 v 23:18 hod., na pozemní komunikaci č. 261 ve Štětí, při kontrole vozidla Peugeot, jehož řidič, kterým byl 47letý muž z Teplic, se dopustil přestupku v dopravě. Ten na výzvu k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla hlídce pouze sdělil, že požadované doklady u sebe nemá, neboť mu byl v nedávné době vysloven zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Provedenou lustrací v evidenci řidičů bylo mužovo sdělení potvrzeno, proto byl pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání předán policejnímu orgánu Policie ČR k dalšímu opatření.


Nahý agresor

Dne 12. 03. 2016 v 01:15 hodin, přijala operační služba Městské policie Štětí telefonické naléhavé volání ženy o pomoc, které se domu snažil vniknout nahý a velmi agresivní muž. Hlídka na místo dorazila neprodleně a před domem oznamovatelky nalezla zcela nahého 25letého muže ze Štětí, který byl zjevně pod vlivem některé z návykových látek. Muž hlídku uvítal slovy „ahoj kluci, to je dobře že jste tady, jak se máte, již jsem vás dlouho neviděl“. Jakmile se však dostal do bezprostřední blízkosti strážníků, pokusil se jednoho z nich napadnout úderem pěstí do obličeje. Ten útok zdárně odvrátil a muži, po marné výzvě, aby zanechal protiprávního jednání, byla přiložena služební pouta a byl jako podezřelý ze spáchání trestného činu omezen na osobní svobodě. Ani za této situace muž své chování nezměnil a svoji agresivitu ventiloval alespoň verbálně, kdy všechny přítomné urážel vulgaritami. Ve svém jednání pokračoval na i na Policii ČR, kam byl za asistence strážníků převezen. Vzhledem k jeho agresivnímu stavu po požití návykové látky, mu policisté přivolali odbornou zdravotnickou pomoc. Přítomný lékař rozhodl o jeho umístění na detoxikační jednotce psychiatrického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kam byl následně převezen. Věc si převzala Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, pro podezření ze spáchání několika trestných činů včetně podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě.


Z banální krádeže zboží trestný čin

Dne 07. 03. 2016 v 13:04 hod., oznámila zaměstnankyně prodejny Tesco ve Štětí na služebnu městské policie telefonicky zadržení pachatele krádeže zboží. Na místě hlídka zjistila, že zadržený muž ve věku 26 let z Mělnicka v prodejní části provozovny odcizil čokolády Milka v hodnotě 120,-Kč. Poté, co bez zaplacení prošel prostorem pokladny, tak se dal na útěk. Když zjistil, že je pronásledován ostrahou prodejny snažil se „horkého“ zboží zbavit tím, že ho na útěkové trase odhodil. Vzápětí však byl ostrahou zadržen. Muž nedokázal hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost a sám strážníkům uvedl, že byl pro krádež v nedávné době odsouzen. Na základě této informace byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc, včetně podezřelého na místě převzala pro podezření z trestného činu.


… bylo to nutné?

Dne 06. 03. 2016 v 0:45 hod., telefonicky oznámila obsluha Sport baru Synost ve Štětí na služebnu městské policie, že je slovně napadána dvěma muži. Po příjezdu strážníků se na místě nacházel již jen jeden z povedené dvojce, která slovně obsluhu napadala. Na místě hlídka zjistila, že barmanka nechtěla mužům podat pro jejich podnapilost požadovaný alkohol a proto se stala terčem jejich slovních výlevů. Ani za přítomnosti strážníků se 61letý muž nehodlal smířit se skutečností, že v tomto zařízení již nebude obsloužen a začal znovu obsluhu slovně urážet a hlasitým projevem ventiloval svoji nespokojenost. Samozřejmě nehodlal ani vyhovět výzvám strážníků, aby od svého jednání upustil, natož aby prokázal svoji totožnost. Z toho důvodu strážníci využili svého zákonného oprávnění a proti muži použili donucovací prostředky, muže z provozovny vyvedli a předvedli na Policii ČR k zjištění totožnosti. Po provedeném úkonu byl muž strážníky po uložení nemalé blokové pokuty propuštěn.Další z mnoha …

Dne 29. 02. 2016 v 04:00 hod., při výkonu služby v lokalitě Nového náměstí spatřila hlídka městské policie motorové vozidlo Škoda Octavia, jehož řidič při odbočování vpravo do ulice Krátká nedal znamení o změně směru jízdy. Z tohoto důvodu bylo vozidlo zastaveno a jeho řidič vyzván k prokázání své totožnosti a k předložení dokladů potřebných k řízení. Řidič, kterým byl 40letý muž z Boletic nad Labem hlídce uvedl, že mu byl v minulosti vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a tudíž nemá u sebe řidičský průkaz. Pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání byla na místo přivolána hlídka Policie ČR. Na základě věcné příslušnosti si na místě věc převzal policejní orgán k dalšímu opatření.


Kolárna není půjčovna ani samoobsluha

Dne 28. 02. 2016 v 13:55 hod., bylo na služebnu městské policie oznámeno odcizení dámského jízdního kola ze společné kolárny domu 585 v ul. Radouňská. Na místě strážníci zjistili, že kolárna se nachází ve sklepních prostorách domu a kolo zde bylo naposledy viděno dne 27. 02. 2016. Další prohlídkou místa nebylo shledáno, že by pachatel do prostor kolárny vnikl za užití násilí. Z těchto důvodů a s přihlédnutím k hodnotě odcizeného kola, lze jednání neznámého pachatele, který si společnou kolárnu zaměnil s bezplatnou půjčovnou nebo za samoobslužný prostor s jízdními koly, kvalifikovat jako přestupek proti majetku.


Sprejera usvědčil obsah batohu

Dne 21. 02. 2016 v 02:20 hod., přijala operátorka městské policie telefonické oznámení o sprejerovi, který své „umění“ vydává na odiv v obci Chcebuz. Na místě strážníci zjistili, že pachatel, kterému se dle sdělení oznamovatele podařilo z místa utéci směrem na obec Veselí, zde po sobě zanechal „vymalovaný“ interiér autobusové zastávky a batoh s potřebnou výbavou. O ten přišel při honičce s oznamovatelem poté, co se ho sám oznamovatel snažil zadržet a uchopil ho za něj. Sprejer raději zvolil ztrátu batohu než dopadení. Pátrání po podezřelém v okolí a v samotné obci Veselí a Chcebuz bylo bezúspěšné. Věc, včetně pachatelova batohu si na místě pro podezření z trestného činu poškození cizí věci, kterého se měl neznámý pachatel dopustit, převzal policejní orgán. Jaké však bylo překvapení, když zajištěný batoh obsahoval nejen sprejerovo „nádobíčko“, ale i jeho doklady totožnosti.Zadržený (NE)řidič

Dne 07. 02. 2016 v 22:04 hod., bylo hlídkou městské policie v ul. Litoměřická zjištěno jedoucí motorové vozidlo Škoda Fabia, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání přestupku v dopravě. Z toho důvodu bylo vozidlo v ul. Cihelná zastaveno. Při kontrole nebyl řidič, mladík ve věku 25let z okr. Mělník, schopen prokázat svoji totožnost a sám strážníkům sdělil, že mu byl vysloven zákaz činnost, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Provedenou lustrací v příslušné evidenci bylo sdělení (ne)řidiče potvrzeno. Pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala.Alkohol a jízda s vyřazeným vozidlem

Dne 06. 02. 2016 v 22:44 hod., při služební činnosti spatřila hlídka městské policie při výjezdu z ulice Spojovací jedoucí osobní motorové vozidlo Škoda Felicia combi, jehož řidič se při odbočování do ul. Cihelná dopustil přestupku v dopravě. Z tohoto důvodu bylo předmětné vozidlo zastaveno a po kontrole potřebných dokladů, byla u řidiče provedena orientační dechová zkouška. Ta byla pozitivní a analyzátor zaznamenal hodnotu 0,24 promile. Dále byla strážníky provedena lustrace vozidla, při které zjistili, že vozidlo, se kterým řidič jel, je trvale vyřazeno z registru vozidel. To byl také důvod, proč si věc převzal policejní orgán Policie ČR k dalšímu opatření.I odcizení nevyplacené výhry je krádež

Dne 22. 01. 2016 v 22:15 hod., přijala operační služba městské policie oznámení o „tísni“ z nonstop baru Fair Play na autobusovém nádraží. Hlídka na místě zjistila, že se 53letému muži podařilo na výherním přístroji vyhrát částku 8.000,-Kč. Hned poté se rozhodl hru ukončit a částku vybrat. Z toho důvodu došel za obsluhou s žádostí o vyplacení výhry. V době, kdy se obsluha dostavila k výhernímu přístroji, tento však ukazoval výhru „0“. Následným vyhodnocením záznamu z kamerového systému, který je v herně nainstalován a telefonickým ověřením výhry u společnosti Forbes bylo zjištěno, že v době, kdy výherce opustil výherní přístroj, přistoupili k němu dva mladíci ve věku 19let a vytisknutím výherního lístku výhru vybrali. V zápětí jí prostřednictvím vytištěného výherního lístku načetli do jiného přístroje a pokračovali ve hře. Pro podezření z trestného činu krádež, si věc převzal policejní orgán Policie ČR k dalšímu opatření.Další život mimo ohrožení díky časné defibrilaci

Dne 28. 01. 2016 v 08:22 hod., na žádost dispečerky Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje o použití přístroje AED (defibrilátor), vyjížděli strážníci do ul. Dohnalova k 40leté ženě z důvodu kardiopulmonární resuscitace. Po připojení přístroje tento vyhodnotil, že je možné pacientce podat elektrický výboj, který u ženy obnovil správnou srdeční činnost. Strážníci dále pokračovali v resuscitaci až do příjezdu lékaře, kterému byla žena v 08:32 hod. předána do péče. Zdravotníci po provedení nezbytných úkonů ženu převezli do lékařského zařízení.Předvedení hledané osoby

Dne 22. 01. 2016 v 14:10 hod., „narazili“ asistenti prevence kriminality při své obchůzce v ul. Krátká na 36letého muže ze Štětí, o kterém měli informaci, že je hledán Policií ČR. O svém zjištění podali zprávu operátorce městské policie, která na místo vyslala strážníky. Ti na základě poskytnutých informací provedli předvedení hledaného muže z hostince Černý kůň na Policii ČR, Obvodní oddělení Štětí, kde si muže převzal policejní orgán k dalšímu opatření.Časná defibrilace poskytnutá strážníky zachránila muži život

Dne 19. 01. 2016 v 09:50 přijala operační služba městské policie žádost dispečera Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje o použití přístroje AED – defibrilátoru, na Husově náměstí u objektu prodejny Penny Market. Zde mělo dojít ke kolapsu šedesátiletého muže. Během jedné minuty od přijetí žádosti byli strážníci na místě a k pacientovi připojili přístroj AED, který se používá k defibrilaci při kardiopulmonární resuscitaci, který je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Přístroj AED po připojení k pacientovi sám vyhodnocuje stav pacienta a doporučuje, či nikoliv, podat výboj obsluhou přístroje. V daném případě defibrilátor umožnil podání dvou výbojů. Strážníci následně až do příjezdu lékaře prováděli u pacienta kompresi hrudníku. Po jeho předání do péče lékaře, bylo rozhodnuto o jeho převozu leteckou záchrannou službou do specializovaného lékařského zařízení.
Při komorové tachykardii či fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav pomocí silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout.
Přístroj AED je ve výbavě strážníků v rámci projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“. Ten je zaměřený na plošné racionální zpřístupnění časné defibrilace a v Ústeckém kraji probíhá již od dubna 2011. Jeho hlavním organizačním a koordinačním článkem je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje a jeho podstatou je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (AED) tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší z hlediska četnosti náhlé zástavy oběhu a zejména pak v místech s delšími dojezdovými časy profesionální zdravotnické pomoci, a kde lze jako tzv. first-respondery využít příslušníky ostatních složek IZS (integrovaného záchranného systému). V případě města Štětí se jedná o proškolené strážníky městské policie, která je zařazena v systému krajského „registru“ AED. To umožňuje dispečerovi v indikovaných případech, jako byl ten dnešní, instruovat zachránce k jejich použití a vyslat je na místo s AED.Místní akční hrdinové vs. majetek města

Oním majetkem města jsou v tomto případě myšlena tolik diskutovaná dětská hřiště. Ve své podstatě se jedná o vymezené prostranství, na kterém se mohou děti volně pohybovat a využívat zde instalované statické objekty, atrakce a veškeré vybavení. Slouží pro uspokojení všech momentálních nálad a nápadů dětí, realizovatelných v rámci možností, vybavenosti a určením hřiště. A co je důležité, hřiště bývá ohraničeno plotem, aby nehrozilo, že dítě vběhne do silnice.
Už jen ze samotného názvu a jakési definice, co je dětské hřiště, jednoznačně vyplývá, že se jedná o zařízení sloužící těm nejmenším s případným zázemím pro jejich doprovod v podobě laviček nebo jiného obdobného zařízení. I přesto, že by se mělo jednat o klidovou zónu pro děti a jejich rodiče, jsou tato zařízení téměř neustálým nositelem problémů, předmětem diskusí, terčem vandalů a útočištěm různých skupin obyvatel. Už jen skutečnost, že ke každému dětskému hřišti přináleží návštěvní řád s výčtem toho, co jsou návštěvníci povinni a co je jim přísně zakazováno, svědčí o přístupu uvedených subjektů k těmto zařízením. Jejich nežádoucí zájem a činnost na dětských hřištích, která se neslučuje s jejich posláním a podstatou, bohužel vede k nutnosti vydávat řády a vyhlášky, upravující činnost na prostranství určeném pouze pro děti a jejich doprovod. Nevím, jak pro Vás, ale pro mě dost nepochopitelné. A jen pro zajímavost a zamyšlení. Životnost instalovaných návštěvních řádů dětských hřišť je několik hodin, v ojedinělých případech několik dnů. Důvod?
Neznámý …
A běžná praxe je pak následující:
Dne 13. 01. 2016 v 14:00 hodin při své pravidelné činnosti zjistila hlídka Asistentů prevence kriminality „nové“ poškození již dříve poškozeného oplocení dětského hřiště v ul. Alšova. Strážníci na místě krom poškození z dřívější doby zjistili, že neznámý místní „akční hrdina“ v přesně nezjištěné době, nejspíše ve večerních a nočních hodinách ze dne 12. 01. 2016 na den 13. 01. 2016, do 14:00 hod., v rámci své bohulibé činnosti vylomil 6 ks dřevěných plotovek. Strážníci se budou věcí dále zabývat pro podezření z přestupku proti majetku. Současně bych chtěl oslovit a požádat případné svědky o podání případných relevantních informací k dané věci. Děkuji.I taková oznámení je třeba neprodleně řešit

Dne 09. 01. 2016 v 12:21 hod., přijala operační služba městské policie oznámení dispečera společnosti Mondi o údajném úniku splašků z kanalizace do řeky Labe u „koželužny“. Společnost Mondi v této souvislosti provedla kontrolu kanalizací a přepadů v objektu, při které nezjistila žádnou závadu a tudíž jako případný znečišťovatel byla vyloučena. Na místě strážníci oznámení prověřili a zjistili, že v místě skutečně do řeky Labe unikají splašky z kanalizace. O havarijním stavu strážníci neprodleně vyrozuměli havarijní službu SčVK. Ta přislíbili zjednání nápravy do 2 hodin od přijetí oznámení a celou událost si převzali. Prostřednictvím operační služby byl o havárii následně vyrozuměn i Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích jako věcně příslušný vodoprávní úřad.Odpovědný přístup strážníků vedl k zadržení pachatele trestného činu

Dne 10. 01. 2016 v 13:04 hod., byl na služebnu městské policie telefonicky oznámen záchyt pachatele krádeže v živnostenské provozovně Penny Market na Husově náměstí. Na místě hlídka zjistila muže ve věku 47 let, občana Litevské republiky, který zde odcizil láhev Finské vodky v hodnotě 299. Po provedení úředních formalit byl muž propuštěn. Téhož dne v 14:30 hod., bylo operační službou městské policie přijato telefonické oznámení o muži, který se pohybuje v prodejně Penny Market s nožem v ruce a vyhrožuje personálu zabitím. Na místo se ihned dostavila hlídka městské policie. Zde strážníci zjistili, že do prodejny přišel týž muž, který se předtím pokusil odcizit alkohol a s nožem v ruce vyhrožoval personálu zabitím. V době, kdy zaslechl, že byla přivolána hlídka městská policie, místo opustil a odešel směrem k Husovu náměstí. Strážníci začali po podezřelém pátrat a tohoto spatřili u silnice č. 261 poblíž Husova náměstí, kde se jim ztratil. Další pátrání zaměřili na břeh řeky Labe. Zde podezřelého zastihli poblíže areálu vodních sportů. Muž byl vyzván k setrvání na místě, na což reagoval pokusem o útěk. Následně byl však strážníky dostižen. Ti proti němu použili zákonné donucovací prostředky v podobě zadržovacích a předváděcích hmatů a chvatů a byla mu přiložena služební pouta. Na místě si celou věc včetně podezřelého převzala Policie ČR pro podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování.(NE)Šťastný začátek nového roku

Dne 01. 01. 2016 v 15:15 hodin, bylo na služebnu městské policie telefonicky oznámeno, že v místní části Počeplice došlo k usmrcení psa a k napadení osoby volně pobíhajícím psem. Strážníci na místě zjistili, že na účelové pozemní komunikaci v místní části Počeplice, byla mladá žena, nesoucí v náručí dva psy malé rasy napadena nezajištěným a volně pobíhajícím psem rasy Moskevský strážní pes. I přes aktivní obranu však neměla šanci ochránit své dva mazlíčky, kteří byli středem zájmu agresivního psa. Proto se rozhodla jednoho ze psů, fenku Yorkšírského Teriéra pustit v domnění, že si útěkem sama pomůže. Následně žena vyhledala pomoc u svého bratra. Ten však ve snaze odvrátit pozornost útočícího psa od Yorkšírského Teriéra byl sám napaden, kdy mu pes způsobil zranění na levé ruce. Agresivní pes přestal útočit a opustil místo až v době, kdy si poškozený na svoji obranu vzal do ruky hrábě, ale na záchranu malého teriéra bylo již pozdě. Majitelka útočícího psa se bude za způsobený následek a porušení ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a zákona o přestupcích zodpovídat příslušným správnímu orgánům, kterým bude věc oznámena.Silvestrovskou oslavu si užíval po svém

Dne 31. 12. 2015 ve 23:47 hodin, bylo operační službě městské policie telefonicky oznámeno, že v hotelu Sport, v 7. patře je klient, nejspíš pod vlivem návykové látky, který vyhazuje nábytek z okna. Hlídka na místě zjistila muže ve věku 38 let, který jevil známky po požití alkoholu. Ten dle zjištěných skutečností bezdůvodně vyhodil z okna ze 7. podlaží konferenční stolek, křeslo a popelník, sloužící jako vybavení společných prostor. K svému jednání uvedl, že vypil hodně alkoholu, a že si na oznámenou událost nevzpomíná. Současně však uvedl, že je ochoten škodu uhradit a dát vše do pořádku. Provedenou orientační dechovou zkouškou u něj byla zjištěna hodnota 1,67 promile alkoholu. V 01:44 hod. však opětovně operační služba přijala oznámení o tom, že týž pachatel kopáním poškodil vstupní dveře do jednoho z pokojů hotelu. Jednání muže bude po vyčíslení škody nejspíše oznámeno správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku a proti občanskému soužití. 
< Předch.   Další >
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotobyt1+1/balkon
Byty (17.02.2019)
Inzerát obsahuje fotoprodám byt 2kk
Byty (15.02.2019)
Inzerát obsahuje fotoKancelářská židle
Nábytek (15.02.2019)
Inzerát neobsahuje fotoProdej bytu 2+1 ve Štětí
Byty (12.02.2019)
Inzerát neobsahuje fotoSháním garáž
Pozemky a ostatní (11.02.2019)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem
Byty (07.02.2019)
Inzerát neobsahuje fotoProdej bytu
Práce a služby (05.02.2019)
Inzerát neobsahuje fotoHledám dlouhodobý pronájem
Byty (05.02.2019)
Inzerát obsahuje fotoKočárek
Dětská vozidla (02.02.2019)
Inzerát neobsahuje fotoProdám kočárek
Nezařazeno (30.01.2019)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek